Terug naar index  <<  Terug naar datasets

draft Dataset Dataset Perinatologie 2.3 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.1.6

Naam Id
draft Dataset Perinatologie 2.3 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.1.6
Versie / ingangsdatum Vervaldatum
2016‑09‑08
Omschrijving
Dataset Perinatologie 2.3, opvolger van dataset 2.2
Naam Details [‑]
folder draft Zorgverlening
peri23-dataelement-4
Id peri23-dataelement-4 (2016‑09‑08)
Omschrijving Zorgverlening. Er is sprake van zorgverlening zolang er een behandelovereenkomst conform WGBO van toepassing is.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-4 - 2013‑09‑10
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Datum start zorgverantwoordelijkheid
peri23-dataelement-20290
Id peri23-dataelement-20290 (2016‑09‑08)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1033: 'Datum einde zorgverantwoordelijkheid' verduidelijken (In behandeling)
Omschrijving
Datum waarop uw zorgverantwoordelijkheid als zorginstelling voor deze zwangerschap is begonnen.
 
Het gaat hier om de datum van het eerste contact met de patiënt. We spreken van contact als de patiënte in de wachtkamer of wachtruimte op haar afspraak met de arts, verpleegkundige, assistente of andere hulpverlener wacht, of als tevoren (telefonisch) over de specifieke patiënt medisch advies gegeven is.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-20290 - 2013‑09‑10
Waardendomein Datum/tijd
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Datum einde zorgverantwoordelijkheid
peri23-dataelement-20340
Id peri23-dataelement-20340 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri22-dataelement-20340 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1033: 'Datum einde zorgverantwoordelijkheid' verduidelijken (In behandeling)
Omschrijving Het einde van de laatste zorgepisode van deze perinatale periode.
Waardendomein Datum/tijd
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?
peri23-dataelement-20355
Id peri23-dataelement-20355 (2016‑09‑08)
notice Er zijn open issues met betrekking tot dit item:
Omschrijving In welke perinatale periodes was zorginstelling/praktijk eindverantwoordelijk?
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-20355 - 2012‑08‑06
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
start /intake zwangerschapszorg
code "1" (start /intake zwangerschapszorg) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
zwangerschap vervolg
code "2" (zwangerschap vervolg) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
start baring/ontsluiting
code "3" (start baring/ontsluiting) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
uitdrijving
code "4" (uitdrijving) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
nageboortetijdperk
code "5" (nageboortetijdperk) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
1e 24 uur postpartum
code "6" (1e 24 uur postpartum) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
2e - 7e dag postpartum
code "7" (2e - 7e dag postpartum) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
follow-up eerste 6 wkn postpartum
code "8" (follow-up eerste 6 wkn postpartum) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"

Waardelijst PeriodeZorgverlening (versie 2016‑12‑01 09:38:28)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Conclusie risicostatus na intake
peri23-dataelement-20305
Id peri23-dataelement-20305 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1a-dataelement-20305 (2009‑10‑01)
Omschrijving Conclusie risicostatus na intake
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "RiskStat" (Conclusie risicostatus na intake) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
1e lijn (VIL A)
code "1" (1e lijn (VIL A)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
overlegsituatie (VIL B)
code "2" (overlegsituatie (VIL B)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
2e lijn (VIL C)
code "3" (2e lijn (VIL C)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
1e lijn met plaatsindicatie (VIL D)
code "4" (1e lijn met plaatsindicatie (VIL D)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
3e lijns zorg
code "5" (3e lijns zorg) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"

Waardelijst ConclusieRisicostatus (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Verwijsdetails
peri23-dataelement-82012
Id peri23-dataelement-82012 (2016‑09‑08)
Omschrijving Met de set van gegevens kunnen alle in- en uitgaande verwijzingen worden bijgehouden.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82012 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "3457005" (Patient referral (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Datum verwijzing
peri23-dataelement-82013
Id peri23-dataelement-82013 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri22-dataelement-82013 (2013‑09‑10)
Omschrijving Datum van de verwijzing
Waardendomein Datum/tijd
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
draft Zorgverzoek gedaan door
peri23-dataelement-20314
Id peri23-dataelement-20314 (2016‑09‑08)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1360: Reden verwijzing aan bij inleiding na 41 weken na counseling (In behandeling)
Omschrijving Zorgverzoek gedaan door
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-20314 - 2012‑08‑06
Operationalisatie Als het onderscheid tussen "patiënt" en "eigen zorginstelling" niet gemaakt kan worden dan wordt gekozen voor "patiënt"
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
andere zorginstelling
code "55841000146108" (Referral by healthcare facility where patient is not registered (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
patiënt
code "306098008" (Self-referral (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
eigen zorginstelling
code "55831000146100" (Referral by healthcare facility where patient is registered (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Zorgverzoek door (versie 2016‑12‑02 09:50:18)
folder draft Verwijzing van
peri23-dataelement-82550
Id peri23-dataelement-82550 (2016‑12‑01 10:03:13)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Van wie is de patiënt afkomstig: zorginstelling en specialisme (bijvoorbeeld huisarts of collega).
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorginstelling
peri23-dataelement-82551
Id peri23-dataelement-82551 (2016‑12‑01 10:11:17)
Omschrijving De Zorginstelling (zorgaanbieder, organisatie) waarvan de patiënt afkomstig is of waar de patiënt naar verwezen wordt.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.1 - 2015‑04‑01
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
final ZorgaanbiederIdentificatieNummer
peri23-dataelement-82552
Id peri23-dataelement-82552 (2016‑12‑01 10:12:38)
Concept erft van NL-CM-17.2.2 (2015‑04‑01)
Omschrijving Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Operationalisatie
 • UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
target Gebruikt door één transactie, 3 templates, 0 maal geërfd
 
final Specialisme
peri23-dataelement-82554
Id peri23-dataelement-82554 (2016‑12‑01 10:12:38)
Omschrijving Zorginstelling Specialisme.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.7 - 2015‑04‑01
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
verloskundige
code "01" (verloskundige) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 2e lijn
code "02" (gynaecoloog 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 3e lijn
code "03" (gynaecoloog 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 2e lijn
code "04" (kinderarts 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 3e lijn
code "05" (kinderarts 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
huisarts
code "06" (huisarts) uit codesysteem "Specialisme"
echoscopist
code "07" (echoscopist) uit codesysteem "Specialisme"
klinisch geneticus
code "08" (klinisch geneticus) uit codesysteem "Specialisme"
psychiater
code "09" (psychiater) uit codesysteem "Specialisme"
medisch specialist overig
code "10" (medisch specialist overig) uit codesysteem "Specialisme"
overig
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Specialisme (versie 2016‑02‑08 16:26:03)
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
folder draft Verwijzing naar
peri23-dataelement-82577
Id peri23-dataelement-82577 (2016‑12‑01 10:49:22)
Omschrijving
Naar welke zorginstelling en specialisme  wordt de patiënt verwezen? 
 
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorginstelling
peri23-dataelement-82578
Id peri23-dataelement-82578 (2016‑12‑01 10:50:15)
Concept erft van draft peri23-dataelement-82551 (2016‑12‑01 10:11:17)
Omschrijving De Zorginstelling (zorgaanbieder, organisatie) waarvan de patiënt afkomstig is of waar de patiënt naar verwezen wordt.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.1 - 2015‑04‑01
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final ZorgaanbiederIdentificatieNummer
peri23-dataelement-82579
Id peri23-dataelement-82579 (2016‑12‑01 10:50:43)
Concept erft van NL-CM-17.2.2 (2015‑04‑01)
Omschrijving Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Operationalisatie
 • UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
target Gebruikt door één transactie, 4 templates, 0 maal geërfd
 
final Specialisme
peri23-dataelement-82580
Id peri23-dataelement-82580 (2016‑12‑01 10:50:43)
Concept erft van final peri23-dataelement-82554 (2016‑12‑01 10:12:38)
Omschrijving Zorginstelling Specialisme.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.7 - 2015‑04‑01
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
verloskundige
code "01" (verloskundige) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 2e lijn
code "02" (gynaecoloog 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 3e lijn
code "03" (gynaecoloog 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 2e lijn
code "04" (kinderarts 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 3e lijn
code "05" (kinderarts 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
huisarts
code "06" (huisarts) uit codesysteem "Specialisme"
echoscopist
code "07" (echoscopist) uit codesysteem "Specialisme"
klinisch geneticus
code "08" (klinisch geneticus) uit codesysteem "Specialisme"
psychiater
code "09" (psychiater) uit codesysteem "Specialisme"
medisch specialist overig
code "10" (medisch specialist overig) uit codesysteem "Specialisme"
overig
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Specialisme (versie 2016‑02‑08 16:26:03)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type verwijzing
peri23-dataelement-82581
Id peri23-dataelement-82581 (2016‑12‑01 11:06:49)
Omschrijving Type verwijzing.
De ontvangende partij bij een verwijzing bepaalt of de verwijzing resulteert in een consult of in een overname.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Consult
code "11429006" (Consultation (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Overname
code "308292007" (Transfer of care (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Type verwijzing (versie 2016‑12‑01 11:20:08)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Redenen van verwijzing
peri23-dataelement-82014
Id peri23-dataelement-82014 (2016‑09‑08)
notice Er zijn open issues met betrekking tot dit item:
Omschrijving
Redenen van verwijzing.
De reden waarom een patiënt wordt verwezen.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82014 - 2013‑09‑10
Opmerking Redenen van verwijzing kunnen afgeleid worden uit elders vastgelegde items, zoals bijvoorbeeld de verschillende diagnoses.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "10" (Reden van verwijzing) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
draft Categorie Reden (Acute Overdracht)
peri23-dataelement-20372
Id peri23-dataelement-20372 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-20372 (2011‑12‑06)
Omschrijving Wat is / zijn de reden(en) waarom acuut wordt overgedragen?
Bron PWD Acute Fase Overdracht item #125
Opmerking Eigenlijst op POET gebaseerd
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Hypertensieve aandoeningen
code "38341003" (Raised blood pressure (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Bloeding
code "106004004" (Haemorrhagic complication of pregnancy) uit codesysteem "SNOMED"
Baringsproblemen
code "45757002" (Labour problem) uit codesysteem "SNOMED"
Verdenking foetale nood
code "276601004" (Fetus at risk) uit codesysteem "SNOMED"
Immaturiteit/prematuriteit
code "44247006" (Prematurity of fetus) uit codesysteem "SNOMED"
Buikpijn
code "21522001" (Abdominal pain) uit codesysteem "SNOMED"
Overige bedreigde maternale vitale functies
code "5" (overige bedreigde maternale vitale functies) uit codesysteem "RedenOverdrachtCategorie"
Zelfverwijzing
code "183695003" (Obstetric self-referral) uit codesysteem "SNOMED"
Overig (exceptie)
code "OTH" (anders) uit codesysteem "NullFlavor"
Onbekend (exceptie)
code "UNK" (unknown) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Categorie Reden overdracht (versie 2012‑08‑29)
cancelled Reden verwijzing
peri23-dataelement-82015
Id peri23-dataelement-82015 (2016‑09‑08) 2.2
Concept erft van peri22-dataelement-82015 (2013‑09‑10)
Omschrijving Reden verwijzing. Het gaat hier om de vraagstelling van de verwijzende zorgverlener. Gebruik hierbij de lijst van PRN.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst Lijst verwijsredenen (versie 2015‑10‑19 20:37:12)
folder draft Van 1e naar 2e lijn
peri23-dataelement-82450
Id peri23-dataelement-82450 (2016‑11‑06 20:27:19)
Omschrijving
Reden verwijzing van 1e naar 2e lijn.
Eén of meerdere reden(en) waarom de patiënt van de 1e naar de 2e lijn wordt verwezen. De verbijzondering wordt in de hieronder liggende onderdelen beschreven.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "1" (Van 1e naar 2e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Algemene anamnese
peri23-dataelement-82454
Id peri23-dataelement-82454 (2016‑11‑22 12:13:37)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1328: Reden verwijzing vanuit algemene anamnese (In behandeling)
Omschrijving
Reden van verwijzing vanuit algemene anamnese.
Het gaat hierbij om pre-existente aandoeningen van vóór deze zwangerschap.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-80904 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "312850006" (History of - disorder (context-dependent category)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Auto-immuun aandoening
peri23-dataelement-82456
Id peri23-dataelement-82456 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82220 (2014‑07‑01 15:16:14)
Omschrijving Auto-immuun aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "85828009" (Autoimmune disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Systemische Lupus Erythematodes (SLE)
code "55464009" (Systemic lupus erythematosus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Reuma
code "396332003" (Rheumatism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Auto-immuun aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 14:13:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cardiovasculaire aandoening
peri23-dataelement-82458
Id peri23-dataelement-82458 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80906 (2013‑09‑10)
Omschrijving Cardiovasculaire aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "49601007" (Disorder of cardiovascular system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Hypertensie
code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cardiomyopathie
code "85898001" (Cardiomyopathy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anatomische afwijking hart
code "128599005" (Structural disorder of heart (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hartritmestoornis
code "698247007" (Cardiac arrhythmia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Cardiovasculaire aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:32:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Urogenitale aandoening
peri23-dataelement-82460
Id peri23-dataelement-82460 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82267 (2014‑09‑12 13:27:00)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Urogenitale aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "42030000" (Disorder of the genitourinary system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Bacteriurie
code "61373006" (Bacteriuria (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
Chronische nierziekte
code "90688005" (chronisch nierfalen (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "236425005" (Chronic renal impairment (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Urogenitale aandoening (2.2) (versie 2020‑01‑14 15:57:25)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Oncologische aandoening
peri23-dataelement-82462
Id peri23-dataelement-82462 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82221 (2014‑07‑01 15:22:48)
Omschrijving Oncologische aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363346000" (Malignant neoplastic disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Mammacarcinoom
code "93796005" (Primary malignant neoplasm of female breast (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cervixcarcinoom
code "285432005" (Carcinoma of cervix (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Leukaemie Leukaemie (ALL, AML, CLL, CML)
code "93143009" (Leukemia, disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Longcarcinoom
code "93880001" (Primary malignant neoplasm of lung (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Melanoom
code "372244006" (Malignant melanoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (other) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Oncologische aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 13:18:21)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Schildklier aandoening
peri23-dataelement-82464
Id peri23-dataelement-82464 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80909 (2013‑09‑10)
Omschrijving Schildklier aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14304000" (Disorder of thyroid gland (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Hypothyreoidie
code "40930008" (Hypothyroidism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hyperthyreoidie
code "34486009" (Hyperthyroidism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Schildklieraandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:40:02)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes mellitus?
peri23-dataelement-82465
Id peri23-dataelement-82465 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80910 (2013‑09‑10)
Omschrijving Is er sprake van diabetes mellitus (type I of type II)?
Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "73211009" (Diabetes mellitus (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Neurologische aandoening
peri23-dataelement-82467
Id peri23-dataelement-82467 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80912 (2013‑09‑10)
Omschrijving Neurologische aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "118940003" (Disorder of nervous system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Epilepsie
code "84757009" (Epilepsy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cerebrovasculair accident (CVA)
code "230690007" (Cerebrovascular accident (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Multiple Sclerose
code "24700007" (Multiple sclerosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Migraine
code "37796009" (Migraine (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hernia nuclei pulposi
code "84857004" (Herniation of nucleus pulposus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hypofyse afwijking Bijvoorbeeld prolactinoom
code "399244003" (Disease of pituitary gland (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Neurologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:41:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectieziekte
peri23-dataelement-82469
Id peri23-dataelement-82469 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82210 (2014‑06‑25 09:58:57)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1037: Waardelijst infectieziekten - parasitair versus bacterieel (In behandeling)
Omschrijving Infectieziekte

Let op! Sommige infectieziekten behoeven extra attentiewaarde bij een verwijzing, bijvoorbeeld: MRSA, HIV, Hepatitis.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Bacterieel
code "87628006" (Bacterial infectious disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Chlamydia trachomatis
code "240589008" (Chlamydia trachomatis infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gonorroe
code "15628003" (Gonorrhea (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
GBS Verbijzondering bacterieel, Groep B streptococcus of streptococcus agalactiae
code "426933007" (Streptococcus agalactiae infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus
code "266096002" (Methicillin resistant Staphylococcus aureus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
TBC Tuberculose
code "56717001" (Tuberculosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Viraal
code "34014006" (Viral disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cytomegalie (CMV)
code "28944009" (Cytomegalovirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Herpes Onafhankelijk waar de herpes zich bevond (genitaal of labiaal)
code "23513009" (Herpesvirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HBsAg-dragerschap
code "165806002" (Hepatitis B surface antigen positive (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
HIV humaan immunodeficiëntievirus
code "86406008" (Human immunodeficiency virus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hepatitis B
code "66071002" (Type B viral hepatitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hepatitis C
code "50711007" (Viral hepatitis C (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Rubella Rode hond
code "36653000" (Rubella (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Varicella Zoster Waterpokken
code "309465005" (Varicella-zoster virus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Parvo Vijfde ziekte
code "186748004" (Parvovirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Parasitair
code "17322007" (Disease caused by parasite (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Lues Syfilis
code "76272004" (Syphilis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Toxoplasmose
code "187192000" (Toxoplasmosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Lyme Ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeet
code "23502006" (Lyme disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Malaria
code "61462000" (Malaria (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trichomonas
code "56335008" (Infection by Trichomonas (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig Nader te specificeren in vrije tekst.
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Infectieziekten (versie 2014‑08‑14 13:43:41)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final MDL aandoening
peri23-dataelement-82471
Id peri23-dataelement-82471 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82219 (2014‑07‑01 15:12:52)
Omschrijving Maag Darm Lever aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "53619000" (Disorder of digestive system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Chronische leveraandoeningen
code "328383001" (Chronic liver disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Colitis ulcerosa
code "64766004" (Ulcerative colitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
M. Crohn
code "34000006" (Crohn's disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Maag Darm Lever aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 14:40:15)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Anemie
peri23-dataelement-82473
Id peri23-dataelement-82473 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82222 (2014‑07‑01 15:32:29)
Omschrijving Anemie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "271737000" (Anemia (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
IJzergebrek
code "87522002" (Iron deficiency anemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hb-pathie Hemoglobinopathie
code "80141007" (Hemoglobinopathy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Sikkelcel Verbijzondering Hb-pathie
code "127040003" (Hereditary hemoglobinopathy disorder homozygous for hemoglobin S (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Thalassaemie Verbijzondering Hb-pathie
code "40108008" (Thalassemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Anemie (2.2) (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Longaandoening
peri23-dataelement-82475
Id peri23-dataelement-82475 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82266 (2014‑09‑11 18:02:31)
Omschrijving Longaandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "50043002" (Disorder of respiratory system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Astma
code "195967001" (Asthma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
code "13645005" (Chronic obstructive lung disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Sarcoidosis
code "31541009" (Sarcoidosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Longaandoening (versie 2014‑10‑27 14:17:46)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening
peri23-dataelement-82477
Id peri23-dataelement-82477 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80917 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Orthopedische afwijking
peri23-dataelement-82479
Id peri23-dataelement-82479 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80918 (2013‑09‑10)
Omschrijving Orthopedische afwijking
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "928000" (Disorder of musculoskeletal system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Congenitale heupdysplasie
code "48334007" (Congenital dislocation of hip (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trauma bekken
code "282771003" (Pelvic injury (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Orthopedische afwijkingen (versie 2014‑08‑14 13:46:42)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Bloedtransfusie?
peri23-dataelement-82481
Id peri23-dataelement-82481 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-10805 (2013‑09‑10)
Omschrijving Heeft cliente in het verleden een bloedtransfusie gehad?
Bron PWD Acute Fase Overdracht item #114
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "116859006" (Transfusion of blood product (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Transfusiereactie?
peri23-dataelement-82482
Id peri23-dataelement-82482 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-82231 (2014‑09‑01 15:37:28)
Omschrijving Heeft vrouw een transfusiereactie gehad?

Alleen van toepassing als Bloedtransfusie? = 'Ja'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "82545002" (Blood transfusion reaction (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type operatie
peri23-dataelement-82484
Id peri23-dataelement-82484 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80818 (2013‑09‑10)
Omschrijving Type operatie.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "387713003" (Surgical procedure (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Gynaecologisch
code "12658000" (Operation on female genital organs (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Curettage
code "68688001" (Curettage (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Sectio
code "11466000" (Cesarean section (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Manuele placentaverwijdering
code "28233006" (Manual removal of retained placenta (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus
code "79876008" (Operation on uterus (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Myoomenucleatie
code "42010004" (Uterine myomectomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Ovaria
code "64887002" (Operation on ovary (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Orthopedisch
code "112697007" (Operation on musculoskeletal system (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Bekken
code "12745006" (Operative procedure on pelvis (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Rug
code "129152004:260686004=129284003" (Operation on back (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Abdominaal
code "21371007" (Operation on abdominal region (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Laparotomie
code "86481000" (Laparotomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Appendectomie
code "80146002" (Appendectomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Buikwandcorrectie
code "177250006" (Abdominoplasty (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Darm
code "34853001" (Operation on intestine (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Mamma
code "392090004" (Operation on breast (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Vitale organen Zoals nieren, schildklieren, etcetera
code "118717007:260686004=129284003" (Operation on organ (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Nier
code "175898006" (Kidney operation (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Schildklier
code "15463004" (Operation on thyroid gland (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Hart
code "64915003" (Operation on heart (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Bijnier
code "13119002" (Operation on adrenal gland (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Neurologisch
code "16545005" (Operation on nervous system (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"
Onbekend
code "UNK" (Onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Type operatie (versie 2014‑08‑14 14:30:51)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type stollingsprobleem
peri23-dataelement-82486
Id peri23-dataelement-82486 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van peri22-dataelement-80817 (2013‑09‑10)
Omschrijving Type stollingsprobleem
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "64779008" (Blood coagulation disorder (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Ziekte van Von Willebrand
code "128105004" (von Willebrand disorder (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hemofilie
code "90935002" (Hemophilia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombocytopenie
code "302215000" (Thrombocytopenic disorder (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Diffusie intravasale stolling
code "67406007" (Disseminated intravascular coagulation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Thrombofilie
code "234467004" (Thrombophilia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anti-thrombine III deficiëntie
code "36351005" (Antithrombin III deficiency (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Proteine C deficiëntie
code "76407009" (Protein C deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Proteine S deficiëntie
code "1563006" (Protein S deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Heterozygoot factor V Leiden
code "307116001" (Heterozygous Factor V Leiden mutation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Homozygoot factor V Leiden
code "307115002" (Homozygous Factor V Leiden mutation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Factor XII deficiëntie
code "46981006" (Factor XII deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombose diep veneus
code "128053003" (Deep venous thrombosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Longembolie
code "59282003" (Pulmonary embolism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Type stollingsprobleem (versie 2014‑08‑14 14:42:07)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Psychiatrie?
peri23-dataelement-82488
Id peri23-dataelement-82488 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van final peri23-dataelement-82159 (2016‑09‑08)
Omschrijving Is er sprake van een psychiatrische aandoening?
Alléén van toepassing bij gediagnostiseerde psychiatrische aandoeningen, niet bij psychosociale problemen
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "74732009" (Mental disorder (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Overige aandoening?
peri23-dataelement-82490
Id peri23-dataelement-82490 (2016‑11‑22 12:13:57)
Concept erft van final peri23-dataelement-82212 (2016‑09‑08)
Omschrijving Overige aandoening?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "OverigeAandoeningenAnamnese" (Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Obstetrische anamnese
peri23-dataelement-82492
Id peri23-dataelement-82492 (2016‑11‑22 12:25:24)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Reden verwijzing vanuit obstetrische anamnese
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "248983002" (Obstetric history (context-dependent category)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening
peri23-dataelement-82582
Id peri23-dataelement-82582 (2016‑12‑06 09:53:31)
Concept erft van final peri23-dataelement-82317 (2016‑09‑08)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Bloedverlies?
peri23-dataelement-82493
Id peri23-dataelement-82493 (2016‑11‑22 12:28:54)
Concept erft van peri22-dataelement-82270 (2014‑09‑12 14:13:59)
Omschrijving Is er sprake van bloedverlies?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "131148009" (Bleeding (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Partiële mola?
peri23-dataelement-82494
Id peri23-dataelement-82494 (2016‑11‑22 12:30:14)
Concept erft van peri22-dataelement-82286 (2014‑09‑15 11:27:21)
Omschrijving Is er sprake van een partiële mola, met intacte zwangerschap?

Een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "MolaPartieelIntacteZw" (Partiële mola met intacte zwangerschap) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cervixinsufficiëntie?
peri23-dataelement-82495
Id peri23-dataelement-82495 (2016‑11‑22 12:30:46)
Concept erft van peri22-dataelement-82271 (2014‑09‑12 14:29:43)
Omschrijving Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "17382005" (Cervical incompetence (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectie
peri23-dataelement-82496
Id peri23-dataelement-82496 (2016‑11‑22 12:31:20)
Concept erft van peri22-dataelement-82273 (2014‑09‑12 14:33:40)
Omschrijving Infectie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Intra-uterien
code "301775005" (Infection of uterus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Urineweg infectie
code "307534009" (Urinary tract infection in pregnancy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gastro-enteritis
code "715852004" (infectieziekte van tractus gastrointestinalis (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "186156007" (Infectious colitis, enteritis and gastroenteritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst required Infectie (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hyperemesis gravidarum?
peri23-dataelement-82497
Id peri23-dataelement-82497 (2016‑11‑22 12:31:52)
Concept erft van peri22-dataelement-82274 (2014‑09‑12 14:41:11)
Omschrijving Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14094001" (Excessive vomiting in pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hypertensieve aandoening
peri23-dataelement-82498
Id peri23-dataelement-82498 (2016‑11‑22 12:32:21)
Concept erft van peri22-dataelement-82275 (2014‑09‑12 14:43:21)
Omschrijving Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Zwangerschapshypertensie Pregnancy induced hypertension
code "48194001" (Pregnancy-induced hypertension (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Preeclampsie
code "398254007" (Pre-eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HELLP HELLP-syndroom
code "95605009" (Hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Eclampsie
code "15938005" (Eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Hypertensieve aandoening (versie 2014‑10‑20 14:55:18)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Zwangerschapscholestase?
peri23-dataelement-82499
Id peri23-dataelement-82499 (2016‑11‑22 12:32:54)
Concept erft van peri22-dataelement-82276 (2014‑09‑12 14:46:02)
Omschrijving Is er sprake van zwangerschapscholestase?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "235888006" (Cholestasis of pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes gravidarum met insuline?
peri23-dataelement-82500
Id peri23-dataelement-82500 (2016‑11‑22 12:33:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82277 (2014‑09‑12 14:50:17)
Omschrijving Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "46894009" (Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Afwijkende groei foetus
peri23-dataelement-82501
Id peri23-dataelement-82501 (2016‑11‑22 12:33:51)
Concept erft van peri22-dataelement-82278 (2014‑09‑12 14:51:13)
Omschrijving Afwijkende groei foetus
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "276604007" (Fetal growth abnormality (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Macrosomie Te groot voor zwangerschapsduur
code "199616008" (Large-for-dates fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Dysmaturiteit Te klein voor zwangerschapsduur
code "267258002" (Small for gestational age fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Groei afwijkend (versie 2014‑10‑20 15:12:52)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus immaturus?
peri23-dataelement-82502
Id peri23-dataelement-82502 (2016‑11‑22 12:34:23)
Concept erft van peri22-dataelement-82279 (2014‑09‑12 14:52:14)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusImmaturusDreig" (Partus immaturus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus prematurus?
peri23-dataelement-82503
Id peri23-dataelement-82503 (2016‑11‑22 12:35:02)
Concept erft van peri22-dataelement-82280 (2014‑09‑12 14:52:45)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusPrematurusDreig" (Partus prematurus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Abruptio placentae?
peri23-dataelement-82504
Id peri23-dataelement-82504 (2016‑11‑22 12:35:30)
Concept erft van peri22-dataelement-82289 (2014‑09‑15 11:50:32)
Omschrijving Abruptio placentae?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "415105001" (Placental abruption (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Fluxus postpartum?
peri23-dataelement-82505
Id peri23-dataelement-82505 (2016‑11‑22 12:36:59)
Concept erft van peri22-dataelement-82398 (2016‑03‑23 10:10:19)
Omschrijving Is er sprake van een fluxus postpartum?
Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind meer dan 1000 cc bloedverlies is.

Ja/Nee/Onbekend
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "47821001" (Postpartum hemorrhage (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zwangerschap
peri23-dataelement-82506
Id peri23-dataelement-82506 (2016‑11‑22 12:39:56)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1360: Reden verwijzing aan bij inleiding na 41 weken na counseling (In behandeling)
Omschrijving
Reden verwijzing vanuit de huidige zwangerschap.
 
Relatie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "364320009" (Pregnancy observable (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening
peri23-dataelement-82509
Id peri23-dataelement-82509 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-80917 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Bloedverlies?
peri23-dataelement-82510
Id peri23-dataelement-82510 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82270 (2014‑09‑12 14:13:59)
Omschrijving Is er sprake van bloedverlies?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "131148009" (Bleeding (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Partiële mola?
peri23-dataelement-82511
Id peri23-dataelement-82511 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82286 (2014‑09‑15 11:27:21)
Omschrijving Is er sprake van een partiële mola, met intacte zwangerschap?

Een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "MolaPartieelIntacteZw" (Partiële mola met intacte zwangerschap) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cervixinsufficiëntie?
peri23-dataelement-82512
Id peri23-dataelement-82512 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82271 (2014‑09‑12 14:29:43)
Omschrijving Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "17382005" (Cervical incompetence (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectie
peri23-dataelement-82513
Id peri23-dataelement-82513 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82273 (2014‑09‑12 14:33:40)
Omschrijving Infectie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Intra-uterien
code "301775005" (Infection of uterus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Urineweg infectie
code "307534009" (Urinary tract infection in pregnancy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gastro-enteritis
code "715852004" (infectieziekte van tractus gastrointestinalis (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "186156007" (Infectious colitis, enteritis and gastroenteritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst required Infectie (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hyperemesis gravidarum?
peri23-dataelement-82514
Id peri23-dataelement-82514 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82274 (2014‑09‑12 14:41:11)
Omschrijving Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14094001" (Excessive vomiting in pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hypertensieve aandoening
peri23-dataelement-82515
Id peri23-dataelement-82515 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82275 (2014‑09‑12 14:43:21)
Omschrijving Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Zwangerschapshypertensie Pregnancy induced hypertension
code "48194001" (Pregnancy-induced hypertension (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Preeclampsie
code "398254007" (Pre-eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HELLP HELLP-syndroom
code "95605009" (Hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Eclampsie
code "15938005" (Eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Hypertensieve aandoening (versie 2014‑10‑20 14:55:18)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Zwangerschapscholestase?
peri23-dataelement-82516
Id peri23-dataelement-82516 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82276 (2014‑09‑12 14:46:02)
Omschrijving Is er sprake van zwangerschapscholestase?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "235888006" (Cholestasis of pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes gravidarum met insuline?
peri23-dataelement-82517
Id peri23-dataelement-82517 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82277 (2014‑09‑12 14:50:17)
Omschrijving Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "46894009" (Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Afwijkende groei foetus
peri23-dataelement-82518
Id peri23-dataelement-82518 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82278 (2014‑09‑12 14:51:13)
Omschrijving Afwijkende groei foetus
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "276604007" (Fetal growth abnormality (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Macrosomie Te groot voor zwangerschapsduur
code "199616008" (Large-for-dates fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Dysmaturiteit Te klein voor zwangerschapsduur
code "267258002" (Small for gestational age fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Groei afwijkend (versie 2014‑10‑20 15:12:52)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus immaturus?
peri23-dataelement-82519
Id peri23-dataelement-82519 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82279 (2014‑09‑12 14:52:14)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusImmaturusDreig" (Partus immaturus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus prematurus?
peri23-dataelement-82520
Id peri23-dataelement-82520 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82280 (2014‑09‑12 14:52:45)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusPrematurusDreig" (Partus prematurus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Abruptio placentae?
peri23-dataelement-82521
Id peri23-dataelement-82521 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82289 (2014‑09‑15 11:50:32)
Omschrijving Abruptio placentae?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "415105001" (Placental abruption (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Navelstrengprolaps?
peri23-dataelement-82522
Id peri23-dataelement-82522 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van final peri23-dataelement-82452 (2016‑11‑21 13:51:34)
Omschrijving Navelstrengprolaps - uitgezakte navelstreng.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "270500004" (Prolapsed cord (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Liggingsafwijking
peri23-dataelement-82523
Id peri23-dataelement-82523 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van peri22-dataelement-82380 (2015‑10‑19 16:33:38)
Omschrijving Liggingsafwijking.

Vanaf 36+0 weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "80002007" (Malpresentation of fetus (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
stuit
code "6096002" (Breech presentation (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
dwars
code "288203005" (Transverse/oblique lie (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
instabiel wisselende ligging tijdens onderzoek
code "7721000146107" (Unstable lie (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
onbekend
code "UNK" (Onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Ligging (afwijkend) (versie 2015‑10‑19 16:43:13)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Meerlingzwangerschap?
peri23-dataelement-83404
Id peri23-dataelement-83404 (2020‑04‑14 10:29:23) 2.3.5
Omschrijving
Is er sprake van een meerlingzwangerschap?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "16356006" (meerlingzwangerschap (aandoening)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
final Serotiniteit?
peri23-dataelement-84192
Id peri23-dataelement-84192 (2020‑09‑15 12:50:34) 2.3.5
Omschrijving
Is er sprake van serotiniteit? Van serotiniteit is sprake als de zwangerschapsduur > 41+6 weken/dagen is.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "90968009" (Prolonged pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
cancelled  Serotiniteit?
peri32-dataelement-1866
Id peri32-dataelement-1866 (2020‑09‑15 08:53:26)
Omschrijving
Is er sprake van serotiniteit?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "90968009" (Prolonged pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final Intra-uteriene vruchtdood
peri23-dataelement-82524
Id peri23-dataelement-82524 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van draft peri23-dataelement-80613 (2016‑09‑08)
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-80613 - 2012‑11‑22 11:45:49
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "59291004" (Undelivered in utero fetal death) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
peri23-dataelement-82525
Id peri23-dataelement-82525 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van final peri23-dataelement-82435 (2016‑09‑08)
Omschrijving Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "139661000146100" (verdenking op intra-uteriene vruchtdood (situatie)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
draft Vermoeden iuvd op basis van
peri23-dataelement-82526
Id peri23-dataelement-82526 (2016‑11‑22 12:40:50)
Concept erft van final peri23-dataelement-82436 (2016‑09‑08)
Omschrijving Waarop is het vermoeden van intra-uteriene vruchtdood gebaseerd?
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Doptone
code "711490008" (Doppler fetal echocardiography (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Echoscopie
code "241491007" (US scan of fetus (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst IUVD methode (versie 2016‑12‑02 16:23:49)
final Einde zwangerschap
peri23-dataelement-82453
Id peri23-dataelement-82453 (2016‑11‑22 10:30:53)
Omschrijving De wijze waarop de zwangerschap geëindigd is als verwijsreden.
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-80623 - 2013‑02‑18 16:16:04
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "EindeZw" (Wijze einde zwangerschap) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Miskraam
code "2" (Miskraam) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
APLA Zwangerschapsafbreking vóór 16 weken
code "3" (APLA) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"

Waardelijst Einde Zwangerschap (verwijsreden) (versie 2016‑11‑22 10:36:57)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Bevalling
peri23-dataelement-82527
Id peri23-dataelement-82527 (2016‑11‑22 12:52:30)
Omschrijving Reden verwijzing tijdens de bevalling.
Relatie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "236973005" (Delivery procedure (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final PPROM?
peri23-dataelement-82530
Id peri23-dataelement-82530 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82338 (2014‑10‑21 16:15:23)
Omschrijving PPROM = Preterm Prelabor Rupture of Membranes.

PPROM = Breken van vliezen zonder weeën tot en met 36w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "312974005" (Preterm premature rupture of membranes (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final PROM?
peri23-dataelement-82531
Id peri23-dataelement-82531 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82290 (2014‑09‑15 11:58:18)
Omschrijving PROM = Prelabor Rupture of Membranes

PROM = Breken van vliezen zonder weeën 37w0d of later.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "44223004" (Premature rupture of membranes (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Koorts?
peri23-dataelement-82532
Id peri23-dataelement-82532 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82292 (2014‑09‑15 12:26:08)
Omschrijving Is er sprake van koorts?
We spreken van koorts bij een temperatuur > 38,0 graden Celsius
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "386661006" (Fever (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Niet vorderende ontsluiting?
peri23-dataelement-82533
Id peri23-dataelement-82533 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82293 (2014‑09‑15 12:26:40)
Omschrijving Niet vorderende ontsluiting?
Er is sprake van niet vorderende ontsluiting (KNOV richtlijn) wanneer:
 • de latente fase meer dan 8 uur duurt;
 • tijdens de actieve fase de actielijn in het partogram (van de WHO) wordt overschreden.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "237320005" (Failure to progress in first stage of labor (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Niet vorderende uitdrijving?
peri23-dataelement-82534
Id peri23-dataelement-82534 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82294 (2014‑09‑15 12:27:35)
Omschrijving Niet vorderende uitdrijving?

Er is sprake van niet vorderende uitdrijving (NVOG richtlijn) wanneer:
 • bij primipara:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 3 uur duurt;
 • bij multipara die eerder vaginaal bevallen is:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 1 uur duurt.
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "249166003" (Failure to progress in second stage of labor (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Verdenking foetale nood?
peri23-dataelement-82535
Id peri23-dataelement-82535 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82296 (2014‑09‑15 12:30:28)
Omschrijving Verdenking foetale nood?
Er is verdenking foetale nood bij onder andere:
 • meconiumhoudend vruchtwater;
 • cortonen pathologie / CTG - afwijkingen / STAN - afwijkingen;
 • micro bloedonderzoek (MBO) - afwijkingen.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "609415007:246090004=12867002" (Suspected fetal distress affecting management of mother (situation)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Meconiumhoudend vruchtwater?
peri23-dataelement-83403
Id peri23-dataelement-83403 (2020‑04‑14 10:21:06) 2.3.5
Omschrijving
Meconiumhoudend vruchtwater is een belangrijke risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Is geassocieerd met perinatale asfyxie en infecties en leidt in een minderheid van de kinderen tot een meconiumaspiratiesyndroom. Daarnaast is meconiumhoudend vruchtwater, mede op basis van meconiumaspiratiesyndroom, geassocieerd met perinatale sterfte.

Bron
NVOG richtlijn 'MECONIUMHOUDEND VRUCHTWATER' (2011).
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "168092006" (meconiumhoudend vruchtwater (bevinding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
folder final Intra-uteriene vruchtdood
peri23-dataelement-82536
Id peri23-dataelement-82536 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van draft peri23-dataelement-82443 (2016‑11‑06 19:21:27)
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-80613 - 2012‑11‑22 11:45:49
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "59291004" (Undelivered in utero fetal death) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?
peri23-dataelement-82537
Id peri23-dataelement-82537 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van final peri23-dataelement-82444 (2016‑11‑06 19:22:02)
Omschrijving Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "139661000146100" (verdenking op intra-uteriene vruchtdood (situatie)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
draft Vermoeden iuvd op basis van
peri23-dataelement-82538
Id peri23-dataelement-82538 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van final peri23-dataelement-82445 (2016‑11‑06 19:22:02)
Omschrijving Waarop is het vermoeden van intra-uteriene vruchtdood gebaseerd?
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Doptone
code "711490008" (Doppler fetal echocardiography (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Echoscopie
code "241491007" (US scan of fetus (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst IUVD methode (versie 2016‑12‑02 16:23:49)
final Vastzittende placenta?
peri23-dataelement-82541
Id peri23-dataelement-82541 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82295 (2014‑09‑15 12:28:46)
Omschrijving Vastzittende placenta?
Een placenta zit vast wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet geboren is.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "109894007" (Retained placenta (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Conditie perineum postpartum
peri23-dataelement-82543
Id peri23-dataelement-82543 (2016‑11‑22 12:58:07)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1361: Episiotomie kan op meerdere plekken geregistreerd worden (In behandeling)
Omschrijving Conditie perineum postpartum als reden van verwijzing.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-80673 - 2013‑09‑10
Opmerking Hier gaat het erom dat de conditie van het perineum postpartum de reden van verwijzing is. Item 80673 bevat de precieze conditie zélf.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "364297003" (Female perineum observable (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Fluxus postpartum?
peri23-dataelement-82542
Id peri23-dataelement-82542 (2016‑11‑22 12:53:27)
Concept erft van peri22-dataelement-82398 (2016‑03‑23 10:10:19)
Omschrijving Is er sprake van een fluxus postpartum?
Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind meer dan 1000 cc bloedverlies is.

Ja/Nee/Onbekend
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "47821001" (Postpartum hemorrhage (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Postnatale fase
peri23-dataelement-82544
Id peri23-dataelement-82544 (2016‑11‑22 13:13:07)
Omschrijving Reden verwijzing in de postnatale fase.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82209 - 2014‑06‑06 16:52:31
Bron PRN item 5.7.05.02
Opmerking Waardelijst is dezelfde als bij item 82209 (Postnatale fase / Diagnose postpartum / Pathologie vrouw)
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "362973001" (Disorder of puerperium (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Pathologie vrouw
peri23-dataelement-82545
Id peri23-dataelement-82545 (2016‑11‑22 13:16:46)
Concept erft van final peri23-dataelement-82209 (2016‑09‑08)
Omschrijving Specificatie van de pathologie van de vrouw postpartum.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82209 - 2014‑06‑06 16:52:31
Bron PRN item 5.7.05.02
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "362973001" (Disorder of puerperium (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
(Dreigende) eclampsie, (verdenking op) HELLP-syndroom
code "6010" ((Dreigende) eclampsie, (verdenking op) HELLP-syndroom) uit codesysteem "VILLijst"
Pre-eclampsie
code "398254007" (Pre-eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Pre-eclampsie gesuperponeerde
code "67359005" (Pre-eclampsia added to pre-existing hypertension (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Eclampsie
code "303063000" (Eclampsia in puerperium (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HELLP-syndroom
code "95605009" (Hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombose diep veneuze postpartum
code "56272000" (Postpartum deep phlebothrombosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Postpartum depressie
code "58703003" (Postpartum depression (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Postpartum psychose
code "18260003" (Postpartum psychosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Bloedverlies abnormaal vaginaal
code "301822002" (Abnormal vaginal bleeding (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
Embolie
code "414086009" (Embolism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hematoom
code "385494008" (Hematoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anemie
code "271737000" (Anemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Infectie
code "178280004" (Postnatal infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Endometritis
code "78623009" (Endometritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Mastitis
code "266579006" (ontsteking van mamma (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "45198002" (Mastitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Urineweginfectie
code "68566005" (Urinary tract infectious disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Ontstoken episiotomie
code "300927001" (Episiotomy infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overige infecties
code "6150" (Overige infecties) uit codesysteem "VILLijst"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Postpartum complicatie (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Overig
peri23-dataelement-82442
Id peri23-dataelement-82442 (2016‑09‑07 11:51:29)
Omschrijving Andere reden van verwijzing dan in bovenstaande categorieën benoemd.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "9999" (Overige verwijsreden) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1 VILLijst)
Waardendomein String
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Van 2e naar 3e lijn
peri23-dataelement-82451
Id peri23-dataelement-82451 (2016‑11‑06 20:42:31)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1048: verwijzing 2e naar 3e lijn: gecodeerde lijst maken (In behandeling)
Omschrijving Reden verwijzing van 2e naar 3e lijn.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "2" (Van 2e naar 3e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
Waardendomein Tekst
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Van 2e naar 1e lijn
peri23-dataelement-82448
Id peri23-dataelement-82448 (2016‑11‑06 20:16:43)
Omschrijving Reden verwijzing van 2e naar 1e lijn
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "3" (Van 2e naar 1e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind ongestoord, fysiologie
code "1" (Zwangerschap/baring/kind ongestoord, fysiologie) uit codesysteem "Verwijzing van 2e naar 1e lijn"
Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind ongestoord, met advies Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind ongestoord, met advies. De toelichtende tekst met het advies opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'.
code "2" (Zwangerschap/baring/kind ongestoord, met advies) uit codesysteem "Verwijzing van 2e naar 1e lijn"
Overig Overig. Toelichtende tekst opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'.
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Reden Verwijzing (2e naar 1e lijn) (versie 2016‑11‑22 11:21:07)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Van 3e naar 2e lijn
peri23-dataelement-82449
Id peri23-dataelement-82449 (2016‑11‑06 20:24:56)
Omschrijving Reden verwijzing van 3e naar 2e lijn
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "4" (Van 3e naar 2e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
OHC indicatie vervallen OHC (Obstetrisch High Care) indicatie vervallen. Toelichting opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'
code "1" (OHC indicatie vervallen) uit codesysteem "Verwijzing van 3e naar 2e lijn"
Overig Overig. Toelichting opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Reden Verwijzing (3e naar 2e lijn) (versie 2016‑11‑22 11:21:07)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting reden verwijzing
peri23-dataelement-82016
Id peri23-dataelement-82016 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri22-dataelement-82016 (2013‑09‑10)
Omschrijving Toelichting reden verwijzing. Een toelichting op de vraagstelling van de verwijzende zorgverlener.
Waardendomein Tekst
final Perinatale periode
peri23-dataelement-20367
Id peri23-dataelement-20367 (2016‑09‑08)
Omschrijving Perinatale periode
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-20367 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PRN210603" (Perinatale periode van overdracht) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 PerinatologyObservationsPRN)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
ante partum
code "100" (ante partum) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
na eerste controle
code "1" (na eerste controle) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
voor 28e week
code "2" (voor 28e week) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
28e tot en met 36e week
code "3" (28e tot en met 36e week) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
vanaf 37e week
code "4" (vanaf 37e week) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
durante partu
code "200" (durante partu) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
tijdens ontsluiting
code "5" (tijdens ontsluiting) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
tijdens uitdrijving
code "6" (tijdens uitdrijving) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
nageboortetijdperk
code "7" (nageboortetijdperk) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
postpartum
code "300" (postpartum) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
direct postpartum
code "8" (direct postpartum) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
tijdens kraambed
code "9" (tijdens kraambed) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
binnen 24 uur
code "91" (binnen 24 uur) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
2e t/m 7e dag
code "92" (2e t/m 7e dag) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
2e week of later
code "10" (2e week of later) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
onbekend
code "UNK" (onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst PerinatalePeriodeOverdrachtConsult (versie 2014‑07‑11 11:49:25)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
draft Hoeveelheid bloedverlies tot acute overdracht
peri23-dataelement-20633
Id peri23-dataelement-20633 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri21-dataelement-20633 (2012‑02‑23)
Omschrijving Hoeveelheid bloedverlies tot acute overdracht
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "364332008" (Blood loss in labour) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Hoeveelheid
Eigenschap
eenheid decimalen
ml 0
target Gebruikt door 0 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Documentgegevens voor document gebaseerde uitslagen
peri23-dataelement-8
Id peri23-dataelement-8 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-8 (2012‑01‑01)
Omschrijving Documentgegevens voor document gebaseerde uitslagen
draft Beheerder document
peri23-dataelement-80170
Id peri23-dataelement-80170 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80170 (2011‑01‑28)
Omschrijving De beheerder (custodian) van het document is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het betreffende document
Waardendomein Identificatie
draft Uitgevoerd onderzoek
peri23-dataelement-80200
Id peri23-dataelement-80200 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80200 (2011‑01‑28)
Omschrijving Identificatie van het behandeling of uitgevoerd onderzoek
Waardendomein Identificatie
draft Opdrachtnummer uitgevoerd onderzoek
peri23-dataelement-80205
Id peri23-dataelement-80205 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80205 (2011‑01‑28)
Omschrijving Filler Order Number
Waardendomein Identificatie
folder draft Uitvoerder van het onderzoek
peri23-dataelement-80210
Id peri23-dataelement-80210 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-80210 (2012‑01‑01)
Omschrijving Uitvoerder van het onderzoek
draft Uitvoerder onderzoek
peri23-dataelement-80220
Id peri23-dataelement-80220 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80220 (2011‑01‑28)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1323: verschillende waardelijsten voor 2 dezelfde elementen (In behandeling)
Omschrijving Identificatie van de persoon die het onderzoek heeft uitgevoerd of behandeling heeft gegeven.
Waardendomein Identificatie
draft Uitvoerder (UZI-nummer)
peri23-dataelement-80230
Id peri23-dataelement-80230 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80230 (2011‑01‑28)
Omschrijving Uitvoerder (UZI-nummer)
Waardendomein Identificatie
draft Uitvoerder (AGB-ID)
peri23-dataelement-80240
Id peri23-dataelement-80240 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80240 (2011‑01‑28)
Omschrijving Uitvoerder (AGB-ID)
Waardendomein Identificatie
draft Naam uitvoerder
peri23-dataelement-80250
Id peri23-dataelement-80250 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80250 (2011‑01‑28)
Omschrijving Naam uitvoerder
Waardendomein Samengestelde gegevens
draft Uitvoerdertype
peri23-dataelement-80255
Id peri23-dataelement-80255 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80255 (2011‑01‑28)
Omschrijving Uitvoerdertype
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Arts
code "01.000" (Arts) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Huisarts
code "01.015" (huisarts) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Kinderarts
code "01.019" (Kinderarts) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Arts klinische chemie
code "01.020" (Arts klinische chemie) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Gynaecoloog / obstetricus
code "01.046" (Gynaecoloog / obstetricus) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Verloskundige
code "03.000" (Verloskundige) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Echoscopist
code "AA.001" (Echoscopist) uit codesysteem "ZorgverlenerType"
Analist
code "AA.002" (Analist) uit codesysteem "ZorgverlenerType"

Waardelijst ZorgverlenerType (versie DYNAMISCH)
folder draft Uitvoerende organisatie
peri23-dataelement-80260
Id peri23-dataelement-80260 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-80260 (2012‑01‑01)
Omschrijving Uitvoerende organisatie
draft Uitvoerende organisatie (URA)
peri23-dataelement-80265
Id peri23-dataelement-80265 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80265 (2011‑01‑28)
Omschrijving Uitvoerende organisatie (URA)
Waardendomein Identificatie
draft Uitvoerende organisatie (OID)
peri23-dataelement-80270
Id peri23-dataelement-80270 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80270 (2011‑01‑28)
Omschrijving Uitvoerende organisatie (OID)
Waardendomein Identificatie
draft Uitvoerende organisatie (AGB-id)
peri23-dataelement-80280
Id peri23-dataelement-80280 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80280 (2011‑01‑28)
Omschrijving Uitvoerende organisatie (AGB-id)
Waardendomein Identificatie
draft Uitvoerende organisatie (ander id-systeem)
peri23-dataelement-80285
Id peri23-dataelement-80285 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80285 (2011‑01‑28)
Omschrijving Uitvoerende organisatie (ander id-systeem)
Waardendomein Identificatie
draft Naam uitvoerende organisatie
peri23-dataelement-80290
Id peri23-dataelement-80290 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80290 (2011‑01‑28)
Omschrijving Naam uitvoerende organisatie
Waardendomein Samengestelde gegevens
draft Adres uitvoerende organisatie
peri23-dataelement-80300
Id peri23-dataelement-80300 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80300 (2011‑01‑28)
Omschrijving Adres uitvoerende organisatie
Waardendomein Samengestelde gegevens
folder draft Informatie ontvanger(s)
peri23-dataelement-80405
Id peri23-dataelement-80405 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-80405 (2012‑01‑01)
Omschrijving Informatie ontvanger(s)
folder draft Beoogde ontvanger(s)
peri23-dataelement-80410
Id peri23-dataelement-80410 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-80410 (2012‑01‑01)
Omschrijving Beoogde ontvanger(s)
draft Naam beoogde ontvanger
peri23-dataelement-80420
Id peri23-dataelement-80420 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80420 (2011‑01‑28)
Omschrijving Naam beoogde ontvanger
Waardendomein Samengestelde gegevens
folder draft Organisatie beoogde ontvanger
peri23-dataelement-80430
Id peri23-dataelement-80430 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-80430 (2012‑01‑01)
Omschrijving Organisatie beoogde ontvanger
draft Beoogde ontvangende organisatie (OID)
peri23-dataelement-80435
Id peri23-dataelement-80435 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80435 (2011‑01‑28)
Omschrijving Beoogde ontvangende organisatie (OID)
Waardendomein Identificatie
draft Beoogde ontvangende organisatie (URA)
peri23-dataelement-80440
Id peri23-dataelement-80440 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80440 (2011‑01‑28)
Omschrijving Beoogde ontvangende organisatie (URA)
Waardendomein Identificatie
draft Beoogde ontvangende organisatie (AGB-id)
peri23-dataelement-80445
Id peri23-dataelement-80445 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80445 (2011‑01‑28)
Omschrijving Beoogde ontvangende organisatie (AGB-id)
Waardendomein Identificatie
draft Naam beoogde ontvangende organisatie
peri23-dataelement-80450
Id peri23-dataelement-80450 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80450 (2011‑01‑28)
Omschrijving Naam beoogde ontvangende organisatie
Waardendomein Samengestelde gegevens
draft Adres beoogde ontvangende organisatie
peri23-dataelement-80460
Id peri23-dataelement-80460 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80460 (2011‑01‑28)
Omschrijving Adres beoogde ontvangende organisatie
Waardendomein Samengestelde gegevens
folder draft Aanvrager(s)
peri23-dataelement-80510
Id peri23-dataelement-80510 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-80510 (2012‑01‑01)
Omschrijving Aanvrager(s)
draft Identificatie aanvrager
peri23-dataelement-80520
Id peri23-dataelement-80520 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80520 (2011‑01‑28)
Omschrijving Identificatie aanvrager
Waardendomein Identificatie
draft Naam aanvrager
peri23-dataelement-80530
Id peri23-dataelement-80530 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80530 (2011‑01‑28)
Omschrijving Naam aanvrager
Waardendomein Samengestelde gegevens
folder draft Organisatie aanvrager
peri23-dataelement-80540
Id peri23-dataelement-80540 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-80540 (2012‑01‑01)
Omschrijving Organisatie aanvrager
draft Organisatie aanvrager (OID)
peri23-dataelement-80545
Id peri23-dataelement-80545 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80545 (2011‑01‑28)
Omschrijving Organisatie aanvrager (OID)
Waardendomein Identificatie
draft Organisatie aanvrager (URA)
peri23-dataelement-80550
Id peri23-dataelement-80550 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80550 (2011‑01‑28)
Omschrijving Organisatie aanvrager (URA)
Waardendomein Identificatie
draft Organisatie aanvrager (AGB-id)
peri23-dataelement-80555
Id peri23-dataelement-80555 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80555 (2011‑01‑28)
Omschrijving Organisatie aanvrager (AGB-id)
Waardendomein Identificatie
draft Naam organisatie aanvrager
peri23-dataelement-80560
Id peri23-dataelement-80560 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80560 (2011‑01‑28)
Omschrijving Naam organisatie aanvrager
Waardendomein Samengestelde gegevens
draft Adres organisatie aanvrager
peri23-dataelement-80570
Id peri23-dataelement-80570 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80570 (2011‑01‑28)
Omschrijving Adres organisatie aanvrager
Waardendomein Samengestelde gegevens
draft Opdrachtnummer aanvraag
peri23-dataelement-80610
Id peri23-dataelement-80610 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-80610 (2011‑01‑28)
Omschrijving Placer Order Number van de aanvraag van het onderzoek
Waardendomein Identificatie
folder draft Consent
peri23-dataelement-9
Id peri23-dataelement-9 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-9 (2012‑01‑01)
Omschrijving Consent.
draft Autorisatieprofiel
peri23-dataelement-18010
Id peri23-dataelement-18010 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18010 (2011‑01‑28)
Omschrijving Een autorisatieprofiel moet per ontvanger en per consent worden gehanteerd. Er mag dus geen autorisatieprofiel van andere ontvangers in verwerkt zijn. Ook moet voor een consent voor niet-geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek, naast de door het doelsysteem voor 'eigen' gegevensverwerking gegeven consent, een apart bericht worden gehanteerd
Waardendomein Identificatie
draft Auteur autorisatieprofiel
peri23-dataelement-18020
Id peri23-dataelement-18020 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18020 (2011‑01‑28)
Omschrijving Degene die toestemming of bezwaar kenbaar maakt. Dit is meestal de patiënte zelf, maar o.a. bij minderjarige personen, onder curatele gestelde of onderbewindvoering kan dit een 'vertegenwoordiger' zijn.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Consenter is de zwangere vrouw
code "SUBCON" (Consenter is de zwangere vrouw) uit codesysteem "ParticipationFunction"
Consenter is wettelijk vertegenwoordiger
code "GRDCON" (Consenter is wettelijk vertegenwoordiger) uit codesysteem "ParticipationFunction"

Waardelijst ConsentFunctieCode (versie DYNAMISCH)
draft Patiënt als auteur
peri23-dataelement-18030
Id peri23-dataelement-18030 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18030 (2011‑01‑28)
Omschrijving De patiënt zelf heeft het autorisatieprofiel bepaald.
Waardendomein Samengestelde gegevens
draft Vertegenwoordiger als auteur
peri23-dataelement-18040
Id peri23-dataelement-18040 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18040 (2011‑01‑28)
Omschrijving Degene die het autorisatieprofiel heeft bepaald is een (wettig) vertegenwoordiger van de patiënt.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Consenter is de zwangere vrouw
code "SUBCON" (Consenter is de zwangere vrouw) uit codesysteem "ParticipationFunction"
Consenter is wettelijk vertegenwoordiger
code "GRDCON" (Consenter is wettelijk vertegenwoordiger) uit codesysteem "ParticipationFunction"

Waardelijst ConsentFunctieCode (versie DYNAMISCH)
draft Vertegenwoordiger
peri23-dataelement-18050
Id peri23-dataelement-18050 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18050 (2011‑01‑28)
Omschrijving Persoonlijke gegevens van de vertegenwoordiger (naam en geboortedatum)
Waardendomein Samengestelde gegevens
folder draft (HL7: koppeling PermissionToTransfer)
peri23-dataelement-18060
Id peri23-dataelement-18060 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-18060 (2012‑01‑01)
Omschrijving (HL7: koppeling PermissionToTransfer)
draft Toestemming betreft
peri23-dataelement-18070
Id peri23-dataelement-18070 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18070 (2011‑01‑28)
Omschrijving Toestemming betreft
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Geautoriseerde informatieoverdracht
code "INFAUT" (Geautoriseerde informatieoverdracht) uit codesysteem "ActCode"
Informatieoverdracht o.b.v. expliciete toestemming
code "INFCON" (Informatieoverdracht o.b.v. expliciete toestemming) uit codesysteem "ActCode"

Waardelijst ConsentContext (versie DYNAMISCH)
folder draft Ontvanger
peri23-dataelement-18100
Id peri23-dataelement-18100 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-18100 (2012‑01‑01)
Omschrijving Er is afgesproken dat er per autorisatieprofiel altijd maar één ontvanger is. Dit betekent dat als er meerdere ontvangende partijen zijn, voor elk een separaat autorisatieprofiel moet worden gemaakt.
draft (HL7: ontvangende partij)
peri23-dataelement-18110
Id peri23-dataelement-18110 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18110 (2011‑01‑28)
Omschrijving (HL7: ontvangende partij)
Waardendomein Identificatie
draft Ontvangende organisatie
peri23-dataelement-18120
Id peri23-dataelement-18120 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18120 (2011‑01‑28)
Omschrijving Ontvangende organisatie
Waardendomein String
Eigenschap
min lengte max lengte
1 9999
Voorbeeld String
folder draft (HL7: PermissionToTransferSubject)
peri23-dataelement-18150
Id peri23-dataelement-18150 (2016‑09‑08)
Concept erft van peri20-dataelement-18150 (2012‑01‑01)
Omschrijving (HL7: PermissionToTransferSubject)
draft RecordType
peri23-dataelement-18160
Id peri23-dataelement-18160 (2016‑09‑08)
Concept erft van spirit1c-dataelement-18160 (2011‑01‑28)
Omschrijving RecordType
Opmerking Spirit 1c - id op spreadsheet:18160 - type:CODE
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "ACALL" (all access) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.5.4 ActCode
Waardendomein Code
folder draft Informed consent
peri23-dataelement-84106
Id peri23-dataelement-84106 (2020‑06‑02 11:00:43)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving
Rootconcept van de bouwsteen Informed consent. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Informed consent.
 
In het gezondheidsrecht is vastgelegd dat de patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van medisch onderzoek en/of behandeling en ook voor de verwerking van gegevens van de patiënt (KNMG, 2020). Om juridisch gezien geldige toestemming te geven heeft de patiënt goede informatie nodig. Daarom moet een zorgprofessional, alvorens toestemming te vragen, de patiënt eerst informatie geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling of de voorgenomen verwerking van gegevens, inclusief het delen met andere betrokken zorgverleners. Deze twee-eenheid van informatieplicht van zorgverleners en de toestemming door de patiënt wordt ‘informed consent’ genoemd. (Geïnformeerde toestemming).
Bron
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/informed-consent.html, bezocht 13 januari 2020.
draft Consent Identificatie
peri23-dataelement-84107
Id peri23-dataelement-84107 (2020‑06‑02 11:03:08)
Omschrijving
Identificatie van het consent.
Waardendomein Identificatie
draft Consent Datum/Tijd
peri23-dataelement-84108
Id peri23-dataelement-84108 (2020‑06‑02 11:04:57)
Omschrijving
De datum en tijd waarop het consent is gegeven.
Waardendomein Datum/tijd
draft Consent Scope
peri23-dataelement-84109
Id peri23-dataelement-84109 (2020‑06‑02 11:06:18)
Omschrijving
Beschrijving waarvoor consent wordt gegeven.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst required Consent Scope (versie DYNAMISCH)
Voorbeeld (wetenschappelijk) Onderzoek
draft Consent Status
peri23-dataelement-84110
Id peri23-dataelement-84110 (2020‑06‑02 11:06:59)
Omschrijving
De status van het consent. Is deze bijvoorbeeld actief of inactief.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst required Consent Status (versie DYNAMISCH)
pending Consent Categorie
peri23-dataelement-84111
Id peri23-dataelement-84111 (2020‑06‑02 11:11:55)
Omschrijving
Classificatie waarvoor consent is gegeven.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst required Consent Categorie (versie DYNAMISCH)
draft Consent Document
peri23-dataelement-84112
Id peri23-dataelement-84112 (2020‑06‑02 11:17:47)
Omschrijving
Een document met het Informed consent.
Waardendomein Binair
folder draft Consentgever
peri23-dataelement-84113
Id peri23-dataelement-84113 (2020‑06‑02 11:18:38)
Omschrijving
Container van het concept Consent Gever. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Consent Gever.
Opmerking
Kies voor Consentgever of de Patiënt of de Contactpersoon.
folder draft Patient
peri23-dataelement-84115
Id peri23-dataelement-84115 (2020‑06‑02 11:21:40)
Concept erft van NL-CM-0.0.12 (2017‑12‑31)
Omschrijving De patient als degene over wie de informatie gaat.
folder draft Patient
peri23-dataelement-84116
Id peri23-dataelement-84116 (2020‑06‑02 11:22:28)
Concept erft van NL-CM-2017-146 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
folder draft Contactpersoon
peri23-dataelement-84117
Id peri23-dataelement-84117 (2020‑06‑02 11:22:57)
Concept erft van NL-CM-3.1.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "70862002" (Contact person) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
folder draft Naamgegevens
peri23-dataelement-84118
Id peri23-dataelement-84118 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-3.1.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Naamgegevens van contactpersoon.
folder draft Naamgegevens
peri23-dataelement-84119
Id peri23-dataelement-84119 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-2017-44 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
folder draft Contactgegevens
peri23-dataelement-84120
Id peri23-dataelement-84120 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-3.1.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving Telefoonnummer en/of e-mailadres van contactpersoon.
folder draft Contactgegevens
peri23-dataelement-84121
Id peri23-dataelement-84121 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-2017-45 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
folder draft Adresgegevens
peri23-dataelement-84122
Id peri23-dataelement-84122 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-3.1.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Adresgegevens van contactpersoon.
folder draft Adresgegevens
peri23-dataelement-84123
Id peri23-dataelement-84123 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-2017-46 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
draft Rol
peri23-dataelement-84124
Id peri23-dataelement-84124 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-3.1.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Definieert de rol van de contactpersoon in relatie tot de patiënt.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst RolCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Eerste contactpersoon
draft Relatie
peri23-dataelement-84125
Id peri23-dataelement-84125 (2020‑06‑02 11:23:21)
Concept erft van NL-CM-3.1.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Definieert de familiaire relatie van de contactpersoon tot de patiënt.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst RelatieCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Dochter
folder cancelled Patient
peri23-dataelement-84114
Id peri23-dataelement-84114 (2020‑06‑02 11:19:55)
folder draft Verificatie
peri23-dataelement-84151
Id peri23-dataelement-84151 (2020‑06‑02 11:31:50)
Concept erft van NL-CM-2.1.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept Verificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verificatie.
draft Geverifieerd
peri23-dataelement-84152
Id peri23-dataelement-84152 (2020‑06‑02 11:32:12)
Concept erft van NL-CM-2.1.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving Indicatie van het feit dat de behandelaanwijzing geverifieerd is met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde.
Waardendomein Boolean
Voorbeeld Ja
draft GeverifieerdBij
peri23-dataelement-84153
Id peri23-dataelement-84153 (2020‑06‑02 11:32:12)
Concept erft van NL-CM-2.1.11 (2017‑12‑31)
Omschrijving De persoon met wie de behandelaanwijzing is besproken en geverifieerd.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst GeverifieerdBijCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Patient
draft VerificatieDatum
peri23-dataelement-84154
Id peri23-dataelement-84154 (2020‑06‑02 11:32:12)
Concept erft van NL-CM-2.1.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum waarop de verificatie met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde heeft plaatsgevonden.
Waardendomein Datum/tijd
Voorbeeld 11-09-2012
folder draft Zorgverlener
peri23-dataelement-84155
Id peri23-dataelement-84155 (2020‑06‑02 11:36:56)
Concept erft van peri21-dataelement-10001 (2012‑08‑06)
Omschrijving Zorgverlener
draft Zorgverlener UZI-nummer
peri23-dataelement-84156
Id peri23-dataelement-84156 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10002 (2012‑08‑06)
Omschrijving Unieke Zorgverlener Identificatienummer van de zorgverlener
Opmerking UZI-register
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
9 9
draft Zorgverlener AGB-ID
peri23-dataelement-84157
Id peri23-dataelement-84157 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10003 (2012‑08‑06)
Omschrijving Unieke AGB-ID van de zorgverlener
Operationalisatie Vektis AGB-codelijst
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
8 8
draft Zorgverlener LVR1-ID
peri23-dataelement-84158
Id peri23-dataelement-84158 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10004 (2012‑08‑06)
Omschrijving Unieke LVR1-ID van de zorgverlener
Operationalisatie LVR1-lijst
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
4 4
draft Zorgverlener (LVR2, eigen ID)
peri23-dataelement-84159
Id peri23-dataelement-84159 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10005 (2012‑08‑06)
Omschrijving Binnen de tweedelijns instelling unieke eigen identificatie voor de zorgverlener. Kan alleen als aanvullende identifier (dus naast een van bovenstaande ID's) worden gebruikt.
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
4 4
draft Naam zorgverlener
peri23-dataelement-84160
Id peri23-dataelement-84160 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10006 (2012‑08‑06)
Omschrijving Naam zorgverlener
Waardendomein Samengestelde gegevens
draft Zorgverlenertype
peri23-dataelement-84161
Id peri23-dataelement-84161 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10010 (2012‑08‑06)
Omschrijving Rol van de zorgverlener waarop deze registratie betrekking heeft.
Opmerking Keuzelijst Aorta (2.16.840.1.113883.2.4.15.111)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Arts
code "01.000" (Arts) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Huisarts
code "01.015" (huisarts) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Kinderarts
code "01.019" (Kinderarts) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Arts klinische chemie
code "01.020" (Arts klinische chemie) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Gynaecoloog / obstetricus
code "01.046" (Gynaecoloog / obstetricus) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Verloskundige
code "03.000" (Verloskundige) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodePersonen"
Echoscopist
code "AA.001" (Echoscopist) uit codesysteem "ZorgverlenerType"
Analist
code "AA.002" (Analist) uit codesysteem "ZorgverlenerType"

