Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

final Waardelijst Schildklieraandoeningen 2014‑08‑14 13:40:02

Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.13 Ingangsdatum 2014‑08‑14 13:40:02
Status final Definitief Versielabel
Naam Schildklieraandoening Weergavenaam Schildklieraandoeningen
Copyright en-US This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org.
Bron codesysteem
2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED CT - http://snomed.info/sct
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem
0‑L
40930008
Hypothyroidism (disorder)
SNOMED CT
0‑L
34486009
Hyperthyroidism (disorder)
SNOMED CT

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code. NullFlavor OTH (anders) in een gecodeerd element veronderstelt tekst in originalText.
download XML JSON CSV SQL SVS FHIR (3.0)