Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Bevalling Kernset

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 Ingangsdatum 2018‑02‑26 15:05:16
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam BevallingPRNKernset233 Weergavenaam Bevalling Kernset
Omschrijving Groepering bevalling Kernset
Context Parent nodes van template element met id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-6 draft Bevalling draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 12 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Containment active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900357 Containment active Partusnummer (2.3) 2016‑12‑06 12:56:54
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901014 Containment active Diagnose bevalling Kernsetbericht PRN (2.3) 2016‑12‑06 12:58:51
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900358 Containment active Aantal geboren kinderen (2.3) 2016‑12‑06 13:00:05
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900156 Containment active Risicostatus vóór baring (2.3) 2016‑12‑06 13:00:57
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900726 Containment active Interventie begin baring (2.3) 2016‑12‑15 13:36:33
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901103 Containment active Wijze waarop de baring begon (2.3) 2018‑02‑27 18:00:51
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900197 Containment active Tijdstip begin actieve ontsluiting (2.3) 2016‑12‑06 13:06:07
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900716 Containment active Medicatie nageboortetijdperk (2.3) 2016‑12‑06 13:08:15
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900214 Containment active Geboorte placenta (2.3) 2016‑12‑06 10:19:05
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900900 Containment active Hoeveelheid bloedverlies 2 (2.3) 2016‑12‑06 10:22:07
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900262 Containment active Conditie perineum postpartum (2.3) 2016‑12‑06 13:10:05
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901102 Containment active Baring Kernset (2.3) 2018‑02‑26 15:14:40
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900988 Bevalling Kernset (2016‑12‑06 11:08:01)
Voorbeeld
Voorbeeld
<organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101"/>  <code code="236973005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900357 'Partusnummer' (2012-10-07T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901014 'Diagnose bevalling Kernsetbericht PRN' (2014-11-07T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900358 'Aantal geboren kinderen' (2011-01-28T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900156 'Risicostatus vóór baring' (2014-11-07T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900715 'Wijze waarop de baring begon' (2014-11-07T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900197 'Tijdstip begin actieve ontsluiting' (2009-10-01T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900716 'Medicatie nageboortetijdperk' (2015-02-17T11:22:42) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900214 'Geboorte placenta' (2009-10-01T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900900 'Hoeveelheid bloedverlies 2' (2013-03-20T00:00:00) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900262 'Conditie perineum postpartum' (2014-11-07T18:18:07) -->
  </component>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="false">
    <!-- template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901102 'Baring Kernset' (2018-02-26T15:14:40) -->
  </component>
</organizer>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:organizer
1 … 1 R Groepering per bevalling (Bevdots233)
 
target
peri23-dataelement-6 draft Bevalling draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Bevdots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101
hl7:code
CE 1 … 1 M (Bevdots233)
@code
CONF 1 … 1 F 236973005
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900357 Partusnummer (2016‑12‑06 12:56:54) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901014 Diagnose bevalling Kernsetbericht PRN (2016‑12‑06 12:58:51) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900358 Aantal geboren kinderen (2016‑12‑06 13:00:05) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900156 Risicostatus vóór baring (2016‑12‑06 13:00:57) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900726 Interventie begin baring (2016‑12‑15 13:36:33) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901103 Wijze waarop de baring begon (2018‑02‑27 18:00:51) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900197 Tijdstip begin actieve ontsluiting (2016‑12‑06 13:06:07) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900716 Medicatie nageboortetijdperk (2016‑12‑06 13:08:15) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900214 Geboorte placenta (2016‑12‑06 10:19:05) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900900 Hoeveelheid bloedverlies 2 (2016‑12‑06 10:22:07) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900262 Conditie perineum postpartum (2016‑12‑06 13:10:05) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 9 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901102 Baring Kernset (2018‑02‑26 15:14:40) (Bevdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F false