Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Datum einde zorgverantwoordelijkheid

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900024 Ingangsdatum 2012‑09‑02
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Datumeindezorgverantwoordelijkheid Weergavenaam Datum einde zorgverantwoordelijkheid
Omschrijving Template: Betekenis wordt: 'Einde zorgverantwoordelijkheid als zorgaanbieder (al dan niet a.g.v. een verwijzing). Dit is dus niet noodzakelijk hetzelfde als 'ontslagdatum moeder'.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20340 final Datum einde zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Inclusie active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:high
TS.DATE.MIN (Datdotseid)
 
target
peri23-dataelement-20340 final Datum einde zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <high value="20090603"/>