Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Reden verwijzing (deze zwangerschap)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100 Ingangsdatum 2018‑02‑23 14:09:36
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam RedenVerwZw233 Weergavenaam Reden verwijzing (deze zwangerschap)
Omschrijving Reden verwijzing (deze zwangerschap)
Context Parent nodes van template element met id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82506 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 18 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 Inclusie active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Containment active Gynaecologische aandoening (2.3) 2016‑12‑02 12:58:22
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967 Containment active Bloedverlies? (2.3) 2016‑12‑02 14:24:46
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005 Containment active Partiële mola? (2.3) 2016‑12‑02 14:26:28
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968 Containment active Cervixinsufficiëntie? (2.3) 2016‑12‑02 14:42:15
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975 Containment active Infectie (2.3) 2016‑12‑02 14:43:26
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969 Containment active Hyperemesis gravidarum? (2.3) 2016‑12‑02 14:44:36
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977 Containment active Hypertensieve aandoening (2.3) 2016‑12‑02 14:57:06
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971 Containment active Zwangerschapscholestase? (2.3) 2016‑12‑02 14:47:15
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978 Containment active Diabetes gravidarum met insuline? (2.3) 2016‑12‑02 14:48:12
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976 Containment active Afwijkende groei foetus (2.3) 2016‑12‑02 14:48:57
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972 Containment active Dreigende partus immaturus? (2.3) 2016‑12‑02 14:49:55
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973 Containment active Dreigende partus prematurus? (2.3) 2016‑12‑02 14:51:05
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974 Containment active Abruptio placentae? (2.3) 2016‑12‑02 14:52:07
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052 Containment active Navelstrengprolaps (2.3) 2016‑12‑02 15:46:25
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053 Containment active Liggingsafwijking (2.3) 2016‑12‑02 15:49:17
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248 Containment draft Meerlingzwangerschap (2.3) 2020‑10‑12 17:00:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250 Containment active Serotiniteit (2.3) 2020‑10‑13 11:51:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Containment active Intra-uteriene vruchtdood (2.3) 2016‑12‑02 16:09:24
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901051 Reden verwijzing (deze zwangerschap) (2016‑12‑02 15:38:46)
Voorbeeld
Voorbeeld
<hl7:organizer>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100" displayName="Pregnancy observable (observable entity)"/>  <hl7:code code="364320009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 'Gynaecologische aandoening' (2016-12-02T12:58:22) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967 'Bloedverlies?' (2016-12-02T14:24:46) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005 'Partiële mola?' (2016-12-02T14:26:28) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968 'Cervixinsufficiëntie?' (2016-12-02T14:42:15) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950 'Infectieziekte' (2016-12-02T11:56:13) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969 'Hyperemesis gravidarum?' (2016-12-02T14:44:36) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977 'Hypertensieve aandoening' (2016-12-02T14:57:06) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971 'Zwangerschapscholestase?' (2016-12-02T14:47:15) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978 'Diabetes gravidarum met insuline?' (2016-12-02T14:48:12) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976 'Afwijkende groei foetus' (2016-12-02T14:48:57) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972 'Dreigende partus immaturus?' (2016-12-02T14:49:55) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973 'Dreigende partus prematurus?' (2016-12-02T14:51:05) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974 'Abruptio placentae?' (2016-12-02T14:52:07) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052 'Navelstrengprolaps' (2016-12-02T15:46:25) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053 'Liggingsafwijking' (2016-12-02T15:49:17) -->
  </hl7:component>
  <hl7:component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 'Intra-uteriene vruchtdood' (2016-12-02T16:09:24) -->
  </hl7:component>
</hl7:organizer>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:organizer
(Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82506 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 364320009
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Gynaecologische aandoening (2016‑12‑02 12:58:22) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967 Bloedverlies? (2016‑12‑02 14:24:46) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005 Partiële mola? (2016‑12‑02 14:26:28) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968 Cervixinsufficiëntie? (2016‑12‑02 14:42:15) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975 Infectie (2016‑12‑02 14:43:26) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969 Hyperemesis gravidarum? (2016‑12‑02 14:44:36) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977 Hypertensieve aandoening (2016‑12‑02 14:57:06) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971 Zwangerschapscholestase? (2016‑12‑02 14:47:15) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978 Diabetes gravidarum met insuline? (2016‑12‑02 14:48:12) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976 Afwijkende groei foetus (2016‑12‑02 14:48:57) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972 Dreigende partus immaturus? (2016‑12‑02 14:49:55) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973 Dreigende partus prematurus? (2016‑12‑02 14:51:05) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974 Abruptio placentae? (2016‑12‑02 14:52:07) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052 Navelstrengprolaps (2016‑12‑02 15:46:25) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053 Liggingsafwijking (2016‑12‑02 15:49:17) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248 Meerlingzwangerschap (2020‑10‑12 17:00:47) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250 Serotiniteit (2020‑10‑13 11:51:13) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Intra-uteriene vruchtdood (2016‑12‑02 16:09:24) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true