Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  Algemene anamnese Kernset

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 Ingangsdatum 2016‑12‑05 18:07:04
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam AlgemeneanamnesePRN Weergavenaam Algemene anamnese Kernset
Omschrijving Template: Algemene anamnese Kernset
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 1 concept
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 4 templates, Gebruikt 19 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 Inclusie active Anamnese Kernset (2.3) 2016‑12‑05 18:02:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
Gebruikt als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944 Containment active Auto-immuun aandoening (2.3) 2016‑12‑02 11:39:37
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945 Containment active Cardiovasculaire aandoening (2.3) 2016‑12‑02 11:43:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946 Containment active Urogenitale aandoening (2.3) 2016‑12‑02 11:46:12
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948 Containment active Oncologische aandoening (2.3) 2016‑12‑02 11:49:51
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947 Containment active Schildklier aandoening (2.3) 2016‑12‑02 11:51:36
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 Containment active Diabetes Mellitus (y/n) (2.3) 2016‑12‑02 13:27:28
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949 Containment active Neurologische aandoening (2.3) 2016‑12‑02 11:54:19
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950 Containment active Infectieziekte (2.3) 2016‑12‑02 11:56:13
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951 Containment active MDL aandoening (2.3) 2016‑12‑02 11:58:14
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952 Containment active Anemie (2.3) 2016‑12‑02 11:59:41
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953 Containment active Longaandoening (2.3) 2016‑12‑02 12:01:09
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Containment active Gynaecologische aandoening (2.3) 2016‑12‑02 12:58:22
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955 Containment active Orthopedische afwijking (2.3) 2016‑12‑02 12:38:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 Containment active Bloedtransfusie (2.3) 2016‑12‑02 13:29:25
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024 Containment active Transfusiereactie (2.3) 2016‑12‑02 13:31:14
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956 Containment active Type operatie (2.3) 2016‑12‑02 12:47:35
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957 Containment active Type stollingsprobleem (2.3) 2016‑12‑02 12:49:18
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026 Containment active PsychiatriePRN (2.3) 2016‑12‑02 13:37:09
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960 Containment active Overige aandoening (2.3) 2016‑12‑02 13:40:46
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 Algemene anamnese PRN (2014‑10‑27)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:organizer
1 … 1 M (AlgdotsPRN)
 
target
peri23-dataelement-80904 draft Algemene anamnese draft Dataset Perinatologie 2.3
@classCode
cs 1 … 1 F CONTAINER
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <organizer classCode="CONTAINER" moodCode="EVN">
  <!-- Algemene anamnese -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959"/>  <code code="312850006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="History of - disorder"/>  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <!-- Auto-immuun aandoening-->
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="85828009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>      <value xsi:type="CE" code="55464009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Systemic lupus erythematosus (disorder)"/>    </observation>
  </component>
</organizer>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (AlgdotsPRN)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959
hl7:code
CE 1 … 1 M (AlgdotsPRN)
@displayName
0 … 1   Optioneel attribuut. Bevat de weergavenaam voor attribuut code, dit gaat om de weergavenaam zoals deze getoond is aan de gebruiker in de applicatie.
@code
CONF 1 … 1 F 312850006
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944 Auto-immuun aandoening (2016‑12‑02 11:39:37) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945 Cardiovasculaire aandoening (2016‑12‑02 11:43:47) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900946 Urogenitale aandoening (2016‑12‑02 11:46:12) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900948 Oncologische aandoening (2016‑12‑02 11:49:51) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900947 Schildklier aandoening (2016‑12‑02 11:51:36) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 Diabetes Mellitus (y/n) (2016‑12‑02 13:27:28) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900949 Neurologische aandoening (2016‑12‑02 11:54:19) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950 Infectieziekte (2016‑12‑02 11:56:13) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951 MDL aandoening (2016‑12‑02 11:58:14) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952 Anemie (2016‑12‑02 11:59:41) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953 Longaandoening (2016‑12‑02 12:01:09) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 Gynaecologische aandoening (2016‑12‑02 12:58:22) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900955 Orthopedische afwijking (2016‑12‑02 12:38:11) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 Bloedtransfusie (2016‑12‑02 13:29:25) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 C Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901024 Transfusiereactie (2016‑12‑02 13:31:14) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
  Constraint Indien sprake is van Bloedtransfusie: 0..1 Required, anders niet aanwezig.
  Schematron assert role red error  
  test ../hl7:component/hl7:observation[hl7:code/@code='116859006']/hl7:value/@value='true'  
  Melding Transfusiereactie alleen opnemen wanneer er sprake is (geweest) van een Bloedtransfusie.  
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900956 Type operatie (2016‑12‑02 12:47:35) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900957 Type stollingsprobleem (2016‑12‑02 12:49:18) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … 1 R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901026 PsychiatriePRN (2016‑12‑02 13:37:09) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:component
0 … * R Bevat 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900960 Overige aandoening (2016‑12‑02 13:40:46) (AlgdotsPRN)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 F true