Terug naar index  <<  Terug naar issues

open (peri-issue-1071) Eindverantwoordelijk in periode is M

Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.1071)
Laatst toegekend aan 'Sanne Koole'
Issue Eindverantwoordelijk in periode is M
Id peri-issue-1071
Type Wijzigingsverzoek
Status open Open, toegekend
Prioriteit normaal
Labels
 
 (PK) Kernset Geboortezorg (Perined) 
 
 (S) Scenario 
Object(en) Doel van verwijzing ontbreekt peri22-dataelement-20355 (2013‑09‑10) Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?
Dataelement peri23-dataelement-20355 "Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?" van dataset "Dataset Perinatologie 2.3" 2016‑09‑08
Pad naar element: Zorgverlening
Template Reg. Event Act Kernset Geboortezorg peri-template-901093 (2018‑02‑20 17:02:47)
Doel van verwijzing ontbreekt peri-transaction-2410 (2014‑10‑20)
Scenario Kernset Geboortezorg peri-transaction-2437 (2016‑11‑22 08:24:02)
Doel van verwijzing ontbreekt peri-template-901038 (2015‑03‑25 11:42:12) RegistrationEventACTPeriPRNKernset
Details arrowright Klik hier voor alle issuedetails
flag Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen of via email mail. Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt.