Terug naar index  <<  Terug naar datasets  <<  Terug naar scenario's  <<  Terug naar templates

Template Kernset Geboortezorg met koppelingen voor transactie Kernset Geboortezorg

Path that leads to this instance: /
XML Data type Card/Conf Concept ID Concept Label
hl7:REPC_IN004014NL
waar [hl7:interactionId [@root = '2.16.840.1.113883.1.6']]
1 … 1 Mandatory albprn-ks-233
treetree hl7:id
waar [not(@nullFlavor)]
II 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:creationTime
waar [not(@nullFlavor)]
TS.DATETIME.MIN 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:versionCode
waar [@code = 'NICTIZEd2005-Okt'] code="NICTIZEd2005-Okt"
CS 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:interactionId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.1.6'] root="2.16.840.1.113883.1.6"
II 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:profileId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.1'] [@extension = '810'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.1" extension="810"
II 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:processingCode
waar [@code = 'P'] code="P"
CS 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:processingModeCode
waar [@code = 'T'] code="T"
CS 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:acceptAckCode
waar [@code = 'AL' or @code = 'NE'] code="NE"
CS 1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treetree hl7:attentionLine
waar [hl7:keyWordText [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem)]]
0 … * (TransmissionWrapperAttentionLine)
treeblank treetree hl7:keyWordText
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem)] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1" flexibility="dynamic"
SC 1 … 1 Mandatory (TransmissionWrapperAttentionLine)
treeblank treetree hl7:value
waar [not(@nullFlavor)] xsi:type="…"
ANY 1 … 1 Mandatory (TransmissionWrapperAttentionLine)
treetree hl7:receiver
waar [hl7:device] typeCode="RCV"
1 … 1 Required (MCCI_MT000100_peri)
treeblank treetree hl7:device
waar [not(@nullFlavor)]
1 … 1 Mandatory (TransmissionWrapperDevicePeri)
treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [not(@nullFlavor)] root="…" extension="…"
II 1 … 1 Mandatory (TransmissionWrapperDevicePeri)
treeblank treeblank treetree hl7:name
EN 0 … 1 (TransmissionWrapperDevicePeri)
treeblank treeblank treetree hl7:softwareName
EN 0 … 1 (TransmissionWrapperDevicePeri)
treetree hl7:sender
waar [not(@nullFlavor)] [hl7:device] typeCode="SND"
1 … 1 Mandatory (MCCI_MT000100_peri)
treeblank treetree hl7:device
waar [not(@nullFlavor)]
1 … 1 Mandatory (TransmissionWrapperDevicePeri)
treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [not(@nullFlavor)] root="…" extension="…"
II 1 … 1 Mandatory (TransmissionWrapperDevicePeri)
treeblank treeblank treetree hl7:name
EN 0 … 1 (TransmissionWrapperDevicePeri)
treeblank treeblank treetree hl7:softwareName
EN 0 … 1 (TransmissionWrapperDevicePeri)
treetree hl7:ControlActProcess
waar [not(@nullFlavor)] [@moodCode = 'EVN'] moodCode="EVN"
1 … 1 Mandatory albprn-ks-233
treeblank treetree hl7:effectiveTime
TS 0 … 1 (ControlActMasterFileActPeriKernset233)
treeblank treetree hl7:authorOrPerformer
waar [@typeCode] [hl7:participant] typeCode="…"
1 … 1 Mandatory (ControlActAuthorOrPerformerPeriKSGebz)
treeblank treeblank treetree hl7:participant
waar [not(@nullFlavor)]
1 … 1 Mandatory (ControlActAuthorOrPerformerPeriKSGebz)
treeblank treeblank treeblank treetree choice
1 … 1
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:AssignedDevice
0 … 1 Required (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
0 … 2
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.2'] root="2.16.528.1.1007.3.2"
II.NL.UZI (dtUZIsystemen)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.6'] extension="…" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6"
II (dtAortaApplicationId)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.4'] root="2.16.528.1.1007.4"
II (dtSBV-Zsystemen)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
nullFlavor="…"
II (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:Organization
0 … 1 Conditioneel (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
1 … 1
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.3'] root="2.16.528.1.1007.3.3"
II.NL.URA Mandatory (dtURAorganization)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007'] [@extension = '4'] root="2.16.528.1.1007" extension="4"
II Mandatory (dtSBV-ZOrganizationId)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25"
II Mandatory (dtGBO-GBP)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.11'] [@extension = '7'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11" extension="7"
II Mandatory (dtGBKOrganizationId)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
II 0 … * (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1" flexibility="dynamic"
CV 0 … 1 Required (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:telecom
TEL 0 … * (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:name
waar [not(@nullFlavor)]
ON 1 … 1 Mandatory (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:addr
waar [hl7:city]
AD 0 … 1 (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:city
waar [not(@nullFlavor)]
1 … 1 Mandatory (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
II 0 … * (COCT_MT090300_peri)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:AssignedPerson
waar [hl7:Organization]
0 … 1 Required (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
0 … *
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.1'] root="2.16.528.1.1007.3.1"
II.NL.UZI 0 … 1 (dtUZIpersonen)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.1'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1"
II.NL.AGB 0 … 1 (dtAGB)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
II 0 … * (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.2-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.2" flexibility="dynamic"
CV 0 … 1 Conditioneel (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:telecom
TEL 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:assignedPrincipalChoiceList
0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:assignedPerson
0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:name
PN 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:Organization
waar [not(@nullFlavor)]
1 … 1 Mandatory (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
1 … *
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.3'] root="2.16.528.1.1007.3.3"
II.NL.URA 0 … 1 Required (dtURAorganization)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.1'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1" extension="…"
II.NL.AGB 0 … 1 Required peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-10022
peri23-dataelement-84195
peri23-dataelement-82579
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling AGB-ID
Zorginstelling AGB-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
(ZorginstellingAGBID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6" extension="…"
II 0 … 1 Required peri23-dataelement-10023
peri23-dataelement-40005
peri23-dataelement-82335
peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-82579
peri23-dataelement-84210
Zorginstelling LVR-ID
Ziekenhuisnummer (LVR-id)
Zorginstelling LVR-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling LVR-ID
(ZorginstellingLVRID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
