Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

final Waardelijst PerinatalePeriodeOverdrachtConsult 2014‑07‑11 11:49:25

Id 2.16.840.1.113883.2.4.11.169 Ingangsdatum 2014‑07‑11 11:49:25
Status final Definitief Versielabel
Naam PerinatalePeriodeOverdrachtConsult Weergavenaam PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
2 bron codesystemen
2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52 - PerinatalePeriodeOverdrachtConsult - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52
2.16.840.1.113883.5.1008 - NullFlavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem
0‑A
100
Ante partum
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
1
Na eerste controle
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
2
Voor 28e week
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
3
28e tot en met 36e week
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
4
Vanaf 37e week
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
0‑A
200
Durante partu
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
5
Tijdens ontsluiting
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
6
Tijdens uitdrijving
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
7
Nageboortetijdperk
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
0‑A
300
Postpartum
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
8
Direct postpartum
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
9
Tijdens kraambed
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
2‑L
91
Binnen 24 uur
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
2‑L
92
2e t/m 7e dag
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult
1‑L
10
2e week of later
PerinatalePeriodeOverdrachtConsult

0‑L
UNK
Onbekend
NullFlavor
0‑L
NI
Geen informatie
NullFlavor
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code. NullFlavor OTH (anders) in een gecodeerd element veronderstelt tekst in originalText.
download XML JSON CSV SQL SVS FHIR (3.0)