Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Intra-uteriene vruchtdood en methode

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901091 Ingangsdatum 2018‑02‑20 15:50:29
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam IUVDMetObv Weergavenaam Intra-uteriene vruchtdood en methode
Omschrijving Template: Vermoeden intra-uteriene vruchtdood met methode waarop dit gebaseerd is.
Context Parent nodes van template element met id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901091
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 10 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82444 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80613 draft Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82435 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82536 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82537 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82443 draft Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82525 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82436 final Vermoeden iuvd op basis van draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82524 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82445 final Vermoeden iuvd op basis van draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 6 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901014 Containment active Diagnose bevalling Kernsetbericht PRN (2.3) 2016‑12‑06 12:58:51
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 link active Bevalling Kernset (2.3) 2018‑02‑26 15:05:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901092 Containment active Diagnose deze zwangerschap Kernset (2.3) 2018‑02‑20 16:24:21
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Intra-uteriene vruchtdood (2016‑12‑02 16:09:24)
Voorbeeld
Voorbeeld
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901091"/>  <code code="59291004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Undelivered in utero fetal death (finding)"/>  <uncertaintyCode code="U" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1053"/>  <value xsi:type="BL" value="true"/>  <outboundRelationship typeCode="PERT">
    <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
      <id nullFlavor="NI"/>      <code code="711490008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Dopptone"/>    </procedure>
  </outboundRelationship>
</observation>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(IUVdotsObv)
 
target
peri23-dataelement-80613 draft Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82536 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82443 draft Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82524 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (IUVdotsObv)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901091
hl7:code
CE 1 … 1 M (IUVdotsObv)
@code
CONF 1 … 1 F 59291004
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:uncertaintyCode
CE 1 … 1 R (IUVdotsObv)
@code
1 … 1 F U
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1053
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld de weergavenaam uit waardenlijst.
@nullFlavor
cs 0 … 1  
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.52 UncertaintyCode 2 (2013‑03‑20)
hl7:value
BL 1 … 1 R Attribuut xsi:type is verplicht. Gebruik daarnaast ofwel attribuut value, ofwel nullFlavor. (IUVdotsObv)
 
target
peri23-dataelement-82444 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82435 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82537 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82525 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL
@value
0 … 1  
@nullFlavor
cs 0 … 1  
hl7:outboundRelationship
0 … 1 R Methode waar het vermoeden iuvd op gebaseerd is. (IUVdotsObv)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
hl7:procedure
1 … 1 M (IUVdotsObv)
@classCode
cs 1 … 1 F PROC
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … 1 R (IUVdotsObv)
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik nullFlavor NI als geen informatie bekend is over identificatie van de procedure.
hl7:code
CE 1 … 1 R (IUVdotsObv)
 
target
peri23-dataelement-82436 final Vermoeden iuvd op basis van draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82445 final Vermoeden iuvd op basis van draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.223 IUVD methode (2016‑12‑02 16:23:49)