II 0 … * (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1" flexibility="dynamic"
CV 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:telecom
TEL 0 … * (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:name
ON 1 … 1 Required (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:addr
AD 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:city
0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treetree hl7:overseer
waar [@typeCode = 'RESP'] [hl7:AssignedPerson] typeCode="RESP"
1 … 1 Required (ControlActOverseerPersonMcaiMfmiPeriKsGz)
treeblank treeblank treetree hl7:AssignedPerson
waar [not(@nullFlavor)] [hl7:Organization]
1 … 1 Mandatory (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treetree choice
0 … *
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.1'] root="2.16.528.1.1007.3.1"
II.NL.UZI 0 … 1 (dtUZIpersonen)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.1'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1"
II.NL.AGB 0 … 1 (dtAGB)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
II 0 … * (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.2-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.2" flexibility="dynamic"
CV 0 … 1 Conditioneel (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:telecom
TEL 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:assignedPrincipalChoiceList
0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:assignedPerson
0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:name
PN 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:Organization
waar [not(@nullFlavor)]
1 … 1 Mandatory (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
1 … *
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.3'] root="2.16.528.1.1007.3.3"
II.NL.URA 0 … 1 Required (dtURAorganization)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.1'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1" extension="…"
II.NL.AGB 0 … 1 Required peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-10022
peri23-dataelement-84195
peri23-dataelement-82579
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling AGB-ID
Zorginstelling AGB-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
(ZorginstellingAGBID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6" extension="…"
II 0 … 1 Required peri23-dataelement-10023
peri23-dataelement-40005
peri23-dataelement-82335
peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-82579
peri23-dataelement-84210
Zorginstelling LVR-ID
Ziekenhuisnummer (LVR-id)
Zorginstelling LVR-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling LVR-ID
(ZorginstellingLVRID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
II 0 … * (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.1.11.1" flexibility="dynamic"
CV 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:telecom
TEL 0 … * (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:name
ON 1 … 1 Required (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:addr
AD 0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:city
0 … 1 (COCT_MT090100_periKsGebz)
treeblank treetree hl7:subject
waar [hl7:registrationProcess [hl7:code [(@code = '900000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.15.4') or @nullFlavor]]] typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false"
0 … * Required (ControlActMasterFileActPeriKernset233)
treeblank treeblank treetree hl7:registrationProcess
waar [hl7:code [(@code = '900000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.15.4') or @nullFlavor]] classCode="REG" moodCode="…"
1 … 1 Required (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
II 0 … * (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '900000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.15.4') or @nullFlavor] code="900000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.4"
CD 1 … 1 Required (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:statusCode
waar [@code = 'active' or @nullFlavor] code="active"
CS 1 … 1 Required (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:effectiveTime
waar [not(@value)] value="…" nullFlavor="UNK"
IVL_TS 1 … 1 Required (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:low
nullFlavor="UNK"
0 … 1 (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:subject1
0 … 0 Niet aanwezig (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treetree hl7:subject2
waar [hl7:CareProvisionEvent [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76']]] typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false"
1 … 1 Mandatory (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:CareProvisionEvent
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76']] classCode="PCPR" moodCode="EVN"
1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-4
peri23-dataelement-3
peri23-dataelement-16
Zorgverlening
Zwangerschap
Postnatale fase
(RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76"
II 1 … 1 Mandatory (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [not(@nullFlavor)]
II 1 … 1 Mandatory (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:effectiveTime
1 … 1 Required (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:low
TS.DATE.MIN 0 … 1 Required peri23-dataelement-20290 Datum start zorgverantwoordelijkheid (Datumstartzorgverantwoordelijkheid)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:high
TS.DATE.MIN 0 … 1 Required peri23-dataelement-20340 Datum einde zorgverantwoordelijkheid (Datumeindezorgverantwoordelijkheid)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:subject
waar [@typeCode = 'SBJ'] [hl7:patient [@classCode = 'PAT']] typeCode="SBJ"
1 … 1 Mandatory (VrouwPRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:patient
waar [not(@nullFlavor)] [@classCode = 'PAT'] [hl7:patientPerson [@classCode = 'PSN'] [@determinerCode = 'INSTANCE']] classCode="PAT"
1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-2 Vrouw (VrouwPRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
0 … *
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
0 … 1
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3"
II.NL.BSN peri23-dataelement-10030 Burgerservicenummer (Burgerservicenummer)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@nullFlavor] nullFlavor="…"
II.NL.BSN (Burgerservicenummer)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [not(@nullFlavor) and not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3')]
II 0 … * Required peri23-dataelement-10031 Lokale persoonsidentificatie (Lokalepersoonsidentificatie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:addr
0 … 1 Required peri23-dataelement-10300 Adres (AdresvrouwPRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:postalCode
ST 0 … 1 Required peri23-dataelement-10304 Postcode (AdresvrouwPRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:statusCode
waar [@code = 'active' or @nullFlavor] code="active"
CS 0 … 1 (VrouwPRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:patientPerson
waar [not(@nullFlavor)] [@classCode = 'PSN'] [@determinerCode = 'INSTANCE'] classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"
1 … 1 Mandatory (VrouwPRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:birthTime
TS 0 … 1 Required peri23-dataelement-10040 Geboortedatum (Geboortedatumvrouw)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:deceasedInd
BL 1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-20670 Maternale sterfte? (Maternalesterfte)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:ethnicGroupCode
