Terug naar index  <<  Terug naar scenario's  <<  Terug naar transactie in scenario

final Transactie Kernset Geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.4.2437

Dataset Dataset Perinatologie 2.3 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.1.6

Naam Id
final Kernset Geboortezorg (2.3) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.4.2437
Versie / ingangsdatum Vervaldatum
2016‑11‑22 08:24:02
Omschrijving
Kernset Geboortezorg
Naam Details [‑]
folder draft Zorgverlening 1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-4
Id peri23-dataelement-4 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory
Omschrijving Zorgverlening. Er is sprake van zorgverlening zolang er een behandelovereenkomst conform WGBO van toepassing is.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-4 - 2013‑09‑10
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Datum start zorgverantwoordelijkheid 1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-20290
Id peri23-dataelement-20290 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1033: 'Datum einde zorgverantwoordelijkheid' verduidelijken (In behandeling)
Omschrijving
Datum waarop uw zorgverantwoordelijkheid als zorginstelling voor deze zwangerschap is begonnen.
 
Het gaat hier om de datum van het eerste contact met de patiënt. We spreken van contact als de patiënte in de wachtkamer of wachtruimte op haar afspraak met de arts, verpleegkundige, assistente of andere hulpverlener wacht, of als tevoren (telefonisch) over de specifieke patiënt medisch advies gegeven is.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-20290 - 2013‑09‑10
Waardendomein Datum/tijd
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Datum einde zorgverantwoordelijkheid 0 … 1 Required
peri23-dataelement-20340
Id peri23-dataelement-20340 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-20340 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1033: 'Datum einde zorgverantwoordelijkheid' verduidelijken (In behandeling)
Omschrijving Het einde van de laatste zorgepisode van deze perinatale periode.
Waardendomein Datum/tijd
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1 … * Mandatory
peri23-dataelement-20355
Id peri23-dataelement-20355 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 1 … * Mandatory
notice Er zijn open issues met betrekking tot dit item:
Omschrijving In welke perinatale periodes was zorginstelling/praktijk eindverantwoordelijk?
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-20355 - 2012‑08‑06
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
start /intake zwangerschapszorg
code "1" (start /intake zwangerschapszorg) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
zwangerschap vervolg
code "2" (zwangerschap vervolg) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
start baring/ontsluiting
code "3" (start baring/ontsluiting) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
uitdrijving
code "4" (uitdrijving) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
nageboortetijdperk
code "5" (nageboortetijdperk) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
1e 24 uur postpartum
code "6" (1e 24 uur postpartum) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
2e - 7e dag postpartum
code "7" (2e - 7e dag postpartum) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"
follow-up eerste 6 wkn postpartum
code "8" (follow-up eerste 6 wkn postpartum) uit codesysteem "PeriodeZorgverlening"

Waardelijst PeriodeZorgverlening (versie 2016‑12‑01 09:38:28)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Conclusie risicostatus na intake 0 … 1 Required
peri23-dataelement-20305
Id peri23-dataelement-20305 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van spirit1a-dataelement-20305 (2009‑10‑01)
Omschrijving Conclusie risicostatus na intake
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "RiskStat" (Conclusie risicostatus na intake) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
1e lijn (VIL A)
code "1" (1e lijn (VIL A)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
overlegsituatie (VIL B)
code "2" (overlegsituatie (VIL B)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
2e lijn (VIL C)
code "3" (2e lijn (VIL C)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
1e lijn met plaatsindicatie (VIL D)
code "4" (1e lijn met plaatsindicatie (VIL D)) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"
3e lijns zorg
code "5" (3e lijns zorg) uit codesysteem "ConclusieRisicostatus"

Waardelijst ConclusieRisicostatus (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Verwijsdetails 0 … * Required
peri23-dataelement-82012
Id peri23-dataelement-82012 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Omschrijving Met de set van gegevens kunnen alle in- en uitgaande verwijzingen worden bijgehouden.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82012 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "3457005" (Patient referral (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Datum verwijzing 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82013
Id peri23-dataelement-82013 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82013 (2013‑09‑10)
Omschrijving Datum van de verwijzing
Waardendomein Datum/tijd
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Verwijzing van 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82550
Id peri23-dataelement-82550 (2016‑12‑01 10:03:13)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Van wie is de patiënt afkomstig: zorginstelling en specialisme (bijvoorbeeld huisarts of collega).
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorginstelling Conditioneel
peri23-dataelement-82551
Id peri23-dataelement-82551 (2016‑12‑01 10:11:17)
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
1 … 1 Required Indien verwijzing gedaan door zorginstelling
0 … 0 Niet aanwezig anders

