Terug naar index  <<  Terug naar datasets

final Dataset Medicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.1.3

Naam Id
final Medicatie (9) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.1.3
Versie / ingangsdatum Vervaldatum
2016‑06‑01
Omschrijving
Medicatie
Naam Details [‑]
folder final Patient
mp-dataelement900-19798
Id mp-dataelement900-19798 (2015‑11‑24 08:34:06) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Naamgegevens
mp-dataelement900-19799
Id mp-dataelement900-19799 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Voornamen
mp-dataelement900-19800
Id mp-dataelement900-19800 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële voornamen van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld Johanna Petronella Maria
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Initialen
mp-dataelement900-19801
Id mp-dataelement900-19801 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Initialen van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld J.P.M.
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Roepnaam
mp-dataelement900-19802
Id mp-dataelement900-19802 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
Waardendomein String
Voorbeeld Jo
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Naamgebruik
mp-dataelement900-19803
Id mp-dataelement900-19803 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst NaamgebruikCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
target Gebruikt door 12 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
folder final Geslachtsnaam
mp-dataelement900-19804
Id mp-dataelement900-19804 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
target Gebruikt door 12 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
final Voorvoegsels
mp-dataelement900-19805
Id mp-dataelement900-19805 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein String
Voorbeeld van
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Achternaam
mp-dataelement900-19806
Id mp-dataelement900-19806 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld Putten
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
folder final GeslachtsnaamPartner
mp-dataelement900-19807
Id mp-dataelement900-19807 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
target Gebruikt door 12 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
final VoorvoegselsPartner
mp-dataelement900-19808
Id mp-dataelement900-19808 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Waardendomein String
Voorbeeld van der
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final AchternaamPartner
mp-dataelement900-19809
Id mp-dataelement900-19809 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële achternaam van de partner.
Waardendomein String
Voorbeeld Giessen
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Adresgegevens
mp-dataelement900-19810
Id mp-dataelement900-19810 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Straat
mp-dataelement900-19811
Id mp-dataelement900-19811 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Straatnaam van het adres.
Waardendomein String
Voorbeeld 1e Jacob van Campenstr
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Huisnummer
mp-dataelement900-19812
Id mp-dataelement900-19812 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Huisnummer van het adres.
Waardendomein String
Voorbeeld 15
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Huisnummerletter
mp-dataelement900-19813
Id mp-dataelement900-19813 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Waardendomein String
Voorbeeld E
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Huisnummertoevoeging
mp-dataelement900-19814
Id mp-dataelement900-19814 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
Waardendomein String
Voorbeeld Rood
Voorbeeld Twee hoog achter
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final AanduidingBijNummer
mp-dataelement900-19815
Id mp-dataelement900-19815 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst AanduidingBijNummerCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Postcode
mp-dataelement900-19816
Id mp-dataelement900-19816 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Postcode van het adres.
Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld 1012 NX
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Woonplaats
mp-dataelement900-19817
Id mp-dataelement900-19817 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.
Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld Hoogmade
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Gemeente
mp-dataelement900-19818
Id mp-dataelement900-19818 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Gemeente van inschrijving.
Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld Kaag en Braassem
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Land
mp-dataelement900-19819
Id mp-dataelement900-19819 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Land waar het adres zich bevindt.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst LandISOCodelijst (versie 2017‑12‑31)

