Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Conclusie risicostatus na intake

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938 Ingangsdatum 2016‑12‑06 11:34:44
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Conclusierisicostatusnaintake Weergavenaam Conclusie risicostatus na intake
Omschrijving Template: Risicostatus na intake
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-20305 final Conclusie risicostatus na intake draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Containment active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Condotsake)
@classCode
1 … 1 F OBS
@moodCode
1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938"/>  <code code="RiskStat" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Condotsake)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938
hl7:code
CE 1 … 1 M (Condotsake)
@code
CONF 1 … 1 F RiskStat
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
CE 1 … 1 (Condotsake)
 
target
peri23-dataelement-20305 final Conclusie risicostatus na intake draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.12 ConclusieRisicostatus (2009‑10‑01)