Terug naar index  <<  Terug naar issues

inprogress (peri-issue-1327) Eindverantwoordelijkheid in welke periode

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1327)
Laatst toegekend aan 'Anne Marieke Arns-Schiere'
Issue Eindverantwoordelijkheid in welke periode
Id peri-issue-1327
Type Wijzigingsverzoek
Status inprogress In behandeling, toegekend
Prioriteit normaal
Object(en) Dataelement peri23-dataelement-20355 "Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.