Omschrijving De Zorginstelling (zorgaanbieder, organisatie) waarvan de patiënt afkomstig is of waar de patiënt naar verwezen wordt.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.1 - 2015‑04‑01
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
final ZorgaanbiederIdentificatieNummer Conditioneel
peri23-dataelement-82552
Id peri23-dataelement-82552 (2016‑12‑01 10:12:38)
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
1 … 1 Mandatory LVR-id. Het meegeven van het LVR-id is verplicht.
0 … * Required Andere identificatie dan LVR-id. Het óók meegeven van andere identificatie(s) dan LVR-id is toegestaan, maar niet verplicht.

Concept erft van NL-CM-17.2.2 (2015‑04‑01)
Omschrijving Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Operationalisatie
 • UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
target Gebruikt door één transactie, 3 templates, 0 maal geërfd
 
final Specialisme 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82554
Id peri23-dataelement-82554 (2016‑12‑01 10:12:38)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Zorginstelling Specialisme.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.7 - 2015‑04‑01
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
verloskundige
code "01" (verloskundige) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 2e lijn
code "02" (gynaecoloog 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 3e lijn
code "03" (gynaecoloog 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 2e lijn
code "04" (kinderarts 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 3e lijn
code "05" (kinderarts 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
huisarts
code "06" (huisarts) uit codesysteem "Specialisme"
echoscopist
code "07" (echoscopist) uit codesysteem "Specialisme"
klinisch geneticus
code "08" (klinisch geneticus) uit codesysteem "Specialisme"
psychiater
code "09" (psychiater) uit codesysteem "Specialisme"
medisch specialist overig
code "10" (medisch specialist overig) uit codesysteem "Specialisme"
overig
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Specialisme (versie 2016‑02‑08 16:26:03)
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
folder draft Verwijzing naar 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82577
Id peri23-dataelement-82577 (2016‑12‑01 10:49:22)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving
Naar welke zorginstelling en specialisme  wordt de patiënt verwezen? 
 
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorginstelling 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82578
Id peri23-dataelement-82578 (2016‑12‑01 10:50:15)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van draft peri23-dataelement-82551 (2016‑12‑01 10:11:17)
Omschrijving De Zorginstelling (zorgaanbieder, organisatie) waarvan de patiënt afkomstig is of waar de patiënt naar verwezen wordt.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.1 - 2015‑04‑01
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final ZorgaanbiederIdentificatieNummer Conditioneel
peri23-dataelement-82579
Id peri23-dataelement-82579 (2016‑12‑01 10:50:43)
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
1 … 1 Mandatory LVR-id. Het meegeven van het LVR-id is verplicht.
0 … * Required Andere identificatie dan LVR-id. Het óók meegeven van andere identificatie(s) dan LVR-id is toegestaan, maar niet verplicht.

Concept erft van NL-CM-17.2.2 (2015‑04‑01)
Omschrijving Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Operationalisatie
 • UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)
 • Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
Waardendomein Identificatie
Voorbeeld 21870932
target Gebruikt door één transactie, 4 templates, 0 maal geërfd
 
final Specialisme 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82580
Id peri23-dataelement-82580 (2016‑12‑01 10:50:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82554 (2016‑12‑01 10:12:38)
Omschrijving Zorginstelling Specialisme.
Relatie
Specialisatie NL-CM-17.2.7 - 2015‑04‑01
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
verloskundige
code "01" (verloskundige) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 2e lijn
code "02" (gynaecoloog 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
gynaecoloog 3e lijn
code "03" (gynaecoloog 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 2e lijn
code "04" (kinderarts 2e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
kinderarts 3e lijn
code "05" (kinderarts 3e lijn) uit codesysteem "Specialisme"
huisarts
code "06" (huisarts) uit codesysteem "Specialisme"
echoscopist
code "07" (echoscopist) uit codesysteem "Specialisme"
klinisch geneticus
code "08" (klinisch geneticus) uit codesysteem "Specialisme"
psychiater
code "09" (psychiater) uit codesysteem "Specialisme"
medisch specialist overig
code "10" (medisch specialist overig) uit codesysteem "Specialisme"
overig
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Specialisme (versie 2016‑02‑08 16:26:03)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type verwijzing Conditioneel
peri23-dataelement-82581
Id peri23-dataelement-82581 (2016‑12‑01 11:06:49)
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
1 … 1 Required Wanneer duidelijk is of sprake is van consult of overname
0 … 0 Niet aanwezig anders

