Terug naar index  <<  Terug naar scenario's  <<  Terug naar transactie in scenario

draft Transactie Sturen zelfmeting 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.53.4.2

Dataset Zelfmeting 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.53.1.1

Naam Id
draft Sturen zelfmeting 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.53.4.2
Versie / ingangsdatum Vervaldatum
2018‑07‑02 17:48:24
Omschrijving

Bundle van de metingen. Er wordt minimaal 1 meting verwacht maar er kunnen meerdere (typen) metingen tegelijk worden verstuurd.

Naam Details [‑]
folder draft Patient 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-94
Id zelfmeting-dataelement-94 (2019‑07‑09 11:41:30)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
Relatie
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Naamgegevens 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-96
Id zelfmeting-dataelement-96 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Voornamen 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-107
Id zelfmeting-dataelement-107 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële voornamen van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld Johanna Petronella Maria
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Initialen 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-108
Id zelfmeting-dataelement-108 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Initialen van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld J.P.M.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Roepnaam 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-109
Id zelfmeting-dataelement-109 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
Waardendomein String
Voorbeeld Jo
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Naamgebruik 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-110
Id zelfmeting-dataelement-110 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst NaamgebruikCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Geslachtsnaam 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-111
Id zelfmeting-dataelement-111 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Voorvoegsels 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-112
Id zelfmeting-dataelement-112 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.11 (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein String
Voorbeeld van
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Achternaam 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-113
Id zelfmeting-dataelement-113 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein String
Voorbeeld Putten
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft GeslachtsnaamPartner 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-114
Id zelfmeting-dataelement-114 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft VoorvoegselsPartner 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-115
Id zelfmeting-dataelement-115 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Waardendomein String
Voorbeeld van der
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft AchternaamPartner 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-116
Id zelfmeting-dataelement-116 (2019‑07‑12 15:46:44)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-20.4.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving Officiële achternaam van de partner.
Waardendomein String
Voorbeeld Giessen
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Adresgegevens 0 … *
zelfmeting-dataelement-97
Id zelfmeting-dataelement-97 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van final NL-CM-0.1.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Adresgegevens van de patiënt.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Adresgegevens 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-98
Id zelfmeting-dataelement-98 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-2017-153 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Contactgegevens 0 … *
zelfmeting-dataelement-99
Id zelfmeting-dataelement-99 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van final NL-CM-0.1.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de patiënt.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Contactgegevens 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-100
Id zelfmeting-dataelement-100 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-2017-154 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Identificatienummer 0 … *
zelfmeting-dataelement-101
Id zelfmeting-dataelement-101 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van final NL-CM-0.1.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 111222333
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Geboortedatum 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-102
Id zelfmeting-dataelement-102 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-0.1.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "21112-8" (Birth date) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Datum/tijd
Voorbeeld 22-03-1999
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Geslacht 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-103
Id zelfmeting-dataelement-103 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-0.1.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving Administratief geslacht van de patiënt.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "46098-0" (Sex) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst GeslachtCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Female
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft MeerlingIndicator 1 … 1
zelfmeting-dataelement-104
Id zelfmeting-dataelement-104 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 1 … 1
Concept erft van final NL-CM-0.1.31 (2017‑12‑31)
Omschrijving Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.
Waardendomein Boolean
Voorbeeld Nee
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft OverlijdensIndicator 0 … 1
zelfmeting-dataelement-105
Id zelfmeting-dataelement-105 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-0.1.32 (2017‑12‑31)
Omschrijving Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "397709008" (Patient died (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Boolean
Voorbeeld Nee
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft DatumOverlijden 0 … 1
zelfmeting-dataelement-106
Id zelfmeting-dataelement-106 (2019‑07‑09 11:42:10)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-0.1.33 (2017‑12‑31)
Omschrijving De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "81954-0" (Date of death [Date]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Informatiebron 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-39
Id zelfmeting-dataelement-39 (2019‑06‑28 11:59:38)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van NL-CM-0.0.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Degene die de informatie heeft verschaft en instaat voor de juistheid ervan.
