Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

final Waardelijst Reden Verwijzing (3e naar 2e lijn) 2016‑11‑22 11:21:07

Id 2.16.840.1.113883.2.4.11.225 Ingangsdatum 2016‑11‑22 11:21:07
Status final Definitief Versielabel
Naam RedenVerw3to2 Weergavenaam Reden Verwijzing (3e naar 2e lijn)
2 bron codesystemen
2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10.4 - Verwijzing van 3e naar 2e lijn - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10.4
2.16.840.1.113883.5.1008 - NullFlavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem
0‑L
1
OHC indicatie vervallen
Verwijzing van 3e naar 2e lijn

0‑L
OTH
overig
NullFlavor
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code. NullFlavor OTH (anders) in een gecodeerd element veronderstelt tekst in originalText.
download XML JSON CSV SQL SVS FHIR (3.0)