Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Afwijkende groei foetus

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976 Ingangsdatum 2016‑12‑02 14:48:57
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam Afwijkendegroei Weergavenaam Afwijkende groei foetus
Omschrijving Template: Afwijkende groei foetus
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 4 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82278 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82326 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82518 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82501 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 9 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901092 Containment active Diagnose deze zwangerschap Kernset (2.3) 2018‑02‑20 16:24:21
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901095 Containment active Obstetrische anamnese Kernset (2.3) 2018‑02‑21 11:23:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096 Containment active Reden verwijzing (obstetrische anamnese) (2.3) 2018‑02‑21 15:27:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100 Containment active Reden verwijzing (deze zwangerschap) (2.3) 2018‑02‑23 14:09:36
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
0 … 1 R (Afwdotsoei)
@classCode
1 … 1 F OBS
@moodCode
1 … 1 F EVN
@nullFlavor
cs 0 … 1   Gebruik nullFlavor NI wanneer er geen informatie beschikbaar is.
  Voorbeeld <!--Afwijkende groei foetus-->
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976"/>  <code code="276604007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>  <value xsi:type="CE" code="199616008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Macrosomie"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Afwdotsoei)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976
hl7:code
CE 1 … 1 M (Afwdotsoei)
@code
CONF 1 … 1 F 276604007
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:value
CE 1 … 1 R (Afwdotsoei)
 
target
peri23-dataelement-82278 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82326 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82518 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82501 final Afwijkende groei foetus draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F CE
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37 Groei afwijkend (DYNAMISCH)