Terug naar index  <<  Terug naar issues

open (peri-issue-1271) Urogenitale aandoeningen, waardelijst

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1271)
Laatst toegekend aan 'Anne Marieke Arns-Schiere'
Issue Urogenitale aandoeningen, waardelijst
Id peri-issue-1271
Type Wijzigingsverzoek
Status open Open, toegekend
Prioriteit normaal
Object(en) Dataelement peri23-dataelement-80907 "Urogenitale aandoening?" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Vrouw / Anamnese / Algemene anamnese
Dataelement peri23-dataelement-82460 "Urogenitale aandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening / Verwijsdetails / Redenen van verwijzing / Van 1e naar 2e lijn / Algemene anamnese
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.