Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden)

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104 Ingangsdatum 2018‑02‑28 11:17:43
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam CondPerPpRedVerw233 Weergavenaam Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden)
Omschrijving Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden)
Context Parent nodes van template element met id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82543 final Conditie perineum postpartum draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 6 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099 Containment active Reden verwijzing (bevalling) (2.3) 2018‑02‑23 11:32:39
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Relatie Adaptatie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901057 Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden) (2016‑12‑02 18:05:28)
Voorbeeld
Voorbeeld
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104"/>  <code code="364297003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Female perineum observable (observable entity)"/>  <value xsi:type="BL" value="true"/></observation>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(Condots233)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (Condots233)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104
hl7:code
CE 1 … 1 M (Condots233)
@code
CONF 1 … 1 F 364297003
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:value
BL 1 … 1 R (Condots233)
 
target
peri23-dataelement-82543 final Conditie perineum postpartum draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL