Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  ControlAct AuthorOrPerformer peri kernset geboortezorg

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901251 Ingangsdatum 2020‑10‑19 16:35:54
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam ControlActAuthorOrPerformerPeriKSGebz Weergavenaam ControlAct AuthorOrPerformer peri kernset geboortezorg
Omschrijving
ControlAct AuthorOrPerformer voor perinatologie geboortezorg kernset.
Classificatie HL7v3 Control Act level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 2 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 Inclusie active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 Containment active Assigned Device [peri] (2.3) 2016‑02‑09 09:23:50
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901252 Containment active Assigned Person peri kernset geboortezorg (2.3) 2020‑10‑19 16:48:37
Relatie Generalisatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901041 ControlAct AuthorOrPerformer [peri] (2016‑02‑08 17:21:25)
Voorbeeld
Applicatie
<authorOrPerformer typeCode="AUT">
  <participant>
    <AssignedDevice>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6" extension="1234"/>      <Organization>
        <id root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25" extension="100001"/>        <name>RIVM</name>      </Organization>
    </AssignedDevice>
  </participant>
</authorOrPerformer>
Voorbeeld
Zorgverlener en zorgaanbieder
<authorOrPerformer typeCode="AUT">
  <participant>
    <AssignedPerson>
      <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="091287345"/>      <code code="01.055" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>      <Organization>
        <id extension="11223344" root="2.16.528.1.1007.3.3"/>        <name>Organisatienaam</name>      </Organization>
    </AssignedPerson>
  </participant>
</authorOrPerformer>
Voorbeeld
Zorgaanbieder
<authorOrPerformer typeCode="AUT">
  <participant>
    <AssignedPerson>
      <Organization>
        <id extension="11223344" root="2.16.528.1.1007.3.3"/>        <name>Organisatienaam</name>      </Organization>
    </AssignedPerson>
  </participant>
</authorOrPerformer>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:authorOrPerformer
Bericht-zender. Systeem of persoon (Condotsebz)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
De waarde van @typeCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.19080 x_ParticipationAuthorPerformer (2014‑03‑26)
hl7:participant
1 … 1 M (Condotsebz)
Keuze 1 … 1 Elementen om uit te kiezen:
hl7:AssignedDevice
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 Assigned Device [peri] (2016‑02‑09 09:23:50) (Condotsebz)
hl7:AssignedPerson
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901252 Assigned Person peri kernset geboortezorg (2020‑10‑19 16:48:37) (Condotsebz)