Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Kernset Geboortezorg

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 Ingangsdatum 2018‑02‑20 17:08:56
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam albprn-ks-233 Weergavenaam Kernset Geboortezorg
Omschrijving Template: Kernset Geboortezorg.
Context Padnaam /
Classificatie HL7v2/v3 message level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 1 transactie en 0 templates, Gebruikt 2 templates
Gebruikt door als Naam Versie
peri-transaction-2437 Transactie final Kernset Geboortezorg (2.3) 2016‑11‑22 08:24:02
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901030 Inclusie active TransmissionWrapper Initiating Peri (2.3) 2015‑03‑23 15:47:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 Inclusie active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.74 Kernset Geboortezorg (2017‑09‑28 15:31:10)
XML overzicht
XML overzicht
Scenario doublearrow Transactie Transactie
final Kernset Geboortezorg 2.3 final Kernset Geboortezorg 2.3 final arrowright Kernset Geboortezorg 2.3
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:REPC_IN004014NL
1 … 1 M (albdots233)
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901030 TransmissionWrapper Initiating Peri (2015‑03‑23 15:47:16)
hl7:id
II 1 … 1 M Bericht-id (albdots233)
  Schematron assert role red error  
  test @root and @extension  
  Melding Transmission: id element mist root of extension  
hl7:creationTime
TS.DATETIME.MIN 1 … 1 M Bericht-aanmaakdatum/tijd (albdots233)
  Constraint creationTime moet minimaal op de seconde nauwkeurig zijn
hl7:versionCode
CS 1 … 1 M Bericht-versiecode (albdots233)
@code
CONF 1 … 1 F NICTIZEd2005-Okt
hl7:interactionId
II 1 … 1 M Bericht-interactie-id (albdots233)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.6
  Schematron assert role red error  
  test not(@root='2.16.840.1.113883.1.6') or local-name(..)=@extension  
  Melding Transmission: @extension moet overeenkomen met het startelement van het bericht  
hl7:profileId
II 1 … 1 M Bericht-profile-id (albdots233)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.1
@extension
1 … 1 F 810
hl7:processingCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (albdots233)
@code
CONF 1 … 1 F P
hl7:processingModeCode
CS 1 … 1 M Bericht-verwerkingsmodus (albdots233)
@code
CONF 1 … 1 F T
hl7:acceptAckCode
CS 1 … 1 M Indicatie of de zender een technische ontvangstbevestiging wil krijgen. De juiste waarde hangt af van het gedefinieerde antwoord in de transactiegroep van het scenario. Als het gedefinieerde antwoord een Ontvangstbevestiging ("MCCI_IN000002") is, dan moet de waarde "AL" zijn. In alle andere gevallen moet de waarde "NE" zijn. (albdots233)
  CONF
@code moet "AL" zijn
of
@code moet "NE" zijn
Inclusie 0 … * van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120 TransmissionWrapper AttentionLine (2014‑07‑15)
AttentionLine
hl7:attentionLine
0 … * Bevat gegevens met een bepaalde attentiewaarde (albdots233)
hl7:keyWordText
SC 1 … 1 M Dit element functioneert als sleutel in een sleutel/waarde-paar en geeft betekenis aan de waarde in het element value. (albdots233)
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1 AttentionLineElementTypeNL (DYNAMISCH)
hl7:value
ANY 1 … 1 M Dit element functioneert als waarde bij de sleutel in het element keyWordText. Het datatype is niet van tevoren gedefinieerd en moet dus runtime via @xsi:type worden toegekend. (albdots233)
@xsi:type
1 … 1 F ANY
hl7:receiver
1 … 1 R (albdots233)
@typeCode
0 … 1 F RCV
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 TransmissionWrapper Device Peri (2015‑03‑23 15:51:28)
hl7:device
1 … 1 M Applicatiegegevens (albdots233)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (albdots233)
@root
1 … 1 R
@extension
1 … 1 R
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatienaam (albdots233)
hl7:softwareName
EN 0 … 1 Softwarenaam en -versie (albdots233)
hl7:sender
1 … 1 M (albdots233)
@typeCode
0 … 1 F SND
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 TransmissionWrapper Device Peri (2015‑03‑23 15:51:28)
hl7:device
1 … 1 M Applicatiegegevens (albdots233)
hl7:id
II 1 … 1 M Applicatie-id (albdots233)
@root
1 … 1 R
@extension
1 … 1 R
hl7:name
EN 0 … 1 Applicatienaam (albdots233)
hl7:softwareName
EN 0 … 1 Softwarenaam en -versie (albdots233)
hl7:ControlActProcess
1 … 1 M (albdots233)
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 ControlAct Kernset Geboortezorg (2018‑02‑20 17:05:00)
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:effectiveTime
TS 0 … 1 Datum en tijdstip (NB: geen interval) waarop de gebeurtenis die het bericht heeft doen ontstaan, plaatsvond. Dit tijdstip is mogelijkerwijs anders dan het tijdstip van het versturen van het bericht zoals opgenomen in de Transmission Wrapper. (albdots233)
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901251 ControlAct AuthorOrPerformer peri kernset geboortezorg (2020‑10‑19 16:35:54)
AuthorOrPerfomer.