Omschrijving Type verwijzing.
De ontvangende partij bij een verwijzing bepaalt of de verwijzing resulteert in een consult of in een overname.
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Consult
code "11429006" (Consultation (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Overname
code "308292007" (Transfer of care (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Type verwijzing (versie 2016‑12‑01 11:20:08)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Redenen van verwijzing 0 … * Required
peri23-dataelement-82014
Id peri23-dataelement-82014 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
notice Er zijn open issues met betrekking tot dit item:
Omschrijving
Redenen van verwijzing.
De reden waarom een patiënt wordt verwezen.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82014 - 2013‑09‑10
Opmerking Redenen van verwijzing kunnen afgeleid worden uit elders vastgelegde items, zoals bijvoorbeeld de verschillende diagnoses.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "10" (Reden van verwijzing) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Van 1e naar 2e lijn 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82450
Id peri23-dataelement-82450 (2016‑11‑06 20:27:19)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving
Reden verwijzing van 1e naar 2e lijn.
Eén of meerdere reden(en) waarom de patiënt van de 1e naar de 2e lijn wordt verwezen. De verbijzondering wordt in de hieronder liggende onderdelen beschreven.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "1" (Van 1e naar 2e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Algemene anamnese 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82454
Id peri23-dataelement-82454 (2016‑11‑22 12:13:37)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1328: Reden verwijzing vanuit algemene anamnese (In behandeling)
Omschrijving
Reden van verwijzing vanuit algemene anamnese.
Het gaat hierbij om pre-existente aandoeningen van vóór deze zwangerschap.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-80904 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "312850006" (History of - disorder (context-dependent category)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Auto-immuun aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82456
Id peri23-dataelement-82456 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82220 (2014‑07‑01 15:16:14)
Omschrijving Auto-immuun aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "85828009" (Autoimmune disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Systemische Lupus Erythematodes (SLE)
code "55464009" (Systemic lupus erythematosus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Reuma
code "396332003" (Rheumatism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Auto-immuun aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 14:13:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cardiovasculaire aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82458
Id peri23-dataelement-82458 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80906 (2013‑09‑10)
Omschrijving Cardiovasculaire aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "49601007" (Disorder of cardiovascular system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Hypertensie
code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cardiomyopathie
code "85898001" (Cardiomyopathy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anatomische afwijking hart
code "128599005" (Structural disorder of heart (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hartritmestoornis
code "698247007" (Cardiac arrhythmia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Cardiovasculaire aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:32:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Urogenitale aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82460
Id peri23-dataelement-82460 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82267 (2014‑09‑12 13:27:00)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Urogenitale aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "42030000" (Disorder of the genitourinary system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Bacteriurie
code "61373006" (Bacteriuria (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
Chronische nierziekte
code "90688005" (chronisch nierfalen (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "236425005" (Chronic renal impairment (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Urogenitale aandoening (2.2) (versie 2020‑01‑14 15:57:25)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Oncologische aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82462
Id peri23-dataelement-82462 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82221 (2014‑07‑01 15:22:48)
Omschrijving Oncologische aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363346000" (Malignant neoplastic disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Mammacarcinoom
code "93796005" (Primary malignant neoplasm of female breast (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cervixcarcinoom
code "285432005" (Carcinoma of cervix (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Leukaemie Leukaemie (ALL, AML, CLL, CML)
code "93143009" (Leukemia, disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Longcarcinoom
code "93880001" (Primary malignant neoplasm of lung (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Melanoom
code "372244006" (Malignant melanoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (other) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Oncologische aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 13:18:21)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Schildklier aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82464
Id peri23-dataelement-82464 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-80909 (2013‑09‑10)
Omschrijving Schildklier aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14304000" (Disorder of thyroid gland (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Hypothyreoidie
code "40930008" (Hypothyroidism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hyperthyreoidie
code "34486009" (Hyperthyroidism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Schildklieraandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:40:02)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes mellitus? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82465
Id peri23-dataelement-82465 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-80910 (2013‑09‑10)
Omschrijving Is er sprake van diabetes mellitus (type I of type II)?
Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "73211009" (Diabetes mellitus (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Neurologische aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82467
Id peri23-dataelement-82467 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80912 (2013‑09‑10)
Omschrijving Neurologische aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "118940003" (Disorder of nervous system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Epilepsie
code "84757009" (Epilepsy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cerebrovasculair accident (CVA)
code "230690007" (Cerebrovascular accident (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Multiple Sclerose
code "24700007" (Multiple sclerosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Migraine
code "37796009" (Migraine (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hernia nuclei pulposi
code "84857004" (Herniation of nucleus pulposus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hypofyse afwijking Bijvoorbeeld prolactinoom
code "399244003" (Disease of pituitary gland (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Neurologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:41:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectieziekte 0 … * Required
peri23-dataelement-82469
Id peri23-dataelement-82469 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82210 (2014‑06‑25 09:58:57)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1037: Waardelijst infectieziekten - parasitair versus bacterieel (In behandeling)
Omschrijving Infectieziekte