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.11.3-2014-05-19T143530.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.11.3-2014-05-19T143530.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.11.3" flexibility="2014-05-19T14:35:30"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-10400 Etniciteit (Etniciteit)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:verifier
waar [@typeCode = 'LA'] [hl7:assignedPerson [@classCode = 'ASSIGNED']] typeCode="LA"
1 … 1 Required peri23-dataelement-1 Zorgverlener/Zorginstelling (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:assignedPerson
waar [not(@nullFlavor)] [@classCode = 'ASSIGNED'] [hl7:representedOrganization [@classCode = 'ORG'] [@determinerCode = 'INSTANCE']] classCode="ASSIGNED"
1 … 1 Mandatory (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:representedOrganization
waar [hl7:id [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6']] classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"
1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-10020 Zorginstelling (RegistrationEventACTPeriKernset233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6" extension="…"
II 1 … 1 Required peri23-dataelement-10023
peri23-dataelement-40005
peri23-dataelement-82335
peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-82579
peri23-dataelement-84210
Zorginstelling LVR-ID
Ziekenhuisnummer (LVR-id)
Zorginstelling LVR-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling LVR-ID
(ZorginstellingLVRID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.1'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1" extension="…"
II.NL.AGB 0 … 1 Required peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-10022
peri23-dataelement-84195
peri23-dataelement-82579
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling AGB-ID
Zorginstelling AGB-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
(ZorginstellingAGBID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:pertinentInformation3
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118']]] typeCode="PERT" contextConductionInd="true"
1 … * Required (Eindverantwoordelijkinperiode)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 … 1 Required (Eindverantwoordelijkinperiode)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118"
II 1 … 1 Mandatory (Eindverantwoordelijkinperiode)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'Rpp' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="Rpp" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Eindverantwoordelijkinperiode)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.11.94-2013-01-10T130046.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.11.94-2013-01-10T130046.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.11.94" flexibility="2013-01-10T13:00:46"
CE 1 … 1 Required peri23-dataelement-20355 Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? (Eindverantwoordelijkinperiode)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:pertinentInformation3
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938']]] typeCode="PERT" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Conclusierisicostatusnaintake)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Conclusierisicostatusnaintake)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938"
II 1 … 1 Mandatory (Conclusierisicostatusnaintake)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'RiskStat' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="RiskStat" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Conclusierisicostatusnaintake)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.11.12-2009-10-01T000000.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.11.12" flexibility="2009-10-01T00:00:00"
CE 1 … 1 peri23-dataelement-20305 Conclusie risicostatus na intake (Conclusierisicostatusnaintake)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:pertinentInformation3
waar [hl7:act [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098']]] typeCode="PERT" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:act
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098']] classCode="ACT" moodCode="EVN" nullFlavor="…"
1 … 1 Required peri23-dataelement-82012 Verwijsdetails (Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098"
II 1 … 1 Mandatory (Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '3457005' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="3457005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:effectiveTime
value="…"
TS 0 … 1 Required peri23-dataelement-82013 Datum verwijzing (Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:performer
waar [@typeCode = 'PRF'] [hl7:assignedEntity [@classCode = 'ASSIGNED']] typeCode="PRF"
0 … 1 peri23-dataelement-82577 Verwijzing naar (Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:assignedEntity
waar [@classCode = 'ASSIGNED'] classCode="ASSIGNED"
1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-82551
peri23-dataelement-82578
Zorginstelling
Zorginstelling
(assignedEntity)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.218-2016-02-08T162603.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.218-2016-02-08T162603.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.218" flexibility="2016-02-08T16:26:03"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82554
peri23-dataelement-82580
Specialisme
Specialisme
(assignedEntity)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:representedOrganization
waar [hl7:id [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6']] classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"
0 … 1 Required (assignedEntity)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6" extension="…"
II 1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-10023
peri23-dataelement-40005
peri23-dataelement-82335
peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-82579
peri23-dataelement-84210
Zorginstelling LVR-ID
Ziekenhuisnummer (LVR-id)
Zorginstelling LVR-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling LVR-ID
(ZorginstellingLVRID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
0 … *
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
II 0 … 1 Required peri23-dataelement-82579 ZorgaanbiederIdentificatieNummer (ZorginstellingOID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.3'] root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="…"
II.NL.URA 0 … 1 Required peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-82579
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
(ZorginstellingURA)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.1'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1" extension="…"
II.NL.AGB 0 … 1 Required peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-10022
peri23-dataelement-84195
peri23-dataelement-82579
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling AGB-ID
Zorginstelling AGB-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
(ZorginstellingAGBID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:author
waar [@typeCode = 'AUT'] [hl7:assignedEntity [@classCode = 'ASSIGNED']] typeCode="AUT"
0 … 1 peri23-dataelement-82550 Verwijzing van (Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:assignedEntity
waar [@classCode = 'ASSIGNED'] classCode="ASSIGNED"
1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-82551
