Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900998 Ingangsdatum 2016‑12‑15 13:30:52
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Voorgenomenplaatsbaring2 Weergavenaam Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie)
Omschrijving Template: Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie)
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-84194 draft Naar welk ziekenhuis wil de vrouw worden verwezen? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-20261 final Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 5 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901000 Containment active Voornemens (2.3) 2016‑12‑06 11:02:06
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Inclusie active Zorginstelling (AGB-id) (2.3) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900021 Inclusie active Zorginstelling (URA) (2.3) 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Inclusie active Zorginstelling (LVR-ID) (2.3) 2014‑11‑07 14:52:28
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900025 Inclusie active Naam Zorginstelling 2009‑10‑01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.101 Inclusie review address NL - generic 2018‑06‑11
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Voodotsng2)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900998"/>  <code code="PRN4209" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3" displayName="Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap"/>  <value xsi:type="CE" code="22232009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Ziekenhuis"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Voodotsng2)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900998
hl7:code
CE 1 … 1 M (Voodotsng2)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F PRN4209
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3 (PerinatologyProceduresPRN)
hl7:value
CE 1 … 1 R (Voodotsng2)
 
target
peri23-dataelement-20261 final Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
@nullFlavor
cs 0 … 1  
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.179 VoorgenomenPlaatsBaring (DYNAMISCH)
hl7:location
0 … 1 R (Voodotsng2)
@typeCode
1 … 1 F ORG
hl7:healthCareFacility
1 … 1 (Voodotsng2)
@classCode
1 … 1 F DSDLOC
hl7:code
CE 0 … 1 (Voodotsng2)
hl7:serviceProviderOrganization
0 … 1 R (Voodotsng2)
 
target
peri23-dataelement-84194 draft Naar welk ziekenhuis wil de vrouw worden verwezen? draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
1 … 1 F ORG
@determinerCode
1 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 … 1 M (Voodotsng2)
waar [not(@root='2.16.840.1.113883.2.4.6.1' or @root='2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6' or @root='2.16.528.1.1007.3.3')]
Keuze 0 … 3 Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900610 Zorginstelling (AGB-id) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.AGB 0 … 1 R (Voodotsng2)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10022 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84195 final Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82030 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82043 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82036 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82116 draft Zorginstelling AGB-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900021 Zorginstelling (URA) (2009‑10‑01)
hl7:id
II.NL.URA 0 … 1 R (Voodotsng2)
 
target
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-10024 final Zorginstelling URA draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.528.1.1007.3.3
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901018 Zorginstelling (LVR-ID) (2014‑11‑07 14:52:28)
hl7:id
II 0 … 1 R (Voodotsng2)
 
target
peri23-dataelement-10023 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-40005 final Ziekenhuisnummer (LVR-id) draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82335 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82552 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82579 final ZorgaanbiederIdentificatieNummer draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84210 final Zorginstelling LVR-ID draft Dataset Perinatologie 2.3
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6
@extension
1 … 1 R
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900025 Naam Zorginstelling (2009‑10‑01)
hl7:name
ON 0 … 1 R (Voodotsng2)
 
target
peri23-dataelement-10026 final Naam zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-84196 final Naam zorginstelling draft Dataset Perinatologie 2.3
  Voorbeeld <name>ABC Verloskundigenpraktijk</name>
hl7:addr
AD.NL 0 … * (Voodotsng2)
Inclusie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.101 address NL - generic (2018‑06‑11)
@use
set_cs 0 … 1  
  CONF
De waarde van @use moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 AdresSoortCodelijst (2017‑12‑31)
 
target
NL-CM-20.5.8 final AdresSoort final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
hl7:streetName
ST 0 … 1 R Straatnaam. Als het adres een postbusnummer is dan dient hier het woord “Postbus” te staan. Als het adres een antwoordnummer is, dan dient hier het woord “Antwoordnummer” te staan. (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.2 final Straat final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
  Voorbeeld <streetName>Heereweg</streetName>
hl7:houseNumber
ST 0 … 1 R Het element houseNumber moet het huisnummer bevatten. Het huisnummer kan niet-numerieke gedeelten bevatten die het adres mede identificeren, bijv. "23a", maar alleen als de bron deze niet gescheiden kan aanbieden. Huisletter dient indien mogelijk in het element buildingNumberSuffix te worden doorgegeven. Gegevens zoals "to" (woonboten) of "3 hoog achter" maken geen deel uit van dit attribuut. Dit type gegevens is elders in het AD datatype opgenomen. (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.12 final Huisnummer final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
  Voorbeeld <houseNumber>13</houseNumber>
hl7:buildingNumberSuffix
ST 0 … 1 R Het element buildingNumberSuffix bevat, indien aanwezig, huisletter en/of huisnummertoevoeging. Het element houseNumber kan dan alleen het numerieke huisnummer bevatten.

Export

  • Als er zowel een huisletter als een huisnummertoevoeging bekend is, dan komt de huisletter eerst, dan een spatie en tenslotte de huisnummertoevoeging.
  • Als er alleen een huisletter bekend is, wordt deze in de buildingNumberSuffix doorgegeven. Er hoeft geen spatie achter.
  • Als er alleen een huisnummertoevoeging bekend is, wordt deze in de buildingNumberSuffix doorgegeven met een spatie ervoor ter indicatie van een lege huisletter

Import

  • Als buildingNumberSuffix geen spatie bevat, dan geldt de gehele waarde als huisletter.
  • Als buildingNumberSuffix wel een spatie bevat, dan wordt het gedeelte voor de eerste spatie als huisletter geïmporteerd, en het gedeelte na de eerste spatie (de rest) als huisnummertoevoeging.
(Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.10 final Huisnummertoevoeging final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
NL-CM-20.5.11 final Huisnummerletter final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
  Voorbeeld
Huisletter B
<buildingNumberSuffix>B</buildingNumberSuffix>
  Voorbeeld
Huisnummertoevoeging rood
<buildingNumberSuffix> rood</buildingNumberSuffix>
  Voorbeeld
Huisletter B, Huisnummertoevoeging rood
<buildingNumberSuffix>B rood</buildingNumberSuffix>
hl7:additionalLocator
ST 0 … 1 R Aanvullende locatieaanduidingen aanvullend op het postadres. Kan de waarden 'to' (tegenover) of 'by' (bij) zijn. (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.9 final AanduidingBijNummer final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
  CONF
elementinhoud moet "to" zijn
-of-
elementinhoud moet "by" zijn
hl7:postalCode
ADXP 0 … 1 R Postcode van het adres. Indien dit een Nederlandse postcode is, dan is het formaat 'nnnn AA' (met spatie). Het is mogelijk om Nederlandse postcodes te coderen volgens NEN5825 (OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.15). Let op dat in dit codestelsel Nederlandse postcodes zonder spaties worden gehanteerd. (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.6 final Postcode final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
@code
0 … 1   Gecodeerde postcode. Formaat Nederlandse postcodes volgens NEN5825 is 'nnnnAA'
@codeSystem
0 … 1   Codesysteem voor gecodeerde postcodes. Voor Nederlandse postcodes is dit NEN5825 OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15
hl7:county
ADXP 0 … 1 R Relevant voor personen. In Nederland wordt dit element gebruikt om de gemeente van inschrijving door te geven (in andere landen kan een ander type administratieve eenheid binnen een staat/provincie gebruikt worden). De gemeente kan, maar hoeft niet, overeen te komen met de stad. Sommige gemeenten, bijvoorbeeld "Waterland", hebben een naam die geheel afwijkt van de steden die erin gelegen zijn. In het HL7-berichtenverkeer wordt de gemeente in Nederland alleen gebruikt in het kader van wettelijke identificatie van personen. Het datatype van county is coded string (SC). Als de gemeente gecodeerd wordt, dan dient Basisregistratie Personen (BRP)/ Gemeentelijke basisadministratie (GBA) tabel 33 (OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruikt te worden. Code 0000 zoals aanwezig in de GBA Tabel 33 mag onder geen enkele omstandigheid voorkomen in een HL7 versie 3 bericht. Het equivalent van 0000 (onbekende gemeente) in HL7 versie 3 is het niet-opnemen van een code. (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.4 final Gemeente final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
hl7:city
ST 0 … 1 R Plaats (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.3 final Woonplaats final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
hl7:country
ADXP 0 … 1 R Land volgens Basisregistratie Personen (BRP)/ Gemeentelijke basisadministratie (GBA) tabel 34 Landen (2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34) of ISO 3166‐2 alpha (1.0.3166.1.2.2). De landnaam in de text() node is verplicht als het element country wordt gebruikt, maar coderen van het land is niet verplicht. (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.5 final Land final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
@code
0 … 1   Gecodeerd land.
@codeSystem
0 … 1   Codesysteem voor gecodeerd land.
  Voorbeeld
BRP/GBA Tabel 34 Landen
<country code="6030" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34">Nederland</country>
  Voorbeeld
ISO 3166-2 alpha
<country code="NL" codeSystem="1.0.3166.1.2.2">Nederland</country>
hl7:unitID
ST 0 … 1 Een geheel of gedeeltelijke beschrijving van de ligging van een object indien dit niet kan worden aangegeven met de andere adresaanduidingen. NB: het Nederlandse datatype AD versie 1 heeft ook een element <desc/> wat in aanmerking zou kunen komen voor dit type informatie, maar gebruik daarvan wordt niet geadviseerd omdat dit gebruik met CDA zou schaden. In CDA zou het wel als extensie kunnen worden gebruikt. Het internationale datatype AD voorziet niet in een element dat direct geschikt is voor Locatieomschrijving zoals hier bedoeld en dit element moet dan ook als een vorm van misbruik van een niet-gebruikt veld worden gezien. (Voodotsng2)
 
target
NL-CM-20.5.7 final AdditioneleInformatie final nl.zorg.part.Adresgegevens 1.0
hl7:useablePeriod
IVL_TS 0 … 1 Het element useablePeriod duidt de periode aan waarin dit adres 'in gebruik'/geldig is/was. De opties zijn:
  • Er is geen useablePeriod element: het betreffende adres is in principe onbeperkt geldig.
  • Er is een onder- en een bovengrens: het adres was geldig in de aangeduide periode.
  • Er is alleen een ondergrens: het adres is geldig sinds de aangeduide datum.
  • Er is alleen een bovengrens: het adres was geldig t/m de aangeduide datum.
(Voodotsng2)
  Constraint In elke situatie waar één of meer adressen worden doorgegeven, moet minimaal het adres worden aangeduid dat op het moment van verzenden geldig/actueel is. Vervallen adressen kunnen dus alleen worden doorgegeven als het betreffende berichtelement herhalend is (dus met cardinaliteit > 1). Adressen mogen ook in de toekomst geldig worden of vervallen als bijvoorbeeld verhuizing reeds bekend is.