hl7:authorOrPerformer
1 … 1 M Bericht-zender. Systeem of persoon (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
De waarde van @typeCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.19080 x_ParticipationAuthorPerformer (2014‑03‑26)
hl7:participant
1 … 1 M (albdots233)
Keuze 1 … 1 Elementen om uit te kiezen:
hl7:AssignedDevice
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 Assigned Device [peri] (2016‑02‑09 09:23:50) (albdots233)
hl7:AssignedPerson
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901252 Assigned Person peri kernset geboortezorg (2020‑10‑19 16:48:37) (albdots233)
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901253 ControlAct Overseer Person peri Kernset Geboortezorg (2020‑10‑20 10:14:41)
Overseer.
hl7:overseer
1 … 1 R Bericht-zender (mandaatverlener). (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F RESP
hl7:AssignedPerson
1 … 1 M
Mandaterende

Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901252 Assigned Person peri kernset geboortezorg (2020‑10‑19 16:48:37)
(albdots233)
hl7:subject
0 … * R Placeholder. Locatie voor het koppelen van een of meerdere resultaten in de oplevering. (albdots233)
@typeCode
cs 0 … 1 F SUBJ
@contextConductionInd
bl 0 … 1 F false
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2018‑02‑20 17:02:47)
hl7:registrationProcess
1 … 1 R (albdots233)
@classCode
cs 0 … 1 F REG
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
De waarde van @moodCode moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.1.11.10196 ActMood (2011‑07‑26)
hl7:id
II 0 … * (albdots233)
  Variabele let Naam sendingId  
  Waarde string-join(../../../../hl7:sender/hl7:device/hl7:id/(@root|@extension),'#')  
hl7:code
CD 1 … 1 R (albdots233)
@code
CONF 0 … 1 F 900000
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.15.4 (ActRegistryCodeNL)
hl7:statusCode
CS 1 … 1 R (albdots233)
@code
CONF 0 … 1 F active
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (albdots233)
@value
0 NP NP/niet aanwezig
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:low
0 … 1 Datum registratie (albdots233)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:subject1
NP (albdots233)
hl7:subject2
1 … 1 M subject2 bevat de payload van deze registratie; dit wordt in feite als een overkoepelende zorgactiviteit (care provision) gezien. (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F SUBJ
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F false
  Voorbeeld <subject2 typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false">
  <CareProvisionEvent classCode="PCPR" moodCode="EVN"/></subject2>
hl7:CareProvisionEvent
1 … 1 M (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-4 draft Zorgverlening draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-3 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-16 draft Postnatale fase draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PCPR
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (albdots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76
  Voorbeeld <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76"/>
hl7:id
II 1 … 1 M Dit is de id van de overkoepelende zorgactiviteit (care provision), (niet wijzigbaar) zwangerschapsdossiernummer (albdots233)
hl7:effectiveTime
1 … 1 R (albdots233)
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900115 Datum start zorgverantwoordelijkheid (2012‑09‑02)
hl7:low
TS.DATE.MIN 0 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-20290 final Datum start zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <low value="20090603"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900024 Datum einde zorgverantwoordelijkheid (2012‑09‑02)
hl7:high
TS.DATE.MIN 0 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-20340 final Datum einde zorgverantwoordelijkheid draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <high value="20090603"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900872 Vrouw (Kernset versie) (2016‑12‑16 10:38:54)
hl7:subject
1 … 1 M (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F SBJ
  Voorbeeld <subject typeCode="SBJ">
  <patient classCode="PAT"/></subject>
hl7:patient
1 … 1 M (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PAT
Keuze 0 … * Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Burgerservicenummer (2016‑12‑19 14:52:53)
Keuze 0 … 1 Elementen om uit te kiezen:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
  • hl7:id[@nullFlavor]
hl7:id
II.NL.BSN (albdots233)
waar [@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
hl7:id
II.NL.BSN Wanneer het BSN niet bekend is kan nullFlavor UNK gebruikt worden. Wanneer het BSN (bijvoorbeeld om privacy redenen) gemaskeerd wordt, kan nullFlavor MSK gebruikt worden. (albdots233)
waar [@nullFlavor]
@nullFlavor
1 … 1 R
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>
Inclusie 0 … * R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900029 Lokale persoonsidentificatie (2015‑02‑04 15:13:17)
hl7:id
II 0 … * R Lokale identificatie. Dit betreft géén BSN en ook géén nullFlavor meegeven. (albdots233)
waar [not(@nullFlavor) and not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3')]
 
target
peri23-dataelement-10031 final Lokale persoonsidentificatie draft Dataset Perinatologie 2.3
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900875 Adres vrouw (PRN) (2012‑12‑07)
hl7:addr
0 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-10300 draft Adres draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <addr>
  <postalCode>1200 AA</postalCode></addr>
hl7:postalCode
ST 0 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-10304 final Postcode draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (albdots233)
@code
CONF 0 … 1 F active
  Voorbeeld <statusCode code="active"/>
hl7:patientPerson
1 … 1 M (albdots233)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
  Voorbeeld <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Geboortedatum (2009‑10‑01)
hl7:birthTime
TS 0 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-10040 final Geboortedatum draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <birthTime value="19700801"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900230 Maternale sterfte (2009‑10‑01)
hl7:deceasedInd
BL 1 … 1 M (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-20670 final Maternale sterfte? draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <deceasedInd value="false"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Etniciteit (2009‑10‑01)
hl7:ethnicGroupCode
CE 0 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-10400 final Etniciteit draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 EthnicGroup (2014‑05‑19 14:35:30)
  Voorbeeld <ethnicGroupCode code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28"/>
hl7:verifier
1 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-1 draft Zorgverlener/Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F LA
hl7:assignedPerson
1 … 1 M (albdots233)
@classCode
cs 1 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedOrganization
1 … 1 M (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-10020 draft Zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F ORG
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
Inclusie 1 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
hl7:id
II 1 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84210 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Zorginstelling (AGB-id) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (albdots233)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10022 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84195 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82030 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82043 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82036 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82116 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
hl7:pertinentInformation3
1 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118 Eindverantwoordelijk in periode (2016‑12‑06 11:32:52) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938 Conclusie risicostatus na intake (2016‑12‑06 11:34:44) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 Verwijsdetails (2018‑02‑21 15:46:19) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 Anamnese Kernset (2016‑12‑05 18:02:16) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 Body Height (2016‑12‑05 18:32:14) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900964 Type vrouwelijke genitale verminking (2016‑12‑05 18:37:36) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901095 Obstetrische anamnese Kernset (2018‑02‑21 11:23:13) (albdots233)
waar [hl7:organizer/hl7:code/@code='248983002']
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 Graviditeit (2016‑12‑06 10:56:10) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900090 Pariteit (2016‑12‑06 10:58:25) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 A terme datum (definitive) (2016‑12‑06 11:00:06) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000 Voornemens (2016‑12‑06 11:02:06) (albdots233)
waar [hl7:organizer [hl7:code [@code='Voornemen']]]
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901003 Prenatale controle (2016‑12‑06 11:03:35) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901092 Diagnose deze zwangerschap Kernset (2018‑02‑20 16:24:21) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901006 Intra-uteriene behandeling (2016‑12‑06 11:06:31) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900876 Wijze einde zwangerschap (2016‑12‑06 09:43:26) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 Bevalling Kernset (2018‑02‑26 15:05:16) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Gegevens van maternaal onderzoek voor PRN.
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900985 Maternaal onderzoek PRN (2016‑12‑06 11:10:47)
(albdots233)
 
target
peri23-dataelement-14 draft Medisch onderzoek draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:pertinentInformation3
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900983 Postnatale fase (2016‑12‑02 18:09:40) (albdots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true