peri23-dataelement-82578
Zorginstelling
Zorginstelling
(assignedEntity)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.218-2016-02-08T162603.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.218-2016-02-08T162603.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.218" flexibility="2016-02-08T16:26:03"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82554
peri23-dataelement-82580
Specialisme
Specialisme
(assignedEntity)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:representedOrganization
waar [hl7:id [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6']] classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"
0 … 1 Required (assignedEntity)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6'] root="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6" extension="…"
II 1 … 1 Mandatory peri23-dataelement-10023
peri23-dataelement-40005
peri23-dataelement-82335
peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-82579
peri23-dataelement-84210
Zorginstelling LVR-ID
Ziekenhuisnummer (LVR-id)
Zorginstelling LVR-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling LVR-ID
(ZorginstellingLVRID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
0 … *
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
II 0 … 1 Required peri23-dataelement-82579 ZorgaanbiederIdentificatieNummer (ZorginstellingOID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.528.1.1007.3.3'] root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="…"
II.NL.URA 0 … 1 Required peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-82579
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
(ZorginstellingURA)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:id
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.1'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1" extension="…"
II.NL.AGB 0 … 1 Required peri23-dataelement-82552
peri23-dataelement-10022
peri23-dataelement-84195
peri23-dataelement-82579
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Zorginstelling AGB-ID
Zorginstelling AGB-ID
ZorgaanbiederIdentificatieNummer
(ZorginstellingAGBID)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:outboundRelationship
waar [@typeCode='RSON'] typeCode="RSON"
0 … * peri23-dataelement-82014
peri23-dataelement-82450
Redenen van verwijzing
Van 1e naar 2e lijn
(Verwijsdetails233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree choice
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:organizer
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048']] classCode="CONTAINER" moodCode="EVN"
0 … 1 Required peri23-dataelement-82454
peri23-dataelement-80904
Algemene anamnese
Algemene anamnese
(RedenVerwAlgAn)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048"
II 1 … 1 Mandatory (RedenVerwAlgAn)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '312850006' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] displayName="…" code="312850006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (RedenVerwAlgAn)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Auto-immuunaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Auto-immuunaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944"
II 1 … 1 Mandatory (Auto-immuunaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '85828009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="85828009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Auto-immuunaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.28-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.28-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="CE" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.28" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82220
peri23-dataelement-82456
Auto-immuun aandoening
Auto-immuun aandoening
(Auto-immuunaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Cardiovasculaireaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Cardiovasculaireaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945"
II 1 … 1 Mandatory (Cardiovasculaireaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '49601007' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="49601007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Cardiovasculaireaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.11-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.11-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.11" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80906
peri23-dataelement-82458
Cardiovasculaire aandoening
Cardiovasculaire aandoening
(Cardiovasculaireaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Urogenitaleaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…" nullFlavor="…"
1 …  (Urogenitaleaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946"
II 1 … 1 Mandatory (Urogenitaleaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '42030000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="42030000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Urogenitaleaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.30-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.30" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82460
peri23-dataelement-82267
Urogenitale aandoening
Urogenitale aandoening
(Urogenitaleaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Oncologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Oncologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948"
II 1 … 1 Mandatory (Oncologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '363346000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="363346000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Oncologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.27-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.27-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.27" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82462
peri23-dataelement-82221
Oncologische aandoening
Oncologische aandoening
(Oncologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Schildklieraandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Schildklieraandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947"
II 1 … 1 Mandatory (Schildklieraandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '14304000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="14304000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Schildklieraandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.13-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.13" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82464
peri23-dataelement-80909
Schildklier aandoening
Schildklier aandoening
(Schildklieraandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (DiabetesMellitus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (DiabetesMellitus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936"
II 1 … 1 Mandatory (DiabetesMellitus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '73211009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="73211009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (DiabetesMellitus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-80910
peri23-dataelement-82465
Diabetes mellitus?
Diabetes mellitus?
(DiabetesMellitus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Neurologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Neurologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949"
II 1 … 1 Mandatory (Neurologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '118940003' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="118940003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Neurologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.14-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.14-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.14" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80912
peri23-dataelement-82467
Neurologische aandoening
Neurologische aandoening
(Neurologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Infectieziekte)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Infectieziekte)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950"
II 1 … 1 Mandatory (Infectieziekte)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '40733004' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="40733004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Infectieziekte)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.15-2014-08-14T134341.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.15-2014-08-14T134341.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.15" flexibility="2014-08-14T13:43:41"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82469
peri23-dataelement-82210
Infectieziekte
Infectieziekte
(Infectieziekte)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (MDLaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (MDLaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951"
II 1 … 1 Mandatory (MDLaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '53619000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="53619000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (MDLaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.29-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.29" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82219
peri23-dataelement-82471
MDL aandoening
MDL aandoening
(MDLaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Anemie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Anemie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952"
II 1 … 1 Mandatory (Anemie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '271737000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="271737000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Anemie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.31-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.31" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82473
peri23-dataelement-82222
Anemie
Anemie
(Anemie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Longaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Longaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953"
II 1 … 1 Mandatory (Longaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '50043002' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="50043002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Longaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.205-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.205-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.205" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-82475
peri23-dataelement-82266
Longaandoening
Longaandoening
(Longaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954"
II 1 … 1 Mandatory (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '310789003' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="310789003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80917
peri23-dataelement-82509
peri23-dataelement-82582
peri23-dataelement-82269
peri23-dataelement-82477
peri23-dataelement-82317
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
(Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Orthopedischeafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Orthopedischeafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955"
II 1 … 1 Mandatory (Orthopedischeafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '928000' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="928000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Orthopedischeafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.17-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.17-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.17" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80918
peri23-dataelement-82479
Orthopedische afwijking
Orthopedische afwijking
(Orthopedischeafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Bloedtransfusie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 … * (Bloedtransfusie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158"
II 1 … 1 Mandatory (Bloedtransfusie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '116859006' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] displayName="…" code="116859006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Bloedtransfusie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…" value="…" nullFlavor="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-10805
peri23-dataelement-82481
Bloedtransfusie?
Bloedtransfusie?
(Bloedtransfusie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Conditioneel (Transfusiereactie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="false"
1 …  (Transfusiereactie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024"
II 1 … 1 Mandatory (Transfusiereactie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '82545002' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="82545002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Transfusiereactie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82231
peri23-dataelement-82482
Transfusiereactie?
Transfusiereactie?
(Transfusiereactie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Typeoperatie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Typeoperatie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956"
II 1 … 1 Mandatory (Typeoperatie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '387713003' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="387713003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Typeoperatie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.18-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.18-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.18" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80818
peri23-dataelement-82484
Type operatie
Type operatie
(Typeoperatie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Typestollingsprobleem)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Typestollingsprobleem)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957"
II 1 … 1 Mandatory (Typestollingsprobleem)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '64779008' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="64779008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Typestollingsprobleem)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.19-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.19-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.19" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80817
peri23-dataelement-82486
Type stollingsprobleem
Type stollingsprobleem
(Typestollingsprobleem)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (PsychiatriePRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  peri23-dataelement-82159 Psychiatrie? (PsychiatriePRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank attribute
negationInd=""
bl peri23-dataelement-82488 Psychiatrie?
