Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

final Waardelijst PeriodeZorgverlening 2016‑12‑01 09:38:28

Id 2.16.840.1.113883.2.4.11.94 Ingangsdatum 2016‑12‑01 09:38:28
Andere versies met dit id:
Status final Definitief Versielabel
Naam PeriodeZorgverlening Weergavenaam PeriodeZorgverlening
2 bron codesystemen
2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20 - PeriodeZorgverlening - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20
2.16.840.1.113883.5.1008 - NullFlavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem
0‑L
1
Start /intake zwangerschapszorg
PeriodeZorgverlening
0‑L
2
Zwangerschap vervolg
PeriodeZorgverlening
0‑L
3
Start baring/ontsluiting
PeriodeZorgverlening
0‑L
4
Uitdrijving
PeriodeZorgverlening
0‑L
5
Nageboortetijdperk
PeriodeZorgverlening
0‑L
6
1e 24 uur postpartum
PeriodeZorgverlening
0‑L
7
2e - 7e dag postpartum
PeriodeZorgverlening
0‑L
8
Follow-up eerste 6 wkn postpartum
PeriodeZorgverlening

0‑L
NI
Geen informatie
NullFlavor
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code. NullFlavor OTH (anders) in een gecodeerd element veronderstelt tekst in originalText.
download XML JSON CSV SQL SVS FHIR (3.0)