Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Burgerservicenummer

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Ingangsdatum 2016‑12‑19 14:52:53
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Burgerservicenummer Weergavenaam Burgerservicenummer
Omschrijving Template: Burgerservicenummer
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900872 Inclusie active Vrouw (Kernset versie) (2.3) 2016‑12‑16 10:38:54
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Item DT Card Conf Omschrijving Label
Keuze 0 … 1 Elementen om uit te kiezen:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
  • hl7:id[@nullFlavor]
hl7:id
II.NL.BSN (Burdotsmer)
waar [@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
hl7:id
II.NL.BSN Wanneer het BSN niet bekend is kan nullFlavor UNK gebruikt worden. Wanneer het BSN (bijvoorbeeld om privacy redenen) gemaskeerd wordt, kan nullFlavor MSK gebruikt worden. (Burdotsmer)
waar [@nullFlavor]
@nullFlavor
1 … 1 R
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>