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026"
II 1 … 1 Mandatory (PsychiatriePRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '74732009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="74732009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (PsychiatriePRN)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … * Required (Overigeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  peri23-dataelement-82212 Overige aandoening? (Overigeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank attribute
negationInd=""
bl peri23-dataelement-82490 Overige aandoening?
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960"
II 1 … 1 Mandatory (Overigeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'OverigeAandoeningenAnamnese' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="OverigeAandoeningenAnamnese" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Overigeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:text
ST 0 … 1 peri23-dataelement-80919 Overige aandoening (Overigeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:organizer
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096']] classCode="CONTAINER" moodCode="EVN"
0 … 1 Required peri23-dataelement-82492 Obstetrische anamnese (RedenVerwObsAn233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096"
II 1 … 1 Mandatory (RedenVerwObsAn233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '248983002' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] displayName="…" code="248983002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (RedenVerwObsAn233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954"
II 1 … 1 Mandatory (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '310789003' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="310789003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80917
peri23-dataelement-82509
peri23-dataelement-82582
peri23-dataelement-82269
peri23-dataelement-82477
peri23-dataelement-82317
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
(Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967"
II 1 … 1 Mandatory (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '131148009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="131148009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82270
peri23-dataelement-82318
peri23-dataelement-82493
peri23-dataelement-82510
Bloedverlies?
Bloedverlies?
Bloedverlies?
Bloedverlies?
(Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005"
II 1 … 1 Mandatory (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'MolaPartieelIntacteZw' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="MolaPartieelIntacteZw" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 peri23-dataelement-82286
peri23-dataelement-82511
peri23-dataelement-82494
Partiële mola?
Partiële mola?
Partiële mola?
(Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968"
II 1 … 1 Mandatory (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '17382005' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="17382005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82320
peri23-dataelement-82512
peri23-dataelement-82271
peri23-dataelement-82495
Cervixinsufficiëntie?
Cervixinsufficiëntie?
Cervixinsufficiëntie?
Cervixinsufficiëntie?
(Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975"
II 1 … 1 Mandatory (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '40733004' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="40733004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204" flexibility="dynamic"
CE 1 … 1 peri23-dataelement-82321
peri23-dataelement-82513
peri23-dataelement-82273
peri23-dataelement-82496
Infectie
Infectie
Infectie
Infectie
(Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969"
II 1 … 1 Mandatory (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '14094001' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="14094001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82497
peri23-dataelement-82322
peri23-dataelement-82514
peri23-dataelement-82274
Hyperemesis gravidarum?
Hyperemesis gravidarum?
Hyperemesis gravidarum?
Hyperemesis gravidarum?
(Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977"
II 1 … 1 Mandatory (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '38341003' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="38341003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.36-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.36" flexibility="dynamic"
CE 1 … 1 peri23-dataelement-82275
peri23-dataelement-82323
peri23-dataelement-82515
peri23-dataelement-82498
Hypertensieve aandoening
Hypertensieve aandoening
Hypertensieve aandoening
Hypertensieve aandoening
(Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971"
II 1 … 1 Mandatory (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '235888006' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="235888006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82324
peri23-dataelement-82516
peri23-dataelement-82499
peri23-dataelement-82276
Zwangerschapscholestase?
Zwangerschapscholestase?
Zwangerschapscholestase?
Zwangerschapscholestase?
(Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978"
II 1 … 1 Mandatory (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '46894009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="46894009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82325
peri23-dataelement-82517
peri23-dataelement-82500
peri23-dataelement-82277
Diabetes gravidarum met insuline?
Diabetes gravidarum met insuline?
Diabetes gravidarum met insuline?
Diabetes gravidarum met insuline?
(Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976']] classCode="OBS" moodCode="EVN" nullFlavor="…"
1 … 1 Required (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976"
II 1 … 1 Mandatory (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '276604007' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="276604007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37" flexibility="dynamic"
CE 1 … 1 Required peri23-dataelement-82278
peri23-dataelement-82326
peri23-dataelement-82518
peri23-dataelement-82501
Afwijkende groei foetus
Afwijkende groei foetus
Afwijkende groei foetus
Afwijkende groei foetus
(Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972"
II 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'PartusImmaturusDreig' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="PartusImmaturusDreig" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82502
peri23-dataelement-82327
peri23-dataelement-82519
peri23-dataelement-82279
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus immaturus?
(Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973"
II 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'PartusPrematurusDreig' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="PartusPrematurusDreig" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82520
peri23-dataelement-82280
peri23-dataelement-82503
peri23-dataelement-82328
Dreigende partus prematurus?
Dreigende partus prematurus?
Dreigende partus prematurus?
Dreigende partus prematurus?
(Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974"
II 1 … 1 Mandatory (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '415105001' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="415105001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82504
peri23-dataelement-82329
peri23-dataelement-82289
peri23-dataelement-82521
Abruptio placentae?
Abruptio placentae?
Abruptio placentae?
Abruptio placentae?
(Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (FluxusPostpartum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (FluxusPostpartum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054"
II 1 … 1 Mandatory (FluxusPostpartum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '47821001' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="47821001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (FluxusPostpartum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82505
peri23-dataelement-82398
peri23-dataelement-82542
Fluxus postpartum?
Fluxus postpartum?
Fluxus postpartum?
(FluxusPostpartum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:organizer
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100']] classCode="CONTAINER" moodCode="EVN"
0 … 1 Required peri23-dataelement-82506 Zwangerschap (RedenVerwZw233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100"
II 1 … 1 Mandatory (RedenVerwZw233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '364320009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] displayName="…" code="364320009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (RedenVerwZw233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954']] classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="…"
1 …  (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954"
II 1 … 1 Mandatory (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '310789003' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="310789003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16" flexibility="dynamic"
CE 0 … 1 Required peri23-dataelement-80917
peri23-dataelement-82509
peri23-dataelement-82582
peri23-dataelement-82269
peri23-dataelement-82477
peri23-dataelement-82317
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
Gynaecologische aandoening
(Gynaecologischeaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967"
II 1 … 1 Mandatory (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '131148009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="131148009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82270
peri23-dataelement-82318
peri23-dataelement-82493
peri23-dataelement-82510
Bloedverlies?
Bloedverlies?
Bloedverlies?
Bloedverlies?
(Bloedverlies)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005"
II 1 … 1 Mandatory (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'MolaPartieelIntacteZw' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="MolaPartieelIntacteZw" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 peri23-dataelement-82286
peri23-dataelement-82511
peri23-dataelement-82494
Partiële mola?
Partiële mola?
Partiële mola?
(Partielemola)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968"
II 1 … 1 Mandatory (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '17382005' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="17382005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82320
peri23-dataelement-82512
peri23-dataelement-82271
peri23-dataelement-82495
Cervixinsufficiëntie?
Cervixinsufficiëntie?
Cervixinsufficiëntie?
Cervixinsufficiëntie?
(Cervixinsufficientie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975"
II 1 … 1 Mandatory (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '40733004' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="40733004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204" flexibility="dynamic"
CE 1 … 1 peri23-dataelement-82321
peri23-dataelement-82513
peri23-dataelement-82273
peri23-dataelement-82496
Infectie
Infectie
Infectie
Infectie
(Infectie)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969"
II 1 … 1 Mandatory (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '14094001' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="14094001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82497
peri23-dataelement-82322
peri23-dataelement-82514
peri23-dataelement-82274
Hyperemesis gravidarum?
Hyperemesis gravidarum?
Hyperemesis gravidarum?
Hyperemesis gravidarum?
(Hyperemesisgravidarum)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977"
II 1 … 1 Mandatory (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '38341003' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="38341003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.36-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.36" flexibility="dynamic"
CE 1 … 1 peri23-dataelement-82275
peri23-dataelement-82323
peri23-dataelement-82515
peri23-dataelement-82498
Hypertensieve aandoening
Hypertensieve aandoening
Hypertensieve aandoening
Hypertensieve aandoening
(Hypertensieveaandoening)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971"
II 1 … 1 Mandatory (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '235888006' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="235888006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82324
peri23-dataelement-82516
peri23-dataelement-82499
peri23-dataelement-82276
Zwangerschapscholestase?
Zwangerschapscholestase?
Zwangerschapscholestase?
Zwangerschapscholestase?
(Zwangerschapscholestase)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978"
II 1 … 1 Mandatory (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '46894009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="46894009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82325
peri23-dataelement-82517
peri23-dataelement-82500
peri23-dataelement-82277
Diabetes gravidarum met insuline?
Diabetes gravidarum met insuline?
Diabetes gravidarum met insuline?
Diabetes gravidarum met insuline?
(Diabetesgravidarummetinsuline)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976']] classCode="OBS" moodCode="EVN" nullFlavor="…"
1 … 1 Required (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976"
II 1 … 1 Mandatory (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '276604007' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="276604007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37-DYNAMIC.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37" flexibility="dynamic"
CE 1 … 1 Required peri23-dataelement-82278
peri23-dataelement-82326
peri23-dataelement-82518
peri23-dataelement-82501
Afwijkende groei foetus
Afwijkende groei foetus
Afwijkende groei foetus
Afwijkende groei foetus
(Afwijkendegroei)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972"
II 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'PartusImmaturusDreig' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="PartusImmaturusDreig" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82502
peri23-dataelement-82327
peri23-dataelement-82519
peri23-dataelement-82279
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus immaturus?
(Dreigendepartusimmaturus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973"
II 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'PartusPrematurusDreig' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] code="PartusPrematurusDreig" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82520
peri23-dataelement-82280
peri23-dataelement-82503
peri23-dataelement-82328
Dreigende partus prematurus?
Dreigende partus prematurus?
Dreigende partus prematurus?
Dreigende partus prematurus?
(Dreigendepartusprematurus)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974"
II 1 … 1 Mandatory (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '415105001' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="415105001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82504
peri23-dataelement-82329
peri23-dataelement-82289
peri23-dataelement-82521
Abruptio placentae?
Abruptio placentae?
Abruptio placentae?
Abruptio placentae?
(Abruptioplacentae)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Navelstrengprolaps)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Navelstrengprolaps)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052"
II 1 … 1 Mandatory (Navelstrengprolaps)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '270500004' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="270500004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Navelstrengprolaps)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82452
peri23-dataelement-82522
Navelstrengprolaps?
Navelstrengprolaps?
(Navelstrengprolaps)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Liggingsafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  peri23-dataelement-82523 Liggingsafwijking (Liggingsafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053"
II 1 … 1 Mandatory (Liggingsafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '80002007' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="80002007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Liggingsafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.213-2015-10-19T164313.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.213-2015-10-19T164313.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] xsi:type="…" valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.213" flexibility="2015-10-19T16:43:13"
CE 1 … 1 Required peri23-dataelement-82380 Liggingsafwijking (Liggingsafwijking)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Meerlingzwangerschap)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Meerlingzwangerschap)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248"
II 1 … 1 Mandatory (Meerlingzwangerschap)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '16356006' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="16356006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Meerlingzwangerschap)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-83404 Meerlingzwangerschap? (Meerlingzwangerschap)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (Serotiniteit)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (Serotiniteit)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250"
II 1 … 1 Mandatory (Serotiniteit)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '90968009' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="90968009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (Serotiniteit)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-84192 Serotiniteit? (Serotiniteit)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (IUVD)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  peri23-dataelement-82524
peri23-dataelement-82536
Intra-uteriene vruchtdood
Intra-uteriene vruchtdood
(IUVD)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918"
II 1 … 1 Mandatory (IUVD)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '59291004' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] code="59291004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (IUVD)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:uncertaintyCode
waar [(@code = 'U' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.5.1053')] code="U" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1053" displayName="…"
CE 1 … 1 Mandatory (IUVD)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [(local-name-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='BL' and namespace-uri-from-QName(resolve-QName(@xsi:type,.))='urn:hl7-org:v3')] xsi:type="…" value="…" nullFlavor="…"
BL 1 … 1 Required peri23-dataelement-82537
peri23-dataelement-82525
Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
(IUVD)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
0 … 1 Required (EindeZwangerschapRedenVerw)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055"
II 1 … 1 Mandatory (EindeZwangerschapRedenVerw)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = 'EindeZw' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.2.4.4.13')] displayName="…" code="EindeZw" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"
CE 1 … 1 Mandatory (EindeZwangerschapRedenVerw)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:value
waar [concat(@code, @codeSystem) = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.11.219-2016-11-22T103657.xml')//valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code, @codeSystem) or @nullFlavor = doc('include/voc-2.16.840.1.113883.2.4.11.219-2016-11-22T103657.xml')//valueSet [1]/conceptList/exception/@code] valueSet="2.16.840.1.113883.2.4.11.219" flexibility="2016-11-22T10:36:57"
CE 1 … 1 Required peri23-dataelement-82453 Einde zwangerschap (EindeZwangerschapRedenVerw)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:organizer
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099']] classCode="CONTAINER" moodCode="EVN"
0 … 1 Required peri23-dataelement-82527 Bevalling (RedenVerwBev233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099"
II 1 … 1 Mandatory (RedenVerwBev233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:code
waar [(@code = '236973005' and @codeSystem = '2.16.840.1.113883.6.96')] displayName="…" code="236973005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
CE 1 … 1 Mandatory (RedenVerwBev233)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:component
waar [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901007']]] typeCode="COMP" contextConductionInd="true"
0 … 1 Required (PPROM)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:observation
waar [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901007']] classCode="OBS" moodCode="EVN"
1 …  (PPROM)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treetree hl7:templateId
waar [@root = '2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901007'] root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901007"
II 1 … 1 Mandatory (PPROM)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank