Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Intra-uteriene vruchtdood

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Ingangsdatum 2016‑12‑02 16:09:24
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam IUVD Weergavenaam Intra-uteriene vruchtdood
Omschrijving Template: Intra-uteriene vruchtdood.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 4 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82537 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82524 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82525 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82536 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 7 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099 Containment active Reden verwijzing (bevalling) (2.3) 2018‑02‑23 11:32:39
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901100 Containment active Reden verwijzing (deze zwangerschap) (2.3) 2018‑02‑23 14:09:36
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 Intra-uteriene vruchtdood (2013‑03‑20)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(IUVD)
 
target
peri23-dataelement-82524 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82536 final Intra-uteriene vruchtdood draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918"/>  <code code="59291004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Undelivered in utero fetal death (finding)"/>  <uncertaintyCode code="U" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1053"/>  <value xsi:type="BL" value="true"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (IUVD)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918
hl7:code
CE 1 … 1 M (IUVD)
@code
CONF 1 … 1 F 59291004
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:uncertaintyCode
CE 1 … 1 M (IUVD)
@code
1 … 1 F U
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1053
@displayName
0 … 1   Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie. Bijvoorbeeld de weergavenaam uit waardenlijst.
hl7:value
BL 1 … 1 R Attribuut xsi:type is verplicht. Gebruik daarnaast ofwel attribuut value, ofwel nullFlavor. (IUVD)
 
target
peri23-dataelement-82537 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82525 final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL
@value
0 … 1  
@nullFlavor
cs 0 … 1