Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

final Waardelijst Einde Zwangerschap (verwijsreden) 2016‑11‑22 10:36:57

Id 2.16.840.1.113883.2.4.11.219 Ingangsdatum 2016‑11‑22 10:36:57
Status final Definitief Versielabel
Naam EindeZwVR Weergavenaam Einde Zwangerschap (verwijsreden)
2 bron codesystemen
2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 - WijzeEindeZwangerschap - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46
2.16.840.1.113883.5.1008 - NullFlavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem
0‑L
2
Miskraam
WijzeEindeZwangerschap
0‑L
3
APLA
WijzeEindeZwangerschap
0‑L
4
EUG - behandeld
WijzeEindeZwangerschap
0‑L
5
(partiële) Mola - behandeld
WijzeEindeZwangerschap

0‑L
NI
Geen informatie
NullFlavor
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code. NullFlavor OTH (anders) in een gecodeerd element veronderstelt tekst in originalText.
download XML JSON CSV SQL SVS FHIR (3.0)