Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Assigned Person peri kernset geboortezorg

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901252 Ingangsdatum 2020‑10‑19 16:48:37
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam COCT_MT090100_periKsGebz Weergavenaam Assigned Person peri kernset geboortezorg
Omschrijving
Persoonsgegevens volgens CMET COCT_MT090100 R_AssignedPerson Universal. Voorbeelden van personen:
 • Zorgmedewerker - een zorgmedewerker is iemand met een UZI-nummer maar zonder eigen UZI-rolcode die werkt onder mandaat van een zorgverlener
 • Zorgverlener - een zorgverlener is iemand met een UZI-nummer en eigen UZI-rolcode die onder eigen mandaat werkt of onder die van een andere zorgverlener
 • Patiënt/cliënt/burger - patiënt die eigen gegevens stuurt/vraagt of ten behoeve van een derde zoals in een ouder/kind of voogd/kind situatie

Bij perinatologie geldt dat niet iedereen die auteur is ook beschikt over een UZI-nummer, een andere identificatie is daarom ook toegestaan.

  Classificatie HL7v3 Control Act level template
  Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
  Gebruikt door / Gebruikt
  Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 5 templates
  Gebruikt door als Naam Versie
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901251 Containment active ControlAct AuthorOrPerformer peri kernset geboortezorg (2.3) 2020‑10‑19 16:35:54
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901253 Containment active ControlAct Overseer Person peri Kernset Geboortezorg (2.3) 2020‑10‑20 10:14:41
  Gebruikt als Naam Versie
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1009 Inclusie active UZI-nummer personen 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1017 Inclusie active AGB 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011 Inclusie active UZI-register abonneenummer (URA) 2014‑07‑15
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Inclusie active Zorginstelling (AGB-id) (2.3) 2009‑10‑01
  2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Inclusie active Zorginstelling (LVR-ID) (2.3) 2014‑11‑07 14:52:28
  Relatie Generalisatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901040 Assigned Person [peri] (2016‑02‑08 17:06:41)
  Voorbeeld
  Voorbeeld
  <hl7:code code="01.000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111" displayName="Arts"/><hl7:Organization>
    <!-- choice: 1..*
  include template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011 'UZI-register abonneenummer (URA)' (2014-07-15T00:00:00) 0..1 R
  include template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 'Zorginstelling (AGB-id)' (2009-10-01T00:00:00) 0..1 R
  include template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 'Zorginstelling (LVR-ID)' (2014-11-07T14:52:28) 0..1 R
  -->
    <hl7:id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="--example only--"/>  <hl7:name>name</hl7:name></hl7:Organization>
  Item DT Card Conf Omschrijving Label
  Keuze 0 … *
  Persoon id
  Elementen om uit te kiezen:
  Inclusie 0 … 1 van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1009 UZI-nummer personen (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II.NL.UZI 0 … 1 UZI-nummer personen (COCdotsebz)
  @root
  1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.1
  Inclusie 0 … 1 van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1017 AGB (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II.NL.AGB 0 … 1 AGB-code (COCdotsebz)
  @root
  uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
  hl7:id
  II 0 … * (COCdotsebz)
  hl7:code
  CV 0 … 1 C
  Persoon rolcode
  (COCdotsebz)
    Constraint
  Zorgverlenertype verplicht meegeven bij de mandaterende persoon (in de overseer). Voor Kernset Geboortezorg is het onderscheid tussen verloskundige, gynaecoloog en kinderarts van belang.
    CONF
  De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.2 RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) (DYNAMISCH)
    Schematron assert role red error  
    test not(@code='00.000' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.15.111')  
    Melding Control Act: <name path=".."/>/<name/> UZI-rolcode 00.000 is niet toegestaan  
  hl7:telecom
  TEL 0 … 1 Persoon telecommunicatieadres (COCdotsebz)
  hl7:assignedPrincipalChoiceList
  0 … 1 (COCdotsebz)
  hl7:assignedPerson
  0 … 1 Persoonsgegevens (COCdotsebz)
  hl7:name
  PN 0 … 1 Persoonsnaam (COCdotsebz)
  hl7:Organization
  1 … 1 M Organisatiegegevens (COCdotsebz)
  Keuze 1 … *
  Organisatie-id
  Elementen om uit te kiezen:
  Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011 UZI-register abonneenummer (URA) (2014‑07‑15)
  hl7:id
  II.NL.URA 0 … 1 R UZI-register abonneennummer (COCdotsebz)
  @root
  1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.3
  Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Zorginstelling (AGB-id) (2009‑10‑01)
  hl7:id
  II.NL.AGB 0 … 1 R (COCdotsebz)
   
  target
  peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-10022 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-84195 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82030 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82043 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82036 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82116 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
  @root
  1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
  @extension
  1 … 1 R
  Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
  hl7:id
  II 0 … 1 R (COCdotsebz)
   
  target
  peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
  peri23-dataelement-84210 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
  @root
  1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
  @extension
  1 … 1 R
  hl7:id
  II 0 … * Organisatie-id (COCdotsebz)
  hl7:code
  CV 0 … 1 Organisatietype. (COCdotsebz)
    CONF
  De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1 RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) (DYNAMISCH)
  hl7:telecom
  TEL 0 … * Organisatietelecommunicatieadres (COCdotsebz)
  hl7:name
  ON 1 … 1 R
  Organisatienaam.
  (COCdotsebz)
  hl7:addr
  AD 0 … 1 Organisatieadres (COCdotsebz)
  hl7:city
  0 … 1 Vestigingsplaats (COCdotsebz)