Waardelijst LandGBACodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Nederland
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final AdditioneleInformatie
mp-dataelement900-19820
Id mp-dataelement900-19820 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.
Waardendomein String
Voorbeeld Huis Zon en Licht
target Gebruikt door 0 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
final AdresSoort
mp-dataelement900-19821
Id mp-dataelement900-19821 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst AdresSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Officieel adres
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Contactgegevens
mp-dataelement900-19822
Id mp-dataelement900-19822 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
folder final Telefoonnummers
mp-dataelement900-19823
Id mp-dataelement900-19823 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Telefoonnummer
mp-dataelement900-19824
Id mp-dataelement900-19824 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een telefoonnummer van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld +31612341234
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final TelecomType
mp-dataelement900-23898
Id mp-dataelement900-23898 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het type netwerk of apparaat waar het telefoonummer aan verbonden is
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TelecomTypeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
final NummerSoort
mp-dataelement900-19825
Id mp-dataelement900-19825 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst NummerSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Mobiel telefoonnummer
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
folder final EmailAdressen
mp-dataelement900-19826
Id mp-dataelement900-19826 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final EmailAdres
mp-dataelement900-19827
Id mp-dataelement900-19827 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final EmailSoort
mp-dataelement900-19828
Id mp-dataelement900-19828 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst EmailSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Zakelijk e-mailadres
target Gebruikt door 2 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Identificatienummer
mp-dataelement900-19829
Id mp-dataelement900-19829 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 111222333
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Geboortedatum
mp-dataelement900-19830
Id mp-dataelement900-19830 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "184099003" (Date of birth) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT
Waardendomein Datum/tijd
Voorbeeld 22-03-1999
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Geslacht
mp-dataelement900-19831
Id mp-dataelement900-19831 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Administratief geslacht van de patiënt.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "263495000" (Gender) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT
Waardendomein Code
Voorbeeld Female
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final MeerlingIndicator
mp-dataelement900-19832
Id mp-dataelement900-19832 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.
Waardendomein Boolean
Voorbeeld Nee
target Gebruikt door 12 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final OverlijdensIndicator
mp-dataelement900-19833
Id mp-dataelement900-19833 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.
Waardendomein Boolean
Voorbeeld Nee
final DatumOverlijden
mp-dataelement900-19834
Id mp-dataelement900-19834 (2015‑11‑24 08:34:49) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Waardendomein Datum/tijd
folder final Medicamenteuze behandeling
mp-dataelement900-22092
Id mp-dataelement900-22092 (2016‑02‑02 11:16:21) 9
Omschrijving Met medicamenteuze behandeling (beh) wordt bedoeld: een behandeling met een geneesmiddel. Medicamenteuze behandeling is een technisch begrip dat nodig is om de samenhang van een groep medicatiegegevens goed te kunnen beschrijven. Zie het funcioneel ontwerp (FO) voor meer informatie.
target Gebruikt door 9 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
final Identificatie
mp-dataelement900-22093
Id mp-dataelement900-22093 (2016‑02‑02 12:09:38) 9
Omschrijving Identificatie van een medicamenteuze behandeling
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 8 transacties, één template, één maal geërfd
 
folder final Medicatieafspraak
mp-dataelement900-9580
Id mp-dataelement900-9580 (2013‑12‑01) 9
Omschrijving Een medicatieafspraak is het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie door een patiënt.
Ook de afspraak om het medicatiegebruik te staken is een medicatieafspraak. 
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "16076005" (Prescription (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
target Gebruikt door 5 transacties, 7 templates, één maal geërfd
 
final Identificatie
mp-dataelement900-19758
Id mp-dataelement900-19758 (2015‑11‑20 15:16:04) 9
Omschrijving De identificatie van de medicatieafspraak.
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, 4 maal geërfd
 
final Afspraakdatum
mp-dataelement900-19757
Id mp-dataelement900-19757 (2015‑11‑20 14:11:17) 9
Omschrijving Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.
Waardendomein Datum/tijd
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
Voorbeeld 27-01-2015
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, 2 maal geërfd
 
final Gebruiksperiode
mp-dataelement900-19936
Id mp-dataelement900-19936 (2015‑11‑24 09:15:23) 9
Omschrijving Ingangsdatum
Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.
Gebruiksduur
De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variabele duur in dagen hebben.
Einddatum
Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.
Relatie
Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.11 - 2015‑04‑01
Waardendomein Tijdsduur
Eigenschap
eenheid
uur
dag
week
jaar
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
 
final Geannuleerd Indicator
mp-dataelement900-23033
Id mp-dataelement900-23033 (2016‑07‑11 13:15:31) 9
Omschrijving Is de afspraak geannuleerd? In geval van foutcorrectie wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet.
Waardendomein Boolean
Eigenschap
standaardwaarde
Nee
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final Stoptype
mp-dataelement900-19954
Id mp-dataelement900-19954 (2015‑11‑24 09:46:22) 9
Omschrijving Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "1" (Stoptype) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2 Medicatieproces observaties)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Synoniemen Omschrijving Toegewezen referenties
Onderbreking Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
code "1" (Tijdelijk) uit codesysteem "Stoptype"
Staking Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.
code "2" (Definitief) uit codesysteem "Stoptype"