Let op! Sommige infectieziekten behoeven extra attentiewaarde bij een verwijzing, bijvoorbeeld: MRSA, HIV, Hepatitis.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Bacterieel
code "87628006" (Bacterial infectious disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Chlamydia trachomatis
code "240589008" (Chlamydia trachomatis infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gonorroe
code "15628003" (Gonorrhea (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
GBS Verbijzondering bacterieel, Groep B streptococcus of streptococcus agalactiae
code "426933007" (Streptococcus agalactiae infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus
code "266096002" (Methicillin resistant Staphylococcus aureus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
TBC Tuberculose
code "56717001" (Tuberculosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Viraal
code "34014006" (Viral disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cytomegalie (CMV)
code "28944009" (Cytomegalovirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Herpes Onafhankelijk waar de herpes zich bevond (genitaal of labiaal)
code "23513009" (Herpesvirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HBsAg-dragerschap
code "165806002" (Hepatitis B surface antigen positive (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
HIV humaan immunodeficiëntievirus
code "86406008" (Human immunodeficiency virus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hepatitis B
code "66071002" (Type B viral hepatitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hepatitis C
code "50711007" (Viral hepatitis C (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Rubella Rode hond
code "36653000" (Rubella (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Varicella Zoster Waterpokken
code "309465005" (Varicella-zoster virus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Parvo Vijfde ziekte
code "186748004" (Parvovirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Parasitair
code "17322007" (Disease caused by parasite (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Lues Syfilis
code "76272004" (Syphilis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Toxoplasmose
code "187192000" (Toxoplasmosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Lyme Ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeet
code "23502006" (Lyme disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Malaria
code "61462000" (Malaria (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trichomonas
code "56335008" (Infection by Trichomonas (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig Nader te specificeren in vrije tekst.
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Infectieziekten (versie 2014‑08‑14 13:43:41)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final MDL aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82471
Id peri23-dataelement-82471 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82219 (2014‑07‑01 15:12:52)
Omschrijving Maag Darm Lever aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "53619000" (Disorder of digestive system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Chronische leveraandoeningen
code "328383001" (Chronic liver disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Colitis ulcerosa
code "64766004" (Ulcerative colitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
M. Crohn
code "34000006" (Crohn's disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Maag Darm Lever aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 14:40:15)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Anemie 0 … * Required
peri23-dataelement-82473
Id peri23-dataelement-82473 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82222 (2014‑07‑01 15:32:29)
Omschrijving Anemie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "271737000" (Anemia (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
IJzergebrek
code "87522002" (Iron deficiency anemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hb-pathie Hemoglobinopathie
code "80141007" (Hemoglobinopathy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Sikkelcel Verbijzondering Hb-pathie
code "127040003" (Hereditary hemoglobinopathy disorder homozygous for hemoglobin S (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Thalassaemie Verbijzondering Hb-pathie
code "40108008" (Thalassemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Anemie (2.2) (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Longaandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82475
Id peri23-dataelement-82475 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82266 (2014‑09‑11 18:02:31)
Omschrijving Longaandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "50043002" (Disorder of respiratory system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Astma
code "195967001" (Asthma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
code "13645005" (Chronic obstructive lung disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Sarcoidosis
code "31541009" (Sarcoidosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Longaandoening (versie 2014‑10‑27 14:17:46)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82477
Id peri23-dataelement-82477 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80917 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Orthopedische afwijking 0 … * Required
peri23-dataelement-82479
Id peri23-dataelement-82479 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80918 (2013‑09‑10)
Omschrijving Orthopedische afwijking
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "928000" (Disorder of musculoskeletal system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Congenitale heupdysplasie
code "48334007" (Congenital dislocation of hip (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trauma bekken
code "282771003" (Pelvic injury (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Orthopedische afwijkingen (versie 2014‑08‑14 13:46:42)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Bloedtransfusie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82481
Id peri23-dataelement-82481 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-10805 (2013‑09‑10)
Omschrijving Heeft cliente in het verleden een bloedtransfusie gehad?
Bron PWD Acute Fase Overdracht item #114
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "116859006" (Transfusion of blood product (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Transfusiereactie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82482
Id peri23-dataelement-82482 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82231 (2014‑09‑01 15:37:28)
Omschrijving Heeft vrouw een transfusiereactie gehad?

