Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Einde zwangerschap (verwijsreden)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055 Ingangsdatum 2016‑12‑02 17:02:07
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam EindeZwangerschapRedenVerw Weergavenaam Einde zwangerschap (verwijsreden)
Omschrijving Einde zwangerschap (verwijsreden)
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82453 final Einde zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 5 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 Inclusie active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Eindotserw)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055"/>  <code code="EindeZw" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13"/>  <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Eindotserw)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055
hl7:code
CE 1 … 1 M (Eindotserw)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld: "Wijze einde zwangerschap".
@code
CONF 1 … 1 F EindeZw
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 (PerinatologyObservations)
hl7:value
CE 1 … 1 R Attribuut xsi:type is verplicht. Gebruik daarnaast ofwel attributen code en codeSystem met optioneel displayName ofwel nullFlavor. (Eindotserw)
 
target
peri23-dataelement-82453 final Einde zwangerschap draft Dataset Perinatologie 2.3
  CONF
De waarde van @code moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.11.219 Einde Zwangerschap (verwijsreden) (2016‑11‑22 10:36:57)