Waardelijst Stoptype (versie 2016‑06‑17 10:13:00)
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 3 maal geërfd
 
folder final Relatie naar afspraak of gebruik
mp-dataelement900-23238
Id mp-dataelement900-23238 (2016‑12‑06 16:09:38) 9
Omschrijving
 • Relatie naar de medicatieafspraak die gewijzigd of gestaakt wordt of
 • Ingeval de medicatieafspraak niet beschikbaar is komt hier de toedieningsafspraak of gebruik waarop de medicatieafspraak gebaseerd is.
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
 
final Identificatie
mp-dataelement900-23239
Id mp-dataelement900-23239 (2016‑12‑06 16:15:00) 9
Concept erft van final mp-dataelement900-19758 (2015‑11‑20 15:16:04)
Omschrijving De identificatie van de medicatieafspraak.
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
final Identificatie
mp-dataelement900-23288
Id mp-dataelement900-23288 (2017‑02‑22 20:18:22) 9
Concept erft van final mp-dataelement900-20134 (2015‑11‑25 13:21:46)
Omschrijving De identificatie van de toedieningsafspraak.
Deze wordt gegenereerd door het systeem van de verstrekker (apotheker) en moet wereldwijd en eeuwig uniek zijn.
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
final Identificatie
mp-dataelement900-23289
Id mp-dataelement900-23289 (2017‑02‑22 20:32:06) 9
Concept erft van final mp-dataelement900-22760 (2016‑06‑24 21:24:09)
Omschrijving De identificatie van het medicatiegebruik
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
folder final Relaties ketenzorg
mp-dataelement900-24024
Id mp-dataelement900-24024 (2018‑12‑07 08:44:47) 9
Omschrijving Relaties naar:
Ketenzorg Contactmoment
Ketenzorg Episode
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Identificatie Contactmoment
mp-dataelement900-24026
Id mp-dataelement900-24026 (2018‑12‑07 09:32:00) 9
Omschrijving

Identificatie van het contactmoment/bezoek waaraan deze afspraak gerelateerd is (Contactmoment id uit Ketenzorg)
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
final Identificatie Episode
mp-dataelement900-24025
Id mp-dataelement900-24025 (2018‑12‑07 09:16:14) 9
Omschrijving Identificatie van de Episode/concern waaraan deze afspraak gerelateerd is (Episode id uit Ketenzorg)
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 0 maal geërfd
 
folder final Voorschrijver
mp-dataelement900-1030
Id mp-dataelement900-1030 (2013‑12‑01) 9
Omschrijving De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgesteld.
target Gebruikt door 5 transacties, 4 templates, 2 maal geërfd
 
folder final Zorgverlener
mp-dataelement900-19835
Id mp-dataelement900-19835 (2015‑11‑24 08:40:47) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.
Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, 3 maal geërfd
 
final ZorgverlenerIdentificatienummer
mp-dataelement900-19836
Id mp-dataelement900-19836 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.

In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:
1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.
2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties
3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.

Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden.
Operationalisatie
 • BIG register inschrijvingsnummer (OID: 2.16.528.1.1007.5.1)
 • UZI nummer natuurlijke personen (OID: 2.16.528.1.1007.3.1)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
folder final Naamgegevens
mp-dataelement900-19837
Id mp-dataelement900-19837 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, 3 maal geërfd
 
folder final Naamgegevens
mp-dataelement900-19838
Id mp-dataelement900-19838 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 3 maal geërfd
 
final Voornamen
mp-dataelement900-19839
Id mp-dataelement900-19839 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële voornamen van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld Johanna Petronella Maria
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
final Initialen
mp-dataelement900-19840
Id mp-dataelement900-19840 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Initialen van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld J.P.M.
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
final Roepnaam
mp-dataelement900-19841
Id mp-dataelement900-19841 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
Waardendomein String
Voorbeeld Jo
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Naamgebruik
mp-dataelement900-19842
Id mp-dataelement900-19842 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst NaamgebruikCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final Geslachtsnaam
mp-dataelement900-19843
Id mp-dataelement900-19843 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 3 maal geërfd
 
final Voorvoegsels
mp-dataelement900-19844
Id mp-dataelement900-19844 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein String
Voorbeeld van
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
final Achternaam
mp-dataelement900-19845
Id mp-dataelement900-19845 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld Putten
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
folder final GeslachtsnaamPartner
mp-dataelement900-19846
Id mp-dataelement900-19846 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
final VoorvoegselsPartner
mp-dataelement900-19847
Id mp-dataelement900-19847 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Waardendomein String
Voorbeeld van der
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final AchternaamPartner
mp-dataelement900-19848
Id mp-dataelement900-19848 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële achternaam van de partner.
Waardendomein String
Voorbeeld Giessen
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Specialisme
mp-dataelement900-19849
Id mp-dataelement900-19849 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "394658006" (clinical speciality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT
Waardendomein Code
Voorbeeld Cardioloog
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
 
