Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Vrouw (Kernset versie)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900872 Ingangsdatum 2016‑12‑16 10:38:54
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam VrouwPRN Weergavenaam Vrouw (Kernset versie)
Omschrijving Template: Vrouw voor wie obstetrische zorgdiensten worden gerapporteerd.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 3 templates, Gebruikt 6 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 Inclusie active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Inclusie active Burgerservicenummer (2.3) 2016‑12‑19 14:52:53
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900029 Inclusie active Lokale persoonsidentificatie (2.3) 2015‑02‑04 15:13:17
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900875 Inclusie active Adres vrouw (PRN) (2.3) 2012‑12‑07
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Inclusie active Geboortedatum 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900230 Inclusie active Maternale sterfte (2.3) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Inclusie active Etniciteit (2.3) 2009‑10‑01
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:subject
0 … * (VrodotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F SBJ
  Voorbeeld <subject typeCode="SBJ">
  <patient classCode="PAT"/></subject>
hl7:patient
1 … 1 M (VrodotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-2 draft Vrouw draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F PAT
Keuze 0 … * Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 Burgerservicenummer (2016‑12‑19 14:52:53)
Keuze 0 … 1 Elementen om uit te kiezen:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
  • hl7:id[@nullFlavor]
hl7:id
II.NL.BSN (VrodotsPRN)
waar [@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3']
 
target
peri23-dataelement-10030 final Burgerservicenummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
  Voorbeeld <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
hl7:id
II.NL.BSN Wanneer het BSN niet bekend is kan nullFlavor UNK gebruikt worden. Wanneer het BSN (bijvoorbeeld om privacy redenen) gemaskeerd wordt, kan nullFlavor MSK gebruikt worden. (VrodotsPRN)
waar [@nullFlavor]
@nullFlavor
1 … 1 R
  Voorbeeld <id nullFlavor="MSK"/>
Inclusie 0 … * R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900029 Lokale persoonsidentificatie (2015‑02‑04 15:13:17)
hl7:id
II 0 … * R Lokale identificatie. Dit betreft géén BSN en ook géén nullFlavor meegeven. (VrodotsPRN)
waar [not(@nullFlavor) and not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.3')]
 
target
peri23-dataelement-10031 final Lokale persoonsidentificatie draft Dataset Perinatologie 2.3
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900875 Adres vrouw (PRN) (2012‑12‑07)
hl7:addr
0 … 1 R (VrodotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-10300 draft Adres draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <addr>
  <postalCode>1200 AA</postalCode></addr>
hl7:postalCode
ST 0 … 1 R (VrodotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-10304 final Postcode draft Dataset Perinatologie 2.3
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (VrodotsPRN)
@code
CONF 0 … 1 F active
  Voorbeeld <statusCode code="active"/>
hl7:patientPerson
1 … 1 M (VrodotsPRN)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
  Voorbeeld <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 Geboortedatum (2009‑10‑01)
hl7:birthTime
TS 0 … 1 R (VrodotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-10040 final Geboortedatum draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <birthTime value="19700801"/>
Inclusie 1 … 1 M van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900230 Maternale sterfte (2009‑10‑01)
hl7:deceasedInd
BL 1 … 1 M (VrodotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-20670 final Maternale sterfte? draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <deceasedInd value="false"/>
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 Etniciteit (2009‑10‑01)
hl7:ethnicGroupCode
CE 0 … 1 R (VrodotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-10400 final Etniciteit draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 EthnicGroup (2014‑05‑19 14:35:30)
  Voorbeeld <ethnicGroupCode code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28"/>