Dit is niet altijd de zorgverlener, maar het kan ook de patiënt zijn of een andere betrokkene zoals bv een ouder, mantelzorger of voogd.
De informatiebron hoeft niet de auteur van de informatie te zijn, die in dezen uitsluitend instrumenteel is t.a.v. de vastlegging.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "385438008" (Source of information (attribute)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft PatientAlsBron 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-40
Id zelfmeting-dataelement-40 (2019‑06‑28 12:00:15)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-0.0.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving De patient als bron van de informatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Patient 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-41
Id zelfmeting-dataelement-41 (2019‑06‑28 12:00:15)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-2017-140 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgverlener 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-42
Id zelfmeting-dataelement-42 (2019‑06‑28 12:00:15)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-0.0.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving De zorgverlener als bron van de informatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgverlener 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-43
Id zelfmeting-dataelement-43 (2019‑06‑28 12:00:15)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-2017-141 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.
Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft BetrokkeneAlsBron 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-44
Id zelfmeting-dataelement-44 (2019‑06‑28 12:00:15)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-0.0.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als bron van de informatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Contactpersoon 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-45
Id zelfmeting-dataelement-45 (2019‑06‑28 12:00:15)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-2017-142 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Auteur 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-46
Id zelfmeting-dataelement-46 (2019‑06‑28 12:01:30)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van NL-CM-0.0.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving Degene die de informatie heeft vastgelegd. Afhankelijk van het informatiesysteem waarin de gegevens vastgelegd zijn kan dit zijn de patient, de zorgverlener of andere betrokkene
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft PatientAlsAuteur 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-47
Id zelfmeting-dataelement-47 (2019‑06‑28 12:01:55)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-0.0.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving De patiënt als auteur van de informatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Patient 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-48
Id zelfmeting-dataelement-48 (2019‑06‑28 12:01:55)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-2017-143 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft ZorgverlenerAlsAuteur 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-49
Id zelfmeting-dataelement-49 (2019‑06‑28 12:01:55)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-0.0.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving De zorgverlener als auteur van de informatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgverlener 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-50
Id zelfmeting-dataelement-50 (2019‑06‑28 12:01:55)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-2017-144 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.
Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft BetrokkeneAlsAuteur 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-51
Id zelfmeting-dataelement-51 (2019‑06‑28 12:01:55)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-0.0.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als auteur van de informatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Contactpersoon 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-52
Id zelfmeting-dataelement-52 (2019‑06‑28 12:01:55)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-2017-145 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Metingen 1 … * Required
zelfmeting-dataelement-209
Id zelfmeting-dataelement-209 (2022‑04‑22 15:29:03)
Cardinaliteit 1 … * Required
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Ademhaling 0 … *
zelfmeting-dataelement-123
Id zelfmeting-dataelement-123 (2022‑02‑07 15:47:41)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van NL-CM-12.5.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Ademhaling. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Ademhaling.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Ademfrequentie 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-124
Id zelfmeting-dataelement-124 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.5.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving De waarde van de gemeten ademhalingsfrequentie. De ademhalingsfrequentie betreft het aantal ademhalingen per minuut.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "9279-1" (Respiratory Rate) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 15/min
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft AdemhalingDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-125
Id zelfmeting-dataelement-125 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.5.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum en eventueel tijd van de meting.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Ritme 0 … 1
zelfmeting-dataelement-126
Id zelfmeting-dataelement-126 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het ritme of de regelmaat van de ademhaling.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48064009" (Respiratory rhythm) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst RitmeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Diepte 0 … 1
zelfmeting-dataelement-127
Id zelfmeting-dataelement-127 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De diepte van de ademteugen.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "271626009" (Depth of respiration) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst DiepteCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft AfwijkendAdemhalingspatroon 0 … 1
zelfmeting-dataelement-128
Id zelfmeting-dataelement-128 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving Specifieke, abnormale ademhalingspatronen.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "278907009" (Respiratory pattern) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ExtraZuurstofToediening 0 … 1
zelfmeting-dataelement-129
Id zelfmeting-dataelement-129 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.12 (2017‑12‑31)
Omschrijving Een indicatie die aangeeft of de patiënt extra zuurstof toegediend krijgt. Additionele informatie kan in dat geval worden vastgelegd in de concepten die deel uit maken van de container ToegediendeZuurstof.
