Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Wijze einde zwangerschap

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900876 Ingangsdatum 2016‑12‑06 09:43:26
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam WijzeEindeZwangerschap Weergavenaam Wijze einde zwangerschap
Omschrijving Wijze einde zwangerschap
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-80625 final Wijze einde zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80623 final Wijze einde zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Containment active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901095 Containment active Obstetrische anamnese Kernset (2.3) 2018‑02‑21 11:23:13
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900876 WijzeEindeZwangerschap (2013‑03‑20)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Wijdotshap)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900876"/>  <code code="EindeZw" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Wijdotshap)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900876
hl7:code
CE 1 … 1 M (Wijdotshap)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld: "Wijze einde zwangerschap".
@code
CONF 1 … 1 F EindeZw
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
CE 1 … 1 R Attribuut xsi:type is verplicht. Gebruik daarnaast ofwel attributen code en codeSystem met optioneel displayName ofwel nullFlavor. (Wijdotshap)
 
target
peri23-dataelement-80625 final Wijze einde zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80623 final Wijze einde zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
@code
0 … 1  
@codeSystem
0 … 1  
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld de weergavenaam uit waardenlijst.
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik NI wanneer er geen informatie is.
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.171 WijzeEindeZwangerschap (2013‑03‑20)