folder final Adresgegevens
mp-dataelement900-19851
Id mp-dataelement900-19851 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
final Straat
mp-dataelement900-19852
Id mp-dataelement900-19852 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Straatnaam van het adres.
Waardendomein String
Voorbeeld 1e Jacob van Campenstr
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Huisnummer
mp-dataelement900-19853
Id mp-dataelement900-19853 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Huisnummer van het adres.
Waardendomein String
Voorbeeld 15
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Huisnummerletter
mp-dataelement900-19854
Id mp-dataelement900-19854 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Waardendomein String
Voorbeeld E
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Huisnummertoevoeging
mp-dataelement900-19855
Id mp-dataelement900-19855 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
Waardendomein String
Voorbeeld Rood
Voorbeeld Twee hoog achter
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final AanduidingBijNummer
mp-dataelement900-19856
Id mp-dataelement900-19856 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst AanduidingBijNummerCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Postcode
mp-dataelement900-19857
Id mp-dataelement900-19857 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Postcode van het adres.
Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld 1012 NX
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Woonplaats
mp-dataelement900-19858
Id mp-dataelement900-19858 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.
Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld Hoogmade
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Gemeente
mp-dataelement900-19859
Id mp-dataelement900-19859 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Gemeente van inschrijving.
Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld Kaag en Braassem
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Land
mp-dataelement900-19860
Id mp-dataelement900-19860 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Land waar het adres zich bevindt.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst LandISOCodelijst (versie 2017‑12‑31)

Waardelijst LandGBACodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Nederland
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final AdditioneleInformatie
mp-dataelement900-19861
Id mp-dataelement900-19861 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.
Waardendomein String
Voorbeeld Huis Zon en Licht
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final AdresSoort
mp-dataelement900-19862
Id mp-dataelement900-19862 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst AdresSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Officieel adres
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final Contactgegevens
mp-dataelement900-19864
Id mp-dataelement900-19864 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
folder final Telefoonnummers
mp-dataelement900-19865
Id mp-dataelement900-19865 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
final Telefoonnummer
mp-dataelement900-19866
Id mp-dataelement900-19866 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een telefoonnummer van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld +31612341234
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final TelecomType
mp-dataelement900-24021
Id mp-dataelement900-24021 (2018‑12‑04 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het type netwerk of apparaat waar het telefoonummer aan verbonden is
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TelecomTypeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final NummerSoort
mp-dataelement900-19867
Id mp-dataelement900-19867 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst NummerSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Mobiel telefoonnummer
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final EmailAdressen
mp-dataelement900-19868
Id mp-dataelement900-19868 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
final EmailAdres
mp-dataelement900-19869
Id mp-dataelement900-19869 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein String
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final EmailSoort
mp-dataelement900-19870
Id mp-dataelement900-19870 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst EmailSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Zakelijk e-mailadres
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final Zorgaanbieder
mp-dataelement900-19871
Id mp-dataelement900-19871 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, 3 maal geërfd
 
final ZorgaanbiederIdentificatienummer
mp-dataelement900-19873
Id mp-dataelement900-19873 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Operationalisatie
 • UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
 
final OrganisatieNaam
mp-dataelement900-19874
Id mp-dataelement900-19874 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Naam van de organisatie. Indien een identificatienummer meegegeven wordt, moet de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer hoort.
Waardendomein String
Voorbeeld Erasmus Universitair Medisch Centrum
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
 
final AfdelingSpecialisme
mp-dataelement900-19875
Id mp-dataelement900-19875 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het specialisme van de betrokken afdeling van de zorgaanbieder. Het afdelingsspecialisme kan gevuld worden indien bij het vermelden van een zorgaanbieder een nadere aanduiding gewenst is. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.
Waardendomein Code
Voorbeeld Cardiologie
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final Contactgegevens
mp-dataelement900-19876
Id mp-dataelement900-19876 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
folder final Telefoonnummers
mp-dataelement900-19878
Id mp-dataelement900-19878 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
final Telefoonnummer
mp-dataelement900-19879
Id mp-dataelement900-19879 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een telefoonnummer van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld +31612341234
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final TelecomType
mp-dataelement900-24022
Id mp-dataelement900-24022 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het type netwerk of apparaat waar het telefoonummer aan verbonden is
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TelecomTypeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
final NummerSoort
mp-dataelement900-19880
Id mp-dataelement900-19880 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst NummerSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Mobiel telefoonnummer
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final EmailAdressen
mp-dataelement900-19881
Id mp-dataelement900-19881 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 3 maal geërfd
 
final EmailAdres
mp-dataelement900-19882
Id mp-dataelement900-19882 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein String
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final EmailSoort
mp-dataelement900-19883
Id mp-dataelement900-19883 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst EmailSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Zakelijk e-mailadres
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
folder final Adresgegevens
mp-dataelement900-19885
Id mp-dataelement900-19885 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 4 maal geërfd
 
final Straat
mp-dataelement900-19886
Id mp-dataelement900-19886 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Straatnaam van het adres.
Waardendomein String
Voorbeeld 1e Jacob van Campenstr
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final Huisnummer
mp-dataelement900-19887
Id mp-dataelement900-19887 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Huisnummer van het adres.
Waardendomein String
Voorbeeld 15
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final Huisnummerletter
mp-dataelement900-19888
Id mp-dataelement900-19888 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Waardendomein String
Voorbeeld E
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final Huisnummertoevoeging
mp-dataelement900-19889
Id mp-dataelement900-19889 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
Waardendomein String
Voorbeeld Rood
Voorbeeld Twee hoog achter
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final AanduidingBijNummer
mp-dataelement900-19890
Id mp-dataelement900-19890 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst AanduidingBijNummerCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final Postcode
mp-dataelement900-19891
Id mp-dataelement900-19891 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Postcode van het adres.
Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld 1012 NX
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final Woonplaats
mp-dataelement900-19892
Id mp-dataelement900-19892 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.
Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld Hoogmade
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final Gemeente
mp-dataelement900-19893
Id mp-dataelement900-19893 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Gemeente van inschrijving.
Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein String
Voorbeeld Kaag en Braassem
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 2 maal geërfd
 
final Land
mp-dataelement900-19894
Id mp-dataelement900-19894 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Land waar het adres zich bevindt.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst LandISOCodelijst (versie 2017‑12‑31)

Waardelijst LandGBACodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Nederland
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 2 maal geërfd
 
final AdditioneleInformatie
mp-dataelement900-19895
Id mp-dataelement900-19895 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.
Waardendomein String
Voorbeeld Huis Zon en Licht
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 2 maal geërfd
 
final AdresSoort
mp-dataelement900-19896
Id mp-dataelement900-19896 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst AdresSoortCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Officieel adres
target Gebruikt door 5 transacties, één template, 2 maal geërfd
 
final OrganisatieType
mp-dataelement900-19897
Id mp-dataelement900-19897 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De type zorgaanbieder, bijvoorbeeld algemeen ziekenhuis en verpleeghuis. Indien dit veld gevuld is en voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer een AGB code gebruikt wordt dient het type overeen te komen met het type dat impliciet in de AGB code opgenomen is.
Waardendomein Code
Voorbeeld Zelfstandig behandelcentrum
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final ZorgverlenersRol
mp-dataelement900-19898
Id mp-dataelement900-19898 (2015‑11‑24 08:43:45) 9
Concept erft van (2017‑12‑31)
Omschrijving De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld behandelaar, verwijzer of uitvoerder zijn.
Waardendomein Code
Voorbeeld Hoofdbehandelaar
target Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 
final Reden wijzigen of staken
mp-dataelement900-22094
Id mp-dataelement900-22094 (2016‑02‑02 13:25:41) 9
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Reden voor het maken van deze medicatieafspraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te wijzigen of te stoppen.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "2" (Reden medicatieafspraak) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2 Medicatieproces observaties)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Synoniemen Omschrijving Toegewezen referenties
Contra-indicatie
code "438833006" (Administration of drug or medicament contraindicated (situation)) uit codesysteem "SNOMED CT"
Interactie
code "79899007" (Drug interaction (disorder)) uit codesysteem "SNOMED CT"
Overgevoeligheid
Allergie of non-allergische overgevoeligheid of bijwerking
code "16" (Overgevoeligheid) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Geen of onvoldoende effect
code "5" (Geen of onvoldoende effect) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Te sterk effect
code "6" (Te sterk effect) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Toedieningsweg voldoet niet
code "8" (Toedieningsweg voldoet niet) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Indicatie vervallen
code "9" (Indicatie vervallen) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Beleidswijziging
code "10" (Beleidswijziging) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Opname
code "305335007" (Admission to establishment (procedure)) uit codesysteem "SNOMED CT"
Wens patiënt
code "12" (Wens patiënt) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Hervatten beleid vorige voorschrijver
code "14" (Hervatten beleid vorige voorschrijver) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Geplande procedure Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.
code "15" (Geplande procedure) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Correctie
Een verkeerd ingevoerde medicatieafspraak
code "17" (Correctie) uit codesysteem "Reden Medicatieafspraak of -gebruik"
Overig
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst required Reden wijzigen of staken (versie 2018‑12‑18 10:40:51)
target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
 
folder final RedenVanVoorschrijven
mp-dataelement900-23133
Id mp-dataelement900-23133 (2016‑10‑03 10:15:41) 9
Synoniem
Reden van voorschrijven
Omschrijving De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie. Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende medicatie.

Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.

NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".
Relatie
Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.2 - 2015‑04‑01
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
folder final Probleem
mp-dataelement900-23134
Id mp-dataelement900-23134 (2016‑10‑03 10:16:07) 9
Omschrijving Container van het concept Probleem. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de betroffene (de patiënt) zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).
Relatie
Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.2.2.1684 - 2015‑04‑01
target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
 
final ProbleemNaam
mp-dataelement900-23136
Id mp-dataelement900-23136 (2016‑10‑03 10:16:07) 9
Omschrijving De probleemnaam definieert het probleem.
Wanneer de probleemnaam niet gecodeerd kan worden weergegeven mag er ook vrije tekst gebruikt worden.
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.5.1.3 - 2015‑04‑01
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst ProbleemNaamCodelijst (versie 2015‑04‑01)
  Voorbeeld Nausea
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  folder final Afgesproken geneesmiddel
  mp-dataelement900-19925
  Id mp-dataelement900-19925 (2015‑11‑24 09:13:30) 9
  notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
  • mp-issue-167: Naam voor 'afgesproken geneesmiddel' bij voorstel ma (Uitgesteld)
  Omschrijving Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel.
  Relatie
  Specialisatie mp-dataelement900-19899 - 2015‑11‑24 09:10:18
  target Gebruikt door 5 transacties, 5 templates, één maal geërfd
   
  folder final Product
  mp-dataelement900-22603
  Id mp-dataelement900-22603 (2016‑06‑02 09:47:04) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19926 (2015‑11‑24 09:13:45)
  Synoniem
  Geneesmiddel
  Omschrijving De container van het concept Product. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Product.

  Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

  Het is mogelijk om met één enkele code een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

  Het is mogelijk om naast een primaire code ook alternatieve codes uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

  Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

  Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de samenstelling van de medicatie aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

  Het is mogelijk om magistrale receptuur door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.6 - 2015‑04‑01
  target Gebruikt door 5 transacties, 4 templates, één maal geërfd
   
  final ProductCode
  mp-dataelement900-22604
  Id mp-dataelement900-22604 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19927 (2015‑11‑24 09:13:45)
  Synoniem
  Geneesmiddel code
  Omschrijving De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-standaard (uitgegeven door z-index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

  Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:
  • GTIN International Article Number
  • KNMP artikelnummer = ATKODE (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
  • Handelsproductcode (HPK)
  • Voorschrijfcode (PRK)
  • Generieke productcode (GPK)
  • Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
  • Stofnaamcode (SNK)
  • Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)
  • SNOMED CT code
  • 90.000.000 nummer (eigen code instelling) (OID van instelling)
  De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren.
  De ATKODE is het nummer waarmee het artikel in de groothandel aan apotheeksystemen gekoppeld wordt (b.v. een doos met 3 strippen van 10 tabletten).
  De HPK is de code voor het handelsproduct (met merknaam) zoals gebruikt per gift/inname (1 pil, 1 puff, 1 ml)
  De PRK codeert voor hetzelfde product als de HPK, maar niet gekoppeld aan een fabrikant (geen merknaam, geen kenmerken zoals kleur, geometrische vorm enz.). Deze code maakt het mogelijk om generiek voor te schrijven en toch te definiëren welk handelsproduct genomen kan worden (bv. zak 200ml).
  De generieke product code definieert de samenstelling van een product, is voldoende voor vastlegging van het voorschift, maar niet van de bestelling.
  De voorschrijfcode (PRK) is ontwikkeld en toegevoegd aan de oudere generieke (GPK) en leverancierspecifieke (HPK, ATKODE) codering om het enerzijds mogelijk te maken, dat een generiek product kan worden doorgegeven zonder een specifiek merk te noemen, maar anderzijds voldoende informatie te bieden om verstrekking door de apotheek te ondersteunen.
  De stofnamecode (SNK) en stofnaamcode in combinatie met toedieningsweg (SSK) kunnen worden gebruikt om nog generieker voor te schrijven.

  De GTIN codering wordt ingevoerd om een standaard voor barcodescanning te implementeren en de herkomst van het middel te kunnen traceren.

  Het 90.000.000 nummer wordt gebruikt conform landelijke afspraken.
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.33 - 2015‑04‑01
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst VoorschriftProductHPKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst VoorschriftProductGPKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst VoorschriftProductATCCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst VoorschriftProductZICodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst VoorschriftProductGTINCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst VoorschriftProductPRKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst SpecifiekeStofSNKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst SpecifiekeStofSSKCodelijst (versie 2015‑04‑01)
  Voorbeeld 55026 (CARBASALAATCALCIUM TABLET 100MG)
  target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
   
  folder final ProductSpecificatie
  mp-dataelement900-22605
  Id mp-dataelement900-22605 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19928 (2015‑11‑24 09:13:45)
  Omschrijving De container van het concept ProductSpecificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept ProductSpecificatie.

  De productspecificatie is nodig, wanneer de productcode niet volstaat om de werkzame stoffen en de sterkte te achterhalen.
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.34 - 2015‑04‑01
  target Gebruikt door 5 transacties, 3 templates, één maal geërfd
   
  final ProductNaam
  mp-dataelement900-22606
  Id mp-dataelement900-22606 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van (2015‑04‑01)
  Synoniem
  Geneesmiddel
  Omschrijving Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden.
  Waardendomein String
  Voorbeeld PARACETAMOL 500MG TABLET
  target Gebruikt door 5 transacties, 3 templates, één maal geërfd
   
  final Omschrijving
  mp-dataelement900-19785
  Id mp-dataelement900-19785 (2016‑06‑20 15:24:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19784 (2016‑06‑20 15:16:24)
  Omschrijving Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur).
  Waardendomein String
  target Gebruikt door 5 transacties, 3 templates, één maal geërfd
   
  final FarmaceutischeVorm
  mp-dataelement900-22608
  Id mp-dataelement900-22608 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van (2015‑04‑01)
  Synoniem
  Farmaceutische vorm
  Omschrijving De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer overeenkomstig de toedieningsweg. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een generieke code uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst FarmaceutischeVormCodelijst (versie 2015‑04‑01)
  Voorbeeld 230 (TABLET)
  target Gebruikt door 5 transacties, 3 templates, één maal geërfd
   
  folder final Ingredient
  mp-dataelement900-22609
  Id mp-dataelement900-22609 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19932 (2015‑11‑24 09:13:45)
  Synoniem
  Ingrediënt
  Omschrijving De container van het concept Ingredient. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Ingredient.

  Een product bevat één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Deze zijn meestal al door de productcode bepaald. Voor magistrale medicatie of door de lokale apotheek samengestelde medicamenten moeten de ingrediënten afzonderlijk worden opgegeven.

  De werkzame stoffen spelen een bijzondere rol, omdat deze:
  a) bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en
  b) de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.38 - 2015‑04‑01
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  folder final Sterkte
  mp-dataelement900-22610
  Id mp-dataelement900-22610 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19933 (2015‑11‑24 09:13:45)
  Synoniem
  concentratie, hoeveelheid
  Omschrijving De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in dit product.
  Berekening van de sterkte = Hoeveelheid ingrediënt ÷ Hoeveelheid product.

  Dit kan bijvoorbeeld een concentratie zijn als het geneesmiddel is opgelost in een draagvloeistof.

  Bijvoorbeeld: 25mg/stuk of 50IE/ml of 200mg/500ml
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.39 - 2015‑04‑01
  target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
   
  folder final Hoeveelheid ingrediënt
  mp-dataelement900-22611
  Id mp-dataelement900-22611 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-22277 (2016‑03‑01 13:45:59)
  Omschrijving De hoeveelheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte.
  Bijvoorbeeld:
  • 5 ml
  • 20 mg
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  final Waarde
  mp-dataelement900-22612
  Id mp-dataelement900-22612 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-22591 (2016‑06‑02 08:48:09)
  Omschrijving De waarde behorende bij de eenheid.
  Waardendomein Hoeveelheid
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  final Eenheid
  mp-dataelement900-22613
  Id mp-dataelement900-22613 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-22502 (2016‑04‑19 12:59:38)
  Omschrijving Eenheid uit de G-standaard (tabel 902).
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst G-Standaard Eenhedentabel (versie 2016‑08‑30 20:24:53)
  Voorbeeld ml
  Voorbeeld mg
  Voorbeeld IE
  Voorbeeld stuk
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  folder final Hoeveelheid product
  mp-dataelement900-22614
  Id mp-dataelement900-22614 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-22278 (2016‑03‑01 13:50:51)
  Omschrijving Hoeveelheid van het product. Dit is de denominator in de berekening van de sterkte.
  Bijvoorbeeld:
  • 200 ml
  • 500 mg
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  final Waarde
  mp-dataelement900-22615
  Id mp-dataelement900-22615 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-22591 (2016‑06‑02 08:48:09)
  Omschrijving De waarde behorende bij de eenheid.
  Waardendomein Hoeveelheid
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  final Eenheid
  mp-dataelement900-22616
  Id mp-dataelement900-22616 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-22502 (2016‑04‑19 12:59:38)
  Omschrijving Eenheid uit de G-standaard (tabel 902).
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst G-Standaard Eenhedentabel (versie 2016‑08‑30 20:24:53)
  Voorbeeld ml
  Voorbeeld mg
  Voorbeeld IE
  Voorbeeld stuk
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  final IngredientCode
  mp-dataelement900-22617
  Id mp-dataelement900-22617 (2016‑06‑02 09:47:24) 9
  Concept erft van (2015‑04‑01)
  Synoniem
  stof
  Omschrijving Werkzame stof of hulpstof.
  Hier kunnen dezelfde codes worden gebruikt als voor de ProductCode (met name voor verdunningen en samenstellingen), maar nu kunnen ook de ATC, SSK en SNK gebruikt worden om een stof aan te duiden (voor het opgeven van ingrediënten van lokaal magistraal bereide producten).
  • GTIN International Article Number
  • KNMP artikelnummer
  • Handelsproductcode (HPK)
  • Voorschrijfcode (PRK)
  • Generieke productcode (GPK)
  • ATC (anatomic therapeutic classification)
  • SSK (stofnaamcode met toedieningsweg)
  • SNK (stofnaamcode)


  De ATC is een internationale classificatie van farmaceutische stoffen zonder referentie aan specifieke producten in de markt. De ATC code van een generiek product bevat dan ook geen verwijzing naar dosering, farmaceutische vorm of toedieningsweg, alleen maar naar de ingrediënten (niet de hoeveelheid/concentratie/sterkte).
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst IngredientCodeGTINCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst IngredientCodeSSKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst IngredientCodePRKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst IngredientCodeHPKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst IngredientCodeGPKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst IngredientCodeSNKCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst IngredientCodeATCCodelijst (versie 2015‑04‑01)

  Waardelijst IngredientCodeZICodelijst (versie 2015‑04‑01)
  Voorbeeld ATC C09BA01 (CAPTOPRIL)
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd
   
  folder final Gebruiksinstructie
  mp-dataelement900-23240
  Id mp-dataelement900-23240 (2016‑12‑08 09:20:23) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-22504 (2016‑04‑19 13:56:40)
  Omschrijving Aanwijzingen voor het gebruik of toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Aanwijzingen voor het gebruik of toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken.
  target Gebruikt door 5 transacties, 7 templates, één maal geërfd
   
  final Omschrijving
  mp-dataelement900-23241
  Id mp-dataelement900-23241 (2016‑12‑08 09:21:36) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-9581 (2013‑12‑01)
  Omschrijving Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksinstructie inclusief de gebruiksperiode.
  Relatie
  Specialisatie Omschrijving (mp-dataelement612-9107 - 2013‑07‑24)
  Waardendomein String
  target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
   
  final Toedieningsweg
  mp-dataelement900-23242
  Id mp-dataelement900-23242 (2016‑12‑08 09:21:36) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19941 (2015‑11‑24 09:15:23)
  Synoniem
  Toedieningsweg
  Omschrijving De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.16 - 2015‑04‑01
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst VoorschriftToedieningswegCodelijst (versie 2015‑04‑01)
  Voorbeeld Oraal
  target Gebruikt door 5 transacties, 2 templates, één maal geërfd
   
  final Aanvullende instructie
  mp-dataelement900-23243
  Id mp-dataelement900-23243 (2016‑12‑08 09:21:36) 9
  Concept erft van final mp-dataelement900-19944 (2015‑11‑24 09:15:23)
  Omschrijving De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik of de overwegingen voor het huidige voorschrift.

  Het kan hier ook gaan om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papieren" medicatievoorschrift, maar kan ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.

  Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.
  De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.

  De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.

  De G-standaard bevat veel teksten die dit attribuut kunnen ondersteunen, onder andere in G-standaard tabel 362 waar de teksten uit de huisartsenstandaard WCIA tabel 25 zijn opgenomen. Deze teksten kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.
  Relatie
  Specialisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.9.5.19 - 2015‑04‑01
  Waardendomein Code
  Keuzelijst
  Conceptenlijst

  Waardelijst Aanvullende gebruiksinstructie (versie 2016‑04‑07)
  Voorbeeld TIJDENS of vlak NA het eten innemen
  target Gebruikt door 5 transacties, één template, één maal geërfd