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-130
Id zelfmeting-dataelement-130 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.5.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerking over bijkomende factoren die de ademhaling kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, het niveau van angst, pijn, voeding bij zuigelingen, tracheostomie.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft ToegediendeZuurstof 0 … 1
zelfmeting-dataelement-131
Id zelfmeting-dataelement-131 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept ToegediendeZuurstof. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ToegediendeZuurstof.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft FlowRate 0 … 1
zelfmeting-dataelement-132
Id zelfmeting-dataelement-132 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving De hoeveelheid toegediende zuurstof. De waarde ligt tussen 0.0 en 50.0 l/min.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "427081008" (Delivered oxygen flow rate (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Hoeveelheid
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft FiO2 0 … 1
zelfmeting-dataelement-133
Id zelfmeting-dataelement-133 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving De fractionele inspiratoire zuurstof concentratie. Waarde ligt tussen 0.0 en 1.0, met een normale waarde van 0.21 (geen extra zuurstoftoediening).
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "250774007" (Inspired oxygen concentration) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Hoeveelheid
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft ToedieningHulpmiddel 0 … 1
zelfmeting-dataelement-134
Id zelfmeting-dataelement-134 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.5.13 (2017‑12‑31)
Omschrijving Hulpmiddel dat gebruikt wordt bij de toediening van extra zuurstof aan de patiënt.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft MedischHulpmiddel 0 … 1
zelfmeting-dataelement-135
Id zelfmeting-dataelement-135 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Relatie
Specialisatie NL-CM-10.1.1 - 2017‑12‑31
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Product 0 … 1
zelfmeting-dataelement-136
Id zelfmeting-dataelement-136 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2015- (2017‑12‑31)
Omschrijving Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).
Relatie
Specialisatie NL-CM-10.1.2 - 2017‑12‑31
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ProductID 0 … 1
zelfmeting-dataelement-137
Id zelfmeting-dataelement-137 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer.
Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GTIN.
Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: http://www.gs1.org/healthcare/udi .

De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst HIBCProductIDCodelijst (versie 2017‑12‑31)

Waardelijst GTINProductIDCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld (01)08712345000004(17)160131(10)200652
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ProductType 0 … 1
zelfmeting-dataelement-138
Id zelfmeting-dataelement-138 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Type toedieningshulpmiddel.
Relatie
Specialisatie NL-CM-10.1.3 - 2017‑12‑31
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ToedieningHulpmiddelCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ProductOmschrijving 0 … 1
zelfmeting-dataelement-139
Id zelfmeting-dataelement-139 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Tekstuele beschrijving van het product.
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft BeginDatum 0 … 1
zelfmeting-dataelement-140
Id zelfmeting-dataelement-140 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
Waardendomein Datum/tijd
Voorbeeld 24-02-2003
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Indicatie 0 … 1
zelfmeting-dataelement-141
Id zelfmeting-dataelement-141 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-7 (2017‑12‑31)
Omschrijving De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Probleem 0 … 1
zelfmeting-dataelement-142
Id zelfmeting-dataelement-142 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-8 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.
Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1
zelfmeting-dataelement-143
Id zelfmeting-dataelement-143 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-9 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft AnatomischeLocatie 0 … 1
zelfmeting-dataelement-144
Id zelfmeting-dataelement-144 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-10 (2017‑12‑31)
Omschrijving Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (Finding site) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Oor
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Lateraliteit 0 … 1
zelfmeting-dataelement-145
Id zelfmeting-dataelement-145 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-11 (2017‑12‑31)
Omschrijving Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Links
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Locatie 0 … 1
zelfmeting-dataelement-146
Id zelfmeting-dataelement-146 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-12 (2017‑12‑31)
Omschrijving De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel gïmplanteerd werd.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgaanbieder 0 … 1
zelfmeting-dataelement-147
Id zelfmeting-dataelement-147 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-13 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgverlener 0 … 1
zelfmeting-dataelement-148
Id zelfmeting-dataelement-148 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-14 (2017‑12‑31)
Omschrijving De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgverlener 0 … 1
zelfmeting-dataelement-149
Id zelfmeting-dataelement-149 (2022‑02‑07 15:48:03)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-2017-15 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.
Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Bloeddruk 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-10
Id zelfmeting-dataelement-10 (2019‑06‑17 11:56:23)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van NL-CM-12.4.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Bloeddruk. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Bloeddruk.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "55284-4" (Blood pressure systolic and diastolic) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Meetmethode 0 … 1
zelfmeting-dataelement-11
Id zelfmeting-dataelement-11 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.4.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving De soort methode die is toegepast voor het meten van de bloeddruk.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst MeetmethodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ManchetType 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-12
Id zelfmeting-dataelement-12 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.4.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving De grootte van de manchet gebruikt bij de meting.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "70665002" (blood pressure cuff) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ManchetTypeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft MeetLocatie 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-13
Id zelfmeting-dataelement-13 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.4.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst MeetLocatieCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Bovenarm
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft DiastolischEindpunt 0 … 1
zelfmeting-dataelement-14
Id zelfmeting-dataelement-14 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.4.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving Registratie van de Korotkoff toon die gebruikt is om de diastolische druk te meten met de auscultatieve methode.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "85549003" (Korotkoff sound) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst DiastolischEindpuntCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft SystolischeBloeddruk 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-15
Id zelfmeting-dataelement-15 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.4.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8480-6" (Systolic blood pressure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 155 mmHg
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft DiastolischeBloeddruk 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-16
Id zelfmeting-dataelement-16 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.4.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8462-4" (Diastolic blood pressure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 70 mmHg
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft GemiddeldeBloeddruk 0 … 1
zelfmeting-dataelement-17
Id zelfmeting-dataelement-17 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-12.4.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart.
Deze wordt geschat op basis van de boven- en onderdruk. Die schatting is onbetrouwbaar bij circulatiestoornissen. Alleen bij een invasief gemeten bloeddruk kan deze waarde betrouwbaar vastgesteld worden.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "6797001" (mean arterial pressure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Hoeveelheid
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft BloeddrukDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-18
Id zelfmeting-dataelement-18 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.4.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving De datum en tijd, dat de bloeddrukwaarden werden verkregen.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-19
Id zelfmeting-dataelement-19 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.4.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerkingen over de gemeten bloeddruk. Hier kan bijvoorbeeld een toelichting worden gegeven op omstandigheden die de meting hebben beïnvloed, zoals pijn, (in)spanning en slaap/waak toestand.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Houding 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-20
Id zelfmeting-dataelement-20 (2019‑06‑17 11:56:40)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.4.11 (2017‑12‑31)
Omschrijving De houding van de patiënt bij het meten van de bloeddruk.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst HoudingCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Zittend
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Lichaamsgewicht 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-9
Id zelfmeting-dataelement-9 (2019‑06‑14 11:38:24)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van NL-CM-12.1.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft GewichtWaarde 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-23
Id zelfmeting-dataelement-23 (2019‑06‑17 13:05:00)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.1.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen onder 3 kg wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt.

Dit concept kan ook gebruikt worden om een geschat lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om het exacte lichaamsgewicht te meten - bijvoorbeeld, het wegen van een tegenwerkend kind, of een schatting van het gewicht van een ongeboren kind.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "29463-7" (Body weight) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-24
Id zelfmeting-dataelement-24 (2019‑06‑17 13:05:00)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.1.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerking over de gewichtsmeting, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht; bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft GewichtDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-25
Id zelfmeting-dataelement-25 (2019‑06‑17 13:05:00)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.1.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum en (eventueel) tijd dat het gewicht gemeten of geschat werd.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Kleding 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-26
Id zelfmeting-dataelement-26 (2019‑06‑17 13:05:00)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.1.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving De kleding die de patiënt aan had tijdens de meting.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst KledingCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Lichaamslengte 0 … *
zelfmeting-dataelement-150
Id zelfmeting-dataelement-150 (2022‑02‑07 15:51:39)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van NL-CM-12.2.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft LengteWaarde 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-151
Id zelfmeting-dataelement-151 (2022‑02‑07 15:52:11)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.2.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het element bevat de waarde van de gemeten lichaamslengte.
De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen staan wordt de lichaamslengte in gestrekte liggende houding gemeten.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8302-2" (Body height) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 177 cm
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft LengteDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-152
Id zelfmeting-dataelement-152 (2022‑02‑07 15:52:11)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.2.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum en (eventueel) tijd van de waarneming van de lichaamslengte.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-153
Id zelfmeting-dataelement-153 (2022‑02‑07 15:52:11)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.2.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Toelichting op de meting van de lichaamslengte.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
Voorbeeld Status na bilaterale onderbeensamputatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Positie 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-154
Id zelfmeting-dataelement-154 (2022‑02‑07 15:52:11)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.2.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving De positie tijdens de meting van de gemeten persoon.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst PositieCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Lichaamstemperatuur 0 … *
zelfmeting-dataelement-155
Id zelfmeting-dataelement-155 (2022‑02‑07 15:52:42)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van NL-CM-12.6.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Lichaamstemperatuur. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamstemperatuur.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TemperatuurWaarde 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-156
Id zelfmeting-dataelement-156 (2022‑02‑07 15:53:03)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.6.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving De lichaamstemperatuur is de temperatuur, gemeten in °C (graden Celsius), die binnen in het menselijk lichaam heerst. Voor een juiste interpretatie van de gemeten waarde, moet de meetmethodiek worden gespecificeerd.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8310-5" (Body temperature) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 37,3 °C (graden Celcius)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TemperatuurDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-157
Id zelfmeting-dataelement-157 (2022‑02‑07 15:53:03)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.6.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum en tijd van de meting.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-158
Id zelfmeting-dataelement-158 (2022‑02‑07 15:53:03)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.6.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerkingen of bijzonderheden, die van belang zijn om de meetwaarde te interpreteren.
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TemperatuurType 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-159
Id zelfmeting-dataelement-159 (2022‑02‑07 15:53:03)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.6.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving De anatomische plaats waar de lichaamstemperatuur is gemeten.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TemperatuurTypeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft O2Saturatie 0 … *
zelfmeting-dataelement-160
Id zelfmeting-dataelement-160 (2022‑02‑07 15:53:34)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van NL-CM-12.10.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen O2Saturatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen O2Saturatie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft SpO2Waarde 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-161
Id zelfmeting-dataelement-161 (2022‑02‑07 15:54:33)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.10.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het element bevat de waarde van de indirect, perifeer gemeten O2-saturatie.
De O2-saturatie geeft in % de mate aan waarin de hemoglobine in het bloed verzadigd is met zuurstof, de ratio van oxy-hemoglobine en hemoglobine.
De meting wordt uitgevoerd op plaatsen waar de huid voldoende licht doorlaat, zoals een vinger, teen of oorlel.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "59408-5" (Oxygen saturation in Arterial blood by Pulse oximetry) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 98 %
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft O2SaturatieDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-162
Id zelfmeting-dataelement-162 (2022‑02‑07 15:54:33)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.10.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het moment van waarneming van de SpO2.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-163
Id zelfmeting-dataelement-163 (2022‑02‑07 15:54:33)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.10.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Toelichting op de meting van de saturatie.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
Voorbeeld Saturatie afhankelijk van O2 via mondkap
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ExtraZuurstofToediening 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-164
Id zelfmeting-dataelement-164 (2022‑02‑07 15:54:33)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.10.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Indicatie of de meting gedaan werd in een situatie waar sprake was van extra zuurstof toediening.
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Hartfrequentie 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-117
Id zelfmeting-dataelement-117 (2022‑02‑07 15:39:45)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van NL-CM-12.3.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Hartfrequentie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Hartfrequentie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft HartfrequentieWaarde 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-118
Id zelfmeting-dataelement-118 (2022‑02‑07 15:44:01)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.3.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving De hartfrequentie gemeten als aantal slagen per minuut.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8867-4" (Heart Rate) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 76/min
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft HartfrequentieDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-119
Id zelfmeting-dataelement-119 (2022‑02‑07 15:44:01)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.3.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum en tijd van waarneming van de hartfrequentie.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft HartslagMeetMethode 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-120
Id zelfmeting-dataelement-120 (2022‑02‑07 15:44:01)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.3.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De wijze waarop de hartslag is geteld en geobserveerd.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst HartslagMeetMethodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-121
Id zelfmeting-dataelement-121 (2022‑02‑07 15:44:01)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.3.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Toelichting over eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting. Ook kan hier een nadere beschrijving worden weergegeven.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft HartslagRegelmatigheid 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-122
Id zelfmeting-dataelement-122 (2022‑02‑07 15:44:01)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.3.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Regelmatigheid van de hartslag test.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst HartslagRegelmatigheidCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Polsfrequentie 0 … *
zelfmeting-dataelement-165
Id zelfmeting-dataelement-165 (2022‑02‑07 15:58:50)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van NL-CM-12.7.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Polsfrequentie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Polsfrequentie.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft PolsfrequentieWaarde 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-166
Id zelfmeting-dataelement-166 (2022‑02‑07 15:59:04)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.7.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het element bevat de waarde van de gemeten polsfrequentie. De polsfrequentie wordt uitgedrukt in het aantal voelbare pulsaties van een slagader per minuut, meestal de a. radialis, a. carotis of a. femoralis.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8893-0" (Heart rate Peripheral artery by Palpation) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Voorbeeld 76/min
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft PolsfrequentieDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-167
Id zelfmeting-dataelement-167 (2022‑02‑07 15:59:04)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.7.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum en tijd van de waarneming van de polsfrequentie of polsregelmatigheid.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-168
Id zelfmeting-dataelement-168 (2022‑02‑07 15:59:04)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.7.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Toelichting over eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting. Ook kan hier een nadere beschrijving van de polskwaliteiten worden weergegeven: aequaal/inaequaal, pulsus alternans, pulsus paradoxus, pols volume, enz.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft PolsRegelmatigheid 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-169
Id zelfmeting-dataelement-169 (2022‑02‑07 15:59:04)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-12.7.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Regulair (regelmatig) of irregulair (onregelmatig) ritme.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst PolsRegelmatigheidCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft Glucose 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-55
Id zelfmeting-dataelement-55 (2019‑06‑28 15:44:28)
Cardinaliteit 0 … * Required
Omschrijving
Uitslag van een glucose zelfmeting door de patient
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft LaboratoriumUitslag 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-56
Id zelfmeting-dataelement-56 (2019‑06‑28 15:44:45)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft LaboratoriumTest 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-57
Id zelfmeting-dataelement-57 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestCode 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-58
Id zelfmeting-dataelement-58 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving De naam en code van de uitgevoerde test.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TestCodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld HbA1c
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Testmethode 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-59
Id zelfmeting-dataelement-59 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "246501002" (Technique (attribute)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TestmethodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld IFCC
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-60
Id zelfmeting-dataelement-60 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.13 (2017‑12‑31)
Omschrijving De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.
Waardendomein Datum/tijd
Voorbeeld 10-07-2012 20:15
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestUitslag 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-61
Id zelfmeting-dataelement-61 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).