Waardelijst ZorgverlenerType (versie DYNAMISCH)
draft Zorgverlenertype (LVR2-code)
peri23-dataelement-84162
Id peri23-dataelement-84162 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10011 (2012‑08‑06)
Omschrijving Rol van de zorgverlener waarop deze registratie betrekking heeft.
Opmerking LVR2 - DRCKIPA, Keuzelijst PRN
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
verloskundige
code "0" (verloskundige) uit codesysteem "ZorgverlenerTypeLVR"
huisarts
code "1" (huisarts) uit codesysteem "ZorgverlenerTypeLVR"
co-assistent
code "2" (co-assistent) uit codesysteem "ZorgverlenerTypeLVR"
assistent
code "3" (assistent) uit codesysteem "ZorgverlenerTypeLVR"
gynaecoloog
code "4" (gynaecoloog) uit codesysteem "ZorgverlenerTypeLVR"
overige (exceptie)
code "OTH" (anders) uit codesysteem "NullFlavor"
onbekend (exceptie)
code "UNK" (unknown) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst ZorgverlenerTypeLVR (versie DYNAMISCH)
draft Telefoon waar zorgverlener is te bereiken
peri23-dataelement-84163
Id peri23-dataelement-84163 (2020‑06‑02 11:37:28)
Concept erft van peri21-dataelement-10012 (2012‑08‑06)
Omschrijving Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het normale praktijknummer, maar het (mobiele) nummer waar de verloskundige bereikbaar is voor vragen ivm de acute overdracht.
Rationale Dit is een essentieel gegeven om in de urgente situatie de verwijzer te kunnen bellen voor vragen.
Bron PWD Acute Fase Overdracht item #103
Waardendomein String
folder draft Zorginstelling
peri23-dataelement-84164
Id peri23-dataelement-84164 (2020‑06‑02 11:37:56)
Concept erft van peri22-dataelement-10020 (2013‑09‑10)
Omschrijving Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd
draft Zorginstelling OID
peri23-dataelement-84165
Id peri23-dataelement-84165 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10021 (2013‑09‑10)
Omschrijving Identificatie van de instelling met behulp van een unieke root-OID (Object Identificatie).
Dit gegeven wordt ingesteld in de software van de zorginstelling en dan automatisch meegegeven bij informatie-uitwisseling (met andere woorden: het is géén invulveld voor een zorgverlener).
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-10021 - 2012‑08‑06
Waardendomein Identificatie
draft Zorginstelling AGB-ID
peri23-dataelement-84166
Id peri23-dataelement-84166 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10022 (2013‑09‑10)
Omschrijving Unieke AGB-ID van de instelling
Operationalisatie Vektis AGB-codelijst
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
8 8
draft Zorginstelling LVR-ID
peri23-dataelement-84167
Id peri23-dataelement-84167 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10023 (2013‑09‑10)
Omschrijving Unieke LVR-identificatie van de zorginstelling.
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
4 5
draft Zorginstelling URA
peri23-dataelement-84168
Id peri23-dataelement-84168 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10024 (2013‑09‑10)
Omschrijving Unieke UZI-register abonneenummer van de instelling
Operationalisatie UZI-register abonneenummer
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
8 8
draft Naam zorginstelling
peri23-dataelement-84169
Id peri23-dataelement-84169 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10026 (2013‑09‑10)
Omschrijving Naam van de instelling
Waardendomein Samengestelde gegevens
folder draft Adres zorginstelling
peri23-dataelement-84170
Id peri23-dataelement-84170 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10027 (2013‑09‑10)
Omschrijving Adres van de instelling
draft Straatnaam
peri23-dataelement-84171
Id peri23-dataelement-84171 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10032 (2013‑09‑10)
Omschrijving Straatnaam (zonder nummer) van het adres
Waardendomein String
draft Huisnummer
peri23-dataelement-84172
Id peri23-dataelement-84172 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10033 (2013‑09‑10)
Omschrijving Huisnummer van het adres. Het is verplicht indien de straatnaam ook wordt doorgegeven.
Waardendomein String
draft Huisletter/huisnummertoevoeging
peri23-dataelement-84173
Id peri23-dataelement-84173 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10034 (2013‑09‑10)
Omschrijving Huisletter/huisnummertoevoeging van het huisnummer
Waardendomein String
draft Postcode
peri23-dataelement-84174
Id peri23-dataelement-84174 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10041 (2013‑09‑10)
Omschrijving Postcode van het adres
Waardendomein String
draft Plaatsnaam
peri23-dataelement-84175
Id peri23-dataelement-84175 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10036 (2013‑09‑10)
Omschrijving Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen.
Waardendomein String
draft Gemeentenaam
peri23-dataelement-84176
Id peri23-dataelement-84176 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10037 (2013‑09‑10)
Omschrijving Gemeentenaam als onderdeel van het adres; In Nederland wordt dit element gebruikt om de gemeente door te geven (in andere landen kan een ander type administratieve eenheid binnen een staat/provincie gebruikt worden). De gemeente kan, maar hoeft niet, overeen te komen met de stad. Sommige gemeenten, bijvoorbeeld "Waterland", hebben een naam die geheel afwijkt van de steden die erin gelegen zijn.
Waardendomein String
draft Land
peri23-dataelement-84177
Id peri23-dataelement-84177 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10038 (2013‑09‑10)
Omschrijving Land
Waardendomein String
draft Adrestype
peri23-dataelement-84178
Id peri23-dataelement-84178 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10039 (2013‑09‑10)
Omschrijving Adrestype
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving
thuisadres Het primaire thuisadres
bezoekadres Het primaire telecommunicatiecontact, om een persoon te bereiken, kan meerdere malen voorkomen
postadres Gebruikt om post naar te sturen; voorbeeld: postbusnummer, antwoordnummer, (voor personen) postadres dat anders is dan verblijfsadres
vakantie huis Een vakantiehuis, om een persoon te bereiken tijdens de vakantie
fysiek woonadres Een adres dat bezocht kan worden (dus bijvoorbeeld geen postbus
tijdelijk adres Een tijdelijk adres
tijdelijk fysiek woonadres Een tijdelijk bezoekadres, om bijvoorbeeld materiaal af te nemen zodat hierop uitslagen kunnen worden gegenereerd
draft Type zorginstelling
peri23-dataelement-84179
Id peri23-dataelement-84179 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-10029 (2013‑09‑10)
Omschrijving Aanduiding van het type van de zorginstelling
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Huisartsenpraktijk
code "Z3" (Huisartsenpraktijk) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"
Verloskundigenpraktijk
code "G3" (Verloskundigenpraktijk) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"
Ziekenhuis
code "V4" (Ziekenhuis) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"
Echocentrum
code "B2" (Echocentrum) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"
Laboratorium
code "L1" (Laboratorium) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"

Waardelijst ZorgaanbiederType (versie DYNAMISCH)
draft Type zorginstelling (bij verwijzing)
peri23-dataelement-84180
Id peri23-dataelement-84180 (2020‑06‑02 11:38:44)
Concept erft van peri22-dataelement-82019 (2013‑09‑19 15:01:34)
Omschrijving Type zorginstelling bij een verwijzing.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Huisartsenpraktijk
code "Z3" (Huisartsenpraktijk) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"
Verloskundigenpraktijk
code "G3" (Verloskundigenpraktijk) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"
Ziekenhuis
code "V4" (Ziekenhuis) uit codesysteem "RoleCodeNLUZIRoleCodeOrganisaties"
folder cancelled Verificatie
peri23-dataelement-84148
Id peri23-dataelement-84148 (2020‑06‑02 11:26:18)
Omschrijving
Container van het concept Verificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verificatie.
cancelled Geverifieerd
peri23-dataelement-84150
Id peri23-dataelement-84150 (2020‑06‑02 11:29:11)
Concept erft van NL-CM-2.1.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving Indicatie van het feit dat de behandelaanwijzing geverifieerd is met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde.
Waardendomein Boolean
Voorbeeld Ja
cancelled Geverifieerd
peri23-dataelement-84149
Id peri23-dataelement-84149 (2020‑06‑02 11:27:25)
Omschrijving
Indicatie van het feit dat de informed consent geverifieerd is met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde.
Waardendomein Aantal
folder cancelled Zorgverlener
peri23-dataelement-84126
Id peri23-dataelement-84126 (2020‑06‑02 11:24:03)
Concept erft van NL-CM-17.1.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.
Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (Healthcare professional) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
cancelled ZorgverlenerIdentificatienummer
peri23-dataelement-84127
Id peri23-dataelement-84127 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-17.1.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.

In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:
1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.
2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties
3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.

Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden.
Operationalisatie
 • BIG register inschrijvingsnummer (OID: 2.16.528.1.1007.5.1)
 • UZI nummer natuurlijke personen (OID: 2.16.528.1.1007.3.1)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
folder cancelled Naamgegevens
peri23-dataelement-84128
Id peri23-dataelement-84128 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-17.1.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.
folder cancelled Naamgegevens
peri23-dataelement-84129
Id peri23-dataelement-84129 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-2017-235 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
cancelled Specialisme
peri23-dataelement-84130
Id peri23-dataelement-84130 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-17.1.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "394658006" (clinical speciality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst SpecialismeAGBCodelijst (versie 2017‑12‑31)

Waardelijst SpecialismeUZICodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Cardioloog
folder cancelled Adresgegevens
peri23-dataelement-84131
Id peri23-dataelement-84131 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-17.1.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving Adresgegevens van de zorgverlener.
folder cancelled Adresgegevens
peri23-dataelement-84132
Id peri23-dataelement-84132 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-2017-236 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
folder cancelled Contactgegevens
peri23-dataelement-84133
Id peri23-dataelement-84133 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-17.1.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de zorgverlener.
folder cancelled Contactgegevens
peri23-dataelement-84134
Id peri23-dataelement-84134 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-2017-237 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
folder cancelled Zorgaanbieder
peri23-dataelement-84135
Id peri23-dataelement-84135 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-17.1.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De organisatie waarbij de zorgverlener werkzaam is.
folder cancelled Zorgaanbieder
peri23-dataelement-84136
Id peri23-dataelement-84136 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-2017-238 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
cancelled ZorgverlenersRol
peri23-dataelement-84137
Id peri23-dataelement-84137 (2020‑06‑02 11:24:31)
Concept erft van NL-CM-17.1.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld behandelaar, verwijzer of uitvoerder zijn.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ZorgverlenerRolCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Hoofdbehandelaar
folder cancelled Zorgaanbieder
peri23-dataelement-84138
Id peri23-dataelement-84138 (2020‑06‑02 11:25:17)
Concept erft van final NL-CM-17.2.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
cancelled ZorgaanbiederIdentificatienummer
peri23-dataelement-84139
Id peri23-dataelement-84139 (2020‑06‑02 11:25:43)
Concept erft van final NL-CM-17.2.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Operationalisatie
 • UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie