Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Serotiniteit

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250 Ingangsdatum 2020‑10‑13 11:51:13
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Serotiniteit Weergavenaam Serotiniteit
Omschrijving
Serotiniteit
Context Parent nodes van template element met id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-84192 final Serotiniteit? 2.3.5 draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84193 final Serotiniteit? 2.3.5 draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 6 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100 Containment active Reden verwijzing (deze zwangerschap) (2.3) 2018‑02‑23 14:09:36
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Voorbeeld
Voorbeeld
<cda:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <cda:templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250"/>  <cda:code code="90968009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="serotiniteit (aandoening)"/>  <cda:value xsi:type="BL" value="true"/></cda:observation>
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
  • peri-issue-1360: Reden verwijzing aan bij inleiding na 41 weken na counseling (In behandeling)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Serdotseit)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Serdotseit)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250
hl7:code
CE 1 … 1 M
serotiniteit (aandoening)
(Serdotseit)
@code
CONF 1 … 1 F 90968009
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:value
BL 1 … 1 R (Serdotseit)
 
target
peri23-dataelement-84192 final Serotiniteit? 2.3.5 draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84193 final Serotiniteit? 2.3.5 draft Dataset Perinatologie 2.3