Waardendomein Samengestelde gegevens
Voorbeeld 53 mmol/mol
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestUitslagStatus 0 … 1
zelfmeting-dataelement-62
Id zelfmeting-dataelement-62 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.31 (2017‑12‑31)
Omschrijving De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TestUitslagStatusCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ReferentieBovengrens 0 … 1
zelfmeting-dataelement-63
Id zelfmeting-dataelement-63 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.11 (2017‑12‑31)
Omschrijving De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein Samengestelde gegevens
Voorbeeld 42 mmol/mol
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ReferentieOndergrens 0 … 1
zelfmeting-dataelement-64
Id zelfmeting-dataelement-64 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.12 (2017‑12‑31)
Omschrijving De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein Samengestelde gegevens
Voorbeeld 20 mmol/mol
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft InterpretatieMethode 0 … 1
zelfmeting-dataelement-65
Id zelfmeting-dataelement-65 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.30 (2017‑12‑31)
Omschrijving De methode die gebruikt is om interpretatievlaggen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is EUCAST, voor het bepalen van afbreekpunten bij microbiologische gevoeligheidsbepalingen
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst InterpretatieMethodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft InterpretatieVlaggen 0 … 1
zelfmeting-dataelement-66
Id zelfmeting-dataelement-66 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.14 (2017‑12‑31)
Omschrijving Attentie codes die aangeven of de uitslag boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderzinds een .interpretatie van de uitslag geven (Resistent)
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363713009" (Has interpretation) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst InterpretatieVlaggenCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld High
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft UitslagInterpretatie 1 … 1
zelfmeting-dataelement-67
Id zelfmeting-dataelement-67 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 1 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.32 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "441742003" (Evaluation finding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Onderzoek 0 … 1
zelfmeting-dataelement-84
Id zelfmeting-dataelement-84 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgassen en EBV serologie.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst OnderzoekCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Bloedgassen
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ResultaatStatus 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-85
Id zelfmeting-dataelement-85 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ResultaatStatusCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Definitief
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-86
Id zelfmeting-dataelement-86 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft GerelateerdeUitslag 0 … 1
zelfmeting-dataelement-88
Id zelfmeting-dataelement-88 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.33 (2017‑12‑31)
Omschrijving Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft LaboratoriumUitslag 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-89
Id zelfmeting-dataelement-89 (2019‑06‑28 15:45:16)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van final NL-CM-2017-107 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft AlgemeneMeting 0 … *
zelfmeting-dataelement-27
Id zelfmeting-dataelement-27 (2019‑06‑17 15:54:04)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van NL-CM-13.3.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen AlgemeneMeting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlgemeneMeting.
Opmerking
Gebruik deze zib wanneer het een meting betreft, die niet voorkomt in de vooraf gedefinieerde metingen en het niet om een laboratoriumuitslag gaat.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Onderzoek 0 … 1
zelfmeting-dataelement-28
Id zelfmeting-dataelement-28 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-13.3.2 (2017‑12‑31)
Omschrijving Een algemene meting kan uit meerdere onderdelen bestaan. Dit concept bevat de naam en code van de gehele meting. De onderdelen worden in één of meerdere concepten MeetUitslag gerepresenteerd.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst OnderzoekCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ResultaatStatus 0 … 1
zelfmeting-dataelement-29
Id zelfmeting-dataelement-29 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-13.3.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving De status van de totale meting.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ResultaatStatusCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Definitief
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-30
Id zelfmeting-dataelement-30 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-13.3.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerkingen, zoals interpretatie van of advies bij de uitslag.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft MeetUitslag 0 … 1
zelfmeting-dataelement-31
Id zelfmeting-dataelement-31 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-13.3.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept MeetUitslag. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept MeetUitslag.
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft MetingNaam 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-32
Id zelfmeting-dataelement-32 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-13.3.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving Omschrijving (naam en code) van de uitgevoerde meting.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst MetingNaamCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft UitslagWaarde 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-33
Id zelfmeting-dataelement-33 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-13.3.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving De uitslag van de meting. Afhankelijk van de soort meting bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal) of uit een tekstuele uitslag.
Waardendomein Samengestelde gegevens
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Meetmethode 0 … 1
zelfmeting-dataelement-34
Id zelfmeting-dataelement-34 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van NL-CM-13.3.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst MeetmethodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft UitslagDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-35
Id zelfmeting-dataelement-35 (2019‑06‑17 15:54:31)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van NL-CM-13.3.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving Datum en eventueel tijdstip waarop de meting uitgevoerd is.
Waardendomein Datum/tijd
target Gebruikt door 2 transacties, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft LaboratoriumUitslag 0 … *
zelfmeting-dataelement-170
Id zelfmeting-dataelement-170 (2022‑02‑07 16:02:34)
Cardinaliteit 0 … *
Concept erft van final NL-CM-13.1.1 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
Opmerking
Gebruik deze zib wanneer het een meting betreft, die bij laboratoriumuitslag past maar geen glucose-(zelf)meting is.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft LaboratoriumTest 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-171
Id zelfmeting-dataelement-171 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.3 (2017‑12‑31)
Omschrijving Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestCode 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-172
Id zelfmeting-dataelement-172 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.8 (2017‑12‑31)
Omschrijving De naam en code van de uitgevoerde test.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TestCodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld HbA1c
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Testmethode 0 … 1
zelfmeting-dataelement-173
Id zelfmeting-dataelement-173 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.9 (2017‑12‑31)
Omschrijving De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "246501002" (Technique (attribute)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TestmethodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld IFCC
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestDatumTijd 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-174
Id zelfmeting-dataelement-174 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.13 (2017‑12‑31)
Omschrijving De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.
Waardendomein Datum/tijd
Voorbeeld 10-07-2012 20:15
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestUitslag 1 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-175
Id zelfmeting-dataelement-175 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.10 (2017‑12‑31)
Omschrijving De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).
Waardendomein Samengestelde gegevens
Voorbeeld 53 mmol/mol
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft TestUitslagStatus 0 … 1
zelfmeting-dataelement-176
Id zelfmeting-dataelement-176 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.31 (2017‑12‑31)
Omschrijving De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst TestUitslagStatusCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ReferentieBovengrens 0 … 1
zelfmeting-dataelement-177
Id zelfmeting-dataelement-177 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.11 (2017‑12‑31)
Omschrijving De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein Samengestelde gegevens
Voorbeeld 42 mmol/mol
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ReferentieOndergrens 0 … 1
zelfmeting-dataelement-178
Id zelfmeting-dataelement-178 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.12 (2017‑12‑31)
Omschrijving De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein Samengestelde gegevens
Voorbeeld 20 mmol/mol
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft InterpretatieMethode 0 … 1
zelfmeting-dataelement-179
Id zelfmeting-dataelement-179 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.30 (2017‑12‑31)
Omschrijving De methode die gebruikt is om interpretatievlaggen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is EUCAST, voor het bepalen van afbreekpunten bij microbiologische gevoeligheidsbepalingen
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst InterpretatieMethodeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft InterpretatieVlaggen 0 … 1
zelfmeting-dataelement-180
Id zelfmeting-dataelement-180 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.14 (2017‑12‑31)
Omschrijving Attentie codes die aangeven of de uitslag boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderzinds een .interpretatie van de uitslag geven (Resistent)
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363713009" (Has interpretation) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst InterpretatieVlaggenCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld High
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft UitslagInterpretatie 0 … 1
zelfmeting-dataelement-181
Id zelfmeting-dataelement-181 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.32 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "441742003" (Evaluation finding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED CT)
Waardendomein String
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Onderzoek 0 … 1
zelfmeting-dataelement-198
Id zelfmeting-dataelement-198 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.4 (2017‑12‑31)
Omschrijving Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgassen en EBV serologie.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst OnderzoekCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Bloedgassen
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ResultaatStatus 0 … 1
zelfmeting-dataelement-199
Id zelfmeting-dataelement-199 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.6 (2017‑12‑31)
Omschrijving De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ResultaatStatusCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Definitief
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft Toelichting 0 … 1 Required
zelfmeting-dataelement-200
Id zelfmeting-dataelement-200 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final NL-CM-13.1.5 (2017‑12‑31)
Omschrijving Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein String
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
draft ResultaatType 0 … 1
zelfmeting-dataelement-201
Id zelfmeting-dataelement-201 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.7 (2017‑12‑31)
Omschrijving Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit waaronder de bepaling valt.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst

Waardelijst ResultaatTypeCodelijst (versie 2017‑12‑31)
Voorbeeld Klinische Chemie
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft GerelateerdeUitslag 0 … 1
zelfmeting-dataelement-202
Id zelfmeting-dataelement-202 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1
Concept erft van final NL-CM-13.1.33 (2017‑12‑31)
Omschrijving Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
 
folder draft LaboratoriumUitslag 0 … * Required
zelfmeting-dataelement-203
Id zelfmeting-dataelement-203 (2022‑02‑07 16:03:13)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van final NL-CM-2017-107 (2017‑12‑31)
Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
target Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd