Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Reden Verwijzing

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 Ingangsdatum 2018‑02‑21 15:40:11
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam RedenVerw233 Weergavenaam Reden Verwijzing
Omschrijving Template voor reden verwijzing
Classificatie HL7v3 Payload level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 10 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 Inclusie active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048 Inclusie active Reden Verwijzing (Algemene anamnese) (2.3) 2016‑12‑02 11:18:20
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096 Inclusie active Reden verwijzing (obstetrische anamnese) (2.3) 2018‑02‑21 15:27:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100 Inclusie active Reden verwijzing (deze zwangerschap) (2.3) 2018‑02‑23 14:09:36
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055 Inclusie active Einde zwangerschap (verwijsreden) (2.3) 2016‑12‑02 17:02:07
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099 Inclusie active Reden verwijzing (bevalling) (2.3) 2018‑02‑23 11:32:39
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900983 Inclusie active Postnatale fase (2.3) 2016‑12‑02 18:09:40
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901058 Inclusie active Overige verwijsreden (2.3) 2016‑12‑02 18:32:05
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901060 Inclusie active Reden verwijzing (2e naar 3e lijn) (2.3) 2016‑12‑03 17:23:45
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901061 Inclusie active Reden verwijzing (2e naar 1e lijn) (2.3) 2016‑12‑05 16:53:45
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901062 Inclusie active Reden verwijzing (3e naar 2e lijn) (2.3) 2016‑12‑05 16:53:45
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901050 Reden Verwijzing (2016‑12‑02 14:02:02)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
Keuze Elementen om uit te kiezen:
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048 Reden Verwijzing (Algemene anamnese) (2016‑12‑02 11:18:20)
hl7:organizer
0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82454 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048"/>  <!-- Algemene anamnese -->
  <code code="312850006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="History of - disorder"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- Wel een Auto-immuun aandoening-->
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="85828009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>      <value xsi:type="CE" code="55464009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Systemic lupus erythematosus (disorder)"/>    </observation>
  </component>
</organizer>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901048
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 312850006
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944 Auto-immuun aandoening (2016‑12‑02 11:39:37) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945 Cardiovasculaire aandoening (2016‑12‑02 11:43:47) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946 Urogenitale aandoening (2016‑12‑02 11:46:12) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948 Oncologische aandoening (2016‑12‑02 11:49:51) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947 Schildklier aandoening (2016‑12‑02 11:51:36) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 Diabetes Mellitus (y/n) (2016‑12‑02 13:27:28) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949 Neurologische aandoening (2016‑12‑02 11:54:19) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950 Infectieziekte (2016‑12‑02 11:56:13) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951 MDL aandoening (2016‑12‑02 11:58:14) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952 Anemie (2016‑12‑02 11:59:41) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953 Longaandoening (2016‑12‑02 12:01:09) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Gynaecologische aandoening (2016‑12‑02 12:58:22) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955 Orthopedische afwijking (2016‑12‑02 12:38:11) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 Bloedtransfusie (2016‑12‑02 13:29:25) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 C Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024 Transfusiereactie (2016‑12‑02 13:31:14) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
  Constraint Indien sprake is van Bloedtransfusie: 0..1 Required, anders niet aanwezig.
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:component/hl7:observation[hl7:code/@code='116859006']/hl7:value/@value='true'  
  Melding Transfusiereactie alleen opnemen wanneer er sprake is (geweest) van een Bloedtransfusie.  
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956 Type operatie (2016‑12‑02 12:47:35) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957 Type stollingsprobleem (2016‑12‑02 12:49:18) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026 PsychiatriePRN (2016‑12‑02 13:37:09) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960 Overige aandoening (2016‑12‑02 13:40:46) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096 Reden verwijzing (obstetrische anamnese) (2018‑02‑21 15:27:13)
hl7:organizer
0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82492 draft Obstetrische anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096"/>  <code code="248983002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Obstetric history (observable entity)"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true"/></organizer>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901096
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 248983002
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Gynaecologische aandoening (2016‑12‑02 12:58:22) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967 Bloedverlies? (2016‑12‑02 14:24:46) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005 Partiële mola? (2016‑12‑02 14:26:28) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968 Cervixinsufficiëntie? (2016‑12‑02 14:42:15) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975 Infectie (2016‑12‑02 14:43:26) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969 Hyperemesis gravidarum? (2016‑12‑02 14:44:36) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977 Hypertensieve aandoening (2016‑12‑02 14:57:06) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971 Zwangerschapscholestase? (2016‑12‑02 14:47:15) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978 Diabetes gravidarum met insuline? (2016‑12‑02 14:48:12) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976 Afwijkende groei foetus (2016‑12‑02 14:48:57) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972 Dreigende partus immaturus? (2016‑12‑02 14:49:55) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973 Dreigende partus prematurus? (2016‑12‑02 14:51:05) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974 Abruptio placentae? (2016‑12‑02 14:52:07) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054 Fluxus Postpartum (2016‑12‑02 16:57:03) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100 Reden verwijzing (deze zwangerschap) (2018‑02‑23 14:09:36)
hl7:organizer
0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82506 draft Zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 364320009
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Gynaecologische aandoening (2016‑12‑02 12:58:22) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967 Bloedverlies? (2016‑12‑02 14:24:46) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901005 Partiële mola? (2016‑12‑02 14:26:28) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968 Cervixinsufficiëntie? (2016‑12‑02 14:42:15) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975 Infectie (2016‑12‑02 14:43:26) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969 Hyperemesis gravidarum? (2016‑12‑02 14:44:36) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977 Hypertensieve aandoening (2016‑12‑02 14:57:06) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900971 Zwangerschapscholestase? (2016‑12‑02 14:47:15) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978 Diabetes gravidarum met insuline? (2016‑12‑02 14:48:12) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976 Afwijkende groei foetus (2016‑12‑02 14:48:57) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972 Dreigende partus immaturus? (2016‑12‑02 14:49:55) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973 Dreigende partus prematurus? (2016‑12‑02 14:51:05) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974 Abruptio placentae? (2016‑12‑02 14:52:07) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901052 Navelstrengprolaps (2016‑12‑02 15:46:25) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053 Liggingsafwijking (2016‑12‑02 15:49:17) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248 Meerlingzwangerschap (2020‑10‑12 17:00:47) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901250 Serotiniteit (2020‑10‑13 11:51:13) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Intra-uteriene vruchtdood (2016‑12‑02 16:09:24) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055 Einde zwangerschap (verwijsreden) (2016‑12‑02 17:02:07)
hl7:observation
0 … 1 R (Reddots233)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055"/>  <code code="EindeZw" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld: "Wijze einde zwangerschap".
@code
CONF 1 … 1 F EindeZw
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
CE 1 … 1 R Attribuut xsi:type is verplicht. Gebruik daarnaast ofwel attributen code en codeSystem met optioneel displayName ofwel nullFlavor. (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82453 final Einde zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.219 Einde Zwangerschap (verwijsreden) (2016‑11‑22 10:36:57)
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099 Reden verwijzing (bevalling) (2018‑02‑23 11:32:39)
hl7:organizer
0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82527 draft Bevalling draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 236973005
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901007 PPROM? (2016‑12‑02 17:35:03) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901008 PROM? (2016‑12‑02 17:36:54) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901009 Koorts? (2016‑12‑02 17:38:56) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901010 Niet vorderende ontsluiting? (2016‑12‑02 17:40:17) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901011 Niet vorderende uitdrijving? (2016‑12‑02 17:41:22) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901012 Verdenking foetale nood? (2016‑12‑02 17:42:35) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901249 Meconiumhoudend Vruchtwater (2020‑10‑12 17:18:16) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Intra-uteriene vruchtdood (2016‑12‑02 16:09:24) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901013 Vastzittende placenta (2016‑12‑02 17:44:10) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104 Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden) (2018‑02‑28 11:17:43) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054 Fluxus Postpartum (2016‑12‑02 16:57:03) (Reddots233)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900983 Postnatale fase (2016‑12‑02 18:09:40)
hl7:organizer
0 … 1 R Groepering gegevens postnatale fase (Reddots233)
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900983
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@code
CONF 1 … 1 F 133906008
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … * R Pathologie vrouw
Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900984 Pathologie vrouw (2016‑12‑02 19:48:08)
(Reddots233)
waar [hl7:observation/hl7:code/@code='362973001']
 
target
peri23-dataelement-82544 draft Postnatale fase draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82297 draft Diagnose/interventie postnataal draft Dataset Perinatologie 2.3
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901058 Overige verwijsreden (2016‑12‑02 18:32:05)
hl7:observation
0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82442 final Overig draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1  
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901058"/>  <code code="9999" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901058
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@code
CONF 1 … 1 F 9999
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1 (VILLijst)
hl7:text
ST 0 … 1 (Reddots233)
  Schematron assert role red error  
  test (@negationInd='true' or @nullFlavor or hl7:text) and not(hl7:text and @negationInd='true') and not(hl7:text and @nullFlavor) and not(@nullFlavor and @negationInd)  
  Melding Er moet ofwel een nullFlavor, ofwel een negationInd='true', ofwel een hl7:text aanwezig zijn, maar niet meer dan een van deze drie.  
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901060 Reden verwijzing (2e naar 3e lijn) (2016‑12‑03 17:23:45)
hl7:observation
0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82451 final Van 2e naar 3e lijn draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901060
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@code
CONF 1 … 1 F 2
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 (Reden Verwijzing)
hl7:text
ST 0 … 1 (Reddots233)
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901061 Reden verwijzing (2e naar 1e lijn) (2016‑12‑05 16:53:45)
hl7:observation
0 … 1 R (Reddots233)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901061
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@code
CONF 1 … 1 F 3
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 (Reden Verwijzing)
hl7:value
CE 0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82448 final Van 2e naar 1e lijn draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.224 Reden Verwijzing (2e naar 1e lijn) (2016‑11‑22 11:21:07)
hl7:text
ST 0 … 1 (Reddots233)
Inclusie 0 … 1 R van 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901062 Reden verwijzing (3e naar 2e lijn) (2016‑12‑05 16:53:45)
hl7:observation
0 … 1 R (Reddots233)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Reddots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901062
hl7:code
CE 1 … 1 M (Reddots233)
@code
CONF 1 … 1 F 4
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 (Reden Verwijzing)
hl7:value
CE 0 … 1 R (Reddots233)
 
target
peri23-dataelement-82449 final Van 3e naar 2e lijn draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.225 Reden Verwijzing (3e naar 2e lijn) (2016‑11‑22 11:21:07)
hl7:text
ST 0 … 1 (Reddots233)