Terug naar index  <<  Terug naar issues

inprogress (peri-issue-1373) Redenen overname

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1373)
Laatst toegekend aan 'Volgende versie van dataset'
Issue Redenen overname
Id peri-issue-1373
Type Wijzigingsverzoek
Status inprogress In behandeling, toegekend
Prioriteit normaal
Object(en) Dataelement peri23-dataelement-82014 "Redenen van verwijzing" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening / Verwijsdetails
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.