Terug naar index  <<  Terug naar templates

active Template  PROM?

Id 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901008 Ingangsdatum 2016‑12‑02 17:36:54
Status active Actief Versielabel 2.3
Naam PROM Weergavenaam PROM?
Omschrijving Template: PROM = Prelabor Rupture of MembranesPROM = Breken van vliezen zonder weeën 37w0d of later.
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
peri23-dataelement-82290 final PROM? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82531 final PROM? draft Dataset Perinatologie 2.3
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 8 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901014 Containment active Diagnose bevalling Kernsetbericht PRN (2.3) 2016‑12‑06 12:58:51
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 link active Bevalling Kernset (2.3) 2018‑02‑26 15:05:16
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 link active Reg. Event Act Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 link active ControlAct Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:05:00
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 link active Kernset Geboortezorg (2.3) 2018‑02‑20 17:08:56
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901099 Containment active Reden verwijzing (bevalling) (2.3) 2018‑02‑23 11:32:39
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 link active Reden Verwijzing (2.3) 2018‑02‑21 15:40:11
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901098 link active Verwijsdetails (2.3) 2018‑02‑21 15:46:19
Relatie Versie: template 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901008 PROM? (2014‑11‑07)
Item DT Card Conf Omschrijving Label
hl7:observation
(PROM)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
  Voorbeeld <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901008"/>  <code code="44223004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>  <value xsi:type="BL" value="true"/></observation>
hl7:templateId
II 1 … 1 M (PROM)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901008
hl7:code
CE 1 … 1 M (PROM)
@code
CONF 1 … 1 F 44223004
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED)
hl7:value
BL 1 … 1 R (PROM)
 
target
peri23-dataelement-82290 final PROM? draft Dataset Perinatologie 2.3
peri23-dataelement-82531 final PROM? draft Dataset Perinatologie 2.3
@xsi:type
1 … 1 F BL