Alleen van toepassing als Bloedtransfusie? = 'Ja'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "82545002" (Blood transfusion reaction (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type operatie 0 … * Required
peri23-dataelement-82484
Id peri23-dataelement-82484 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80818 (2013‑09‑10)
Omschrijving Type operatie.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "387713003" (Surgical procedure (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Gynaecologisch
code "12658000" (Operation on female genital organs (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Curettage
code "68688001" (Curettage (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Sectio
code "11466000" (Cesarean section (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Manuele placentaverwijdering
code "28233006" (Manual removal of retained placenta (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus
code "79876008" (Operation on uterus (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Myoomenucleatie
code "42010004" (Uterine myomectomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Ovaria
code "64887002" (Operation on ovary (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Orthopedisch
code "112697007" (Operation on musculoskeletal system (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Bekken
code "12745006" (Operative procedure on pelvis (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Rug
code "129152004:260686004=129284003" (Operation on back (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Abdominaal
code "21371007" (Operation on abdominal region (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Laparotomie
code "86481000" (Laparotomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Appendectomie
code "80146002" (Appendectomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Buikwandcorrectie
code "177250006" (Abdominoplasty (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Darm
code "34853001" (Operation on intestine (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Mamma
code "392090004" (Operation on breast (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Vitale organen Zoals nieren, schildklieren, etcetera
code "118717007:260686004=129284003" (Operation on organ (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Nier
code "175898006" (Kidney operation (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Schildklier
code "15463004" (Operation on thyroid gland (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Hart
code "64915003" (Operation on heart (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Bijnier
code "13119002" (Operation on adrenal gland (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Neurologisch
code "16545005" (Operation on nervous system (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"
Onbekend
code "UNK" (Onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Type operatie (versie 2014‑08‑14 14:30:51)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type stollingsprobleem 0 … * Required
peri23-dataelement-82486
Id peri23-dataelement-82486 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80817 (2013‑09‑10)
Omschrijving Type stollingsprobleem
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "64779008" (Blood coagulation disorder (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Ziekte van Von Willebrand
code "128105004" (von Willebrand disorder (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hemofilie
code "90935002" (Hemophilia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombocytopenie
code "302215000" (Thrombocytopenic disorder (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Diffusie intravasale stolling
code "67406007" (Disseminated intravascular coagulation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Thrombofilie
code "234467004" (Thrombophilia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anti-thrombine III deficiëntie
code "36351005" (Antithrombin III deficiency (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Proteine C deficiëntie
code "76407009" (Protein C deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Proteine S deficiëntie
code "1563006" (Protein S deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Heterozygoot factor V Leiden
code "307116001" (Heterozygous Factor V Leiden mutation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Homozygoot factor V Leiden
code "307115002" (Homozygous Factor V Leiden mutation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Factor XII deficiëntie
code "46981006" (Factor XII deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombose diep veneus
code "128053003" (Deep venous thrombosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Longembolie
code "59282003" (Pulmonary embolism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Type stollingsprobleem (versie 2014‑08‑14 14:42:07)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Psychiatrie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82488
Id peri23-dataelement-82488 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82159 (2016‑09‑08)
Omschrijving Is er sprake van een psychiatrische aandoening?
Alléén van toepassing bij gediagnostiseerde psychiatrische aandoeningen, niet bij psychosociale problemen
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "74732009" (Mental disorder (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Overige aandoening? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82490
Id peri23-dataelement-82490 (2016‑11‑22 12:13:57)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82212 (2016‑09‑08)
Omschrijving Overige aandoening?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "OverigeAandoeningenAnamnese" (Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Obstetrische anamnese 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82492
Id peri23-dataelement-82492 (2016‑11‑22 12:25:24)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Reden verwijzing vanuit obstetrische anamnese
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "248983002" (Obstetric history (context-dependent category)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82582
Id peri23-dataelement-82582 (2016‑12‑06 09:53:31)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82317 (2016‑09‑08)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Bloedverlies? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82493
Id peri23-dataelement-82493 (2016‑11‑22 12:28:54)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82270 (2014‑09‑12 14:13:59)
Omschrijving Is er sprake van bloedverlies?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "131148009" (Bleeding (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Partiële mola? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82494
Id peri23-dataelement-82494 (2016‑11‑22 12:30:14)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82286 (2014‑09‑15 11:27:21)
Omschrijving Is er sprake van een partiële mola, met intacte zwangerschap?

Een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "MolaPartieelIntacteZw" (Partiële mola met intacte zwangerschap) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cervixinsufficiëntie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82495
Id peri23-dataelement-82495 (2016‑11‑22 12:30:46)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82271 (2014‑09‑12 14:29:43)
Omschrijving Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "17382005" (Cervical incompetence (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectie 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82496
Id peri23-dataelement-82496 (2016‑11‑22 12:31:20)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82273 (2014‑09‑12 14:33:40)
Omschrijving Infectie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Intra-uterien
code "301775005" (Infection of uterus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Urineweg infectie
code "307534009" (Urinary tract infection in pregnancy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gastro-enteritis
code "715852004" (infectieziekte van tractus gastrointestinalis (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "186156007" (Infectious colitis, enteritis and gastroenteritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst required Infectie (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hyperemesis gravidarum? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82497
Id peri23-dataelement-82497 (2016‑11‑22 12:31:52)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82274 (2014‑09‑12 14:41:11)
Omschrijving Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14094001" (Excessive vomiting in pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hypertensieve aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82498
Id peri23-dataelement-82498 (2016‑11‑22 12:32:21)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82275 (2014‑09‑12 14:43:21)
Omschrijving Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Zwangerschapshypertensie Pregnancy induced hypertension
code "48194001" (Pregnancy-induced hypertension (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Preeclampsie
code "398254007" (Pre-eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HELLP HELLP-syndroom
code "95605009" (Hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Eclampsie
code "15938005" (Eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Hypertensieve aandoening (versie 2014‑10‑20 14:55:18)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Zwangerschapscholestase? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82499
Id peri23-dataelement-82499 (2016‑11‑22 12:32:54)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82276 (2014‑09‑12 14:46:02)
Omschrijving Is er sprake van zwangerschapscholestase?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "235888006" (Cholestasis of pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes gravidarum met insuline? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82500
Id peri23-dataelement-82500 (2016‑11‑22 12:33:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82277 (2014‑09‑12 14:50:17)
Omschrijving Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "46894009" (Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Afwijkende groei foetus 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82501
Id peri23-dataelement-82501 (2016‑11‑22 12:33:51)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82278 (2014‑09‑12 14:51:13)
Omschrijving Afwijkende groei foetus
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "276604007" (Fetal growth abnormality (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Macrosomie Te groot voor zwangerschapsduur
code "199616008" (Large-for-dates fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Dysmaturiteit Te klein voor zwangerschapsduur
code "267258002" (Small for gestational age fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Groei afwijkend (versie 2014‑10‑20 15:12:52)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus immaturus? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82502
Id peri23-dataelement-82502 (2016‑11‑22 12:34:23)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82279 (2014‑09‑12 14:52:14)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusImmaturusDreig" (Partus immaturus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus prematurus? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82503
Id peri23-dataelement-82503 (2016‑11‑22 12:35:02)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82280 (2014‑09‑12 14:52:45)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusPrematurusDreig" (Partus prematurus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Abruptio placentae? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82504
Id peri23-dataelement-82504 (2016‑11‑22 12:35:30)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82289 (2014‑09‑15 11:50:32)
Omschrijving Abruptio placentae?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "415105001" (Placental abruption (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Fluxus postpartum? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82505
Id peri23-dataelement-82505 (2016‑11‑22 12:36:59)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82398 (2016‑03‑23 10:10:19)
Omschrijving Is er sprake van een fluxus postpartum?
Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind meer dan 1000 cc bloedverlies is.

Ja/Nee/Onbekend
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "47821001" (Postpartum hemorrhage (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zwangerschap 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82506
Id peri23-dataelement-82506 (2016‑11‑22 12:39:56)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1360: Reden verwijzing aan bij inleiding na 41 weken na counseling (In behandeling)
Omschrijving
Reden verwijzing vanuit de huidige zwangerschap.
 
Relatie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "364320009" (Pregnancy observable (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82509
Id peri23-dataelement-82509 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-80917 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Bloedverlies? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82510
Id peri23-dataelement-82510 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82270 (2014‑09‑12 14:13:59)
Omschrijving Is er sprake van bloedverlies?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "131148009" (Bleeding (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Partiële mola? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82511
Id peri23-dataelement-82511 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82286 (2014‑09‑15 11:27:21)
Omschrijving Is er sprake van een partiële mola, met intacte zwangerschap?

Een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "MolaPartieelIntacteZw" (Partiële mola met intacte zwangerschap) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cervixinsufficiëntie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82512
Id peri23-dataelement-82512 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82271 (2014‑09‑12 14:29:43)
Omschrijving Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "17382005" (Cervical incompetence (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectie 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82513
Id peri23-dataelement-82513 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82273 (2014‑09‑12 14:33:40)
Omschrijving Infectie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Intra-uterien
code "301775005" (Infection of uterus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Urineweg infectie
code "307534009" (Urinary tract infection in pregnancy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gastro-enteritis
code "715852004" (infectieziekte van tractus gastrointestinalis (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "186156007" (Infectious colitis, enteritis and gastroenteritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst required Infectie (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hyperemesis gravidarum? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82514
Id peri23-dataelement-82514 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82274 (2014‑09‑12 14:41:11)
Omschrijving Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14094001" (Excessive vomiting in pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hypertensieve aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82515
Id peri23-dataelement-82515 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82275 (2014‑09‑12 14:43:21)
Omschrijving Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Zwangerschapshypertensie Pregnancy induced hypertension
code "48194001" (Pregnancy-induced hypertension (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Preeclampsie
code "398254007" (Pre-eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HELLP HELLP-syndroom
code "95605009" (Hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Eclampsie
code "15938005" (Eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Hypertensieve aandoening (versie 2014‑10‑20 14:55:18)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Zwangerschapscholestase? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82516
Id peri23-dataelement-82516 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82276 (2014‑09‑12 14:46:02)
Omschrijving Is er sprake van zwangerschapscholestase?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "235888006" (Cholestasis of pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes gravidarum met insuline? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82517
Id peri23-dataelement-82517 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82277 (2014‑09‑12 14:50:17)
Omschrijving Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "46894009" (Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Afwijkende groei foetus 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82518
Id peri23-dataelement-82518 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82278 (2014‑09‑12 14:51:13)
Omschrijving Afwijkende groei foetus
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "276604007" (Fetal growth abnormality (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Macrosomie Te groot voor zwangerschapsduur
code "199616008" (Large-for-dates fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Dysmaturiteit Te klein voor zwangerschapsduur
code "267258002" (Small for gestational age fetus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Groei afwijkend (versie 2014‑10‑20 15:12:52)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus immaturus? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82519
Id peri23-dataelement-82519 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82279 (2014‑09‑12 14:52:14)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus immaturus?

Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusImmaturusDreig" (Partus immaturus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Dreigende partus prematurus? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82520
Id peri23-dataelement-82520 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82280 (2014‑09‑12 14:52:45)
Omschrijving Is er sprake van dreigende partus prematurus?

Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PartusPrematurusDreig" (Partus prematurus - dreigend) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Abruptio placentae? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82521
Id peri23-dataelement-82521 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82289 (2014‑09‑15 11:50:32)
Omschrijving Abruptio placentae?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "415105001" (Placental abruption (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Navelstrengprolaps? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82522
Id peri23-dataelement-82522 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82452 (2016‑11‑21 13:51:34)
Omschrijving Navelstrengprolaps - uitgezakte navelstreng.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "270500004" (Prolapsed cord (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Liggingsafwijking 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82523
Id peri23-dataelement-82523 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82380 (2015‑10‑19 16:33:38)
Omschrijving Liggingsafwijking.

Vanaf 36+0 weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "80002007" (Malpresentation of fetus (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
stuit
code "6096002" (Breech presentation (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
dwars
code "288203005" (Transverse/oblique lie (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
instabiel wisselende ligging tijdens onderzoek
code "7721000146107" (Unstable lie (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
onbekend
code "UNK" (Onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Ligging (afwijkend) (versie 2015‑10‑19 16:43:13)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Meerlingzwangerschap? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-83404
Id peri23-dataelement-83404 (2020‑04‑14 10:29:23) 2.3.5
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving
Is er sprake van een meerlingzwangerschap?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "16356006" (meerlingzwangerschap (aandoening)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
final Serotiniteit? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-84192
Id peri23-dataelement-84192 (2020‑09‑15 12:50:34) 2.3.5
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving
Is er sprake van serotiniteit? Van serotiniteit is sprake als de zwangerschapsduur > 41+6 weken/dagen is.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "90968009" (Prolonged pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
folder final Intra-uteriene vruchtdood 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82524
Id peri23-dataelement-82524 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van draft peri23-dataelement-80613 (2016‑09‑08)
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-80613 - 2012‑11‑22 11:45:49
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "59291004" (Undelivered in utero fetal death) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82525
Id peri23-dataelement-82525 (2016‑11‑22 12:40:50)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82435 (2016‑09‑08)
Omschrijving Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "139661000146100" (verdenking op intra-uteriene vruchtdood (situatie)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Einde zwangerschap 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82453
Id peri23-dataelement-82453 (2016‑11‑22 10:30:53)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving De wijze waarop de zwangerschap geëindigd is als verwijsreden.
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-80623 - 2013‑02‑18 16:16:04
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "EindeZw" (Wijze einde zwangerschap) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Miskraam
code "2" (Miskraam) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
APLA Zwangerschapsafbreking vóór 16 weken
code "3" (APLA) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"

Waardelijst Einde Zwangerschap (verwijsreden) (versie 2016‑11‑22 10:36:57)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Bevalling 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82527
Id peri23-dataelement-82527 (2016‑11‑22 12:52:30)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Reden verwijzing tijdens de bevalling.
Relatie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "236973005" (Delivery procedure (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final PPROM? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82530
Id peri23-dataelement-82530 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82338 (2014‑10‑21 16:15:23)
Omschrijving PPROM = Preterm Prelabor Rupture of Membranes.

PPROM = Breken van vliezen zonder weeën tot en met 36w6d.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "312974005" (Preterm premature rupture of membranes (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final PROM? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82531
Id peri23-dataelement-82531 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82290 (2014‑09‑15 11:58:18)
Omschrijving PROM = Prelabor Rupture of Membranes

PROM = Breken van vliezen zonder weeën 37w0d of later.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "44223004" (Premature rupture of membranes (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Koorts? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82532
Id peri23-dataelement-82532 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82292 (2014‑09‑15 12:26:08)
Omschrijving Is er sprake van koorts?
We spreken van koorts bij een temperatuur > 38,0 graden Celsius
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "386661006" (Fever (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Niet vorderende ontsluiting? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82533
Id peri23-dataelement-82533 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82293 (2014‑09‑15 12:26:40)
Omschrijving Niet vorderende ontsluiting?
Er is sprake van niet vorderende ontsluiting (KNOV richtlijn) wanneer:
 • de latente fase meer dan 8 uur duurt;
 • tijdens de actieve fase de actielijn in het partogram (van de WHO) wordt overschreden.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "237320005" (Failure to progress in first stage of labor (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Niet vorderende uitdrijving? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82534
Id peri23-dataelement-82534 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82294 (2014‑09‑15 12:27:35)
Omschrijving Niet vorderende uitdrijving?

Er is sprake van niet vorderende uitdrijving (NVOG richtlijn) wanneer:
 • bij primipara:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 3 uur duurt;
 • bij multipara die eerder vaginaal bevallen is:
  • zonder regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 1 uur duurt.
  • met regionale anesthesie de uitdrijving langer dan 2 uur duurt
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "249166003" (Failure to progress in second stage of labor (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Verdenking foetale nood? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82535
Id peri23-dataelement-82535 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82296 (2014‑09‑15 12:30:28)
Omschrijving Verdenking foetale nood?
Er is verdenking foetale nood bij onder andere:
 • meconiumhoudend vruchtwater;
 • cortonen pathologie / CTG - afwijkingen / STAN - afwijkingen;
 • micro bloedonderzoek (MBO) - afwijkingen.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "609415007:246090004=12867002" (Suspected fetal distress affecting management of mother (situation)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Meconiumhoudend vruchtwater? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-83403
Id peri23-dataelement-83403 (2020‑04‑14 10:21:06) 2.3.5
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving
Meconiumhoudend vruchtwater is een belangrijke risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Is geassocieerd met perinatale asfyxie en infecties en leidt in een minderheid van de kinderen tot een meconiumaspiratiesyndroom. Daarnaast is meconiumhoudend vruchtwater, mede op basis van meconiumaspiratiesyndroom, geassocieerd met perinatale sterfte.

Bron
NVOG richtlijn 'MECONIUMHOUDEND VRUCHTWATER' (2011).
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "168092006" (meconiumhoudend vruchtwater (bevinding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
folder final Intra-uteriene vruchtdood 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82536
Id peri23-dataelement-82536 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van draft peri23-dataelement-82443 (2016‑11‑06 19:21:27)
Relatie
Specialisatie peri21-dataelement-80613 - 2012‑11‑22 11:45:49
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "59291004" (Undelivered in utero fetal death) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82537
Id peri23-dataelement-82537 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82444 (2016‑11‑06 19:22:02)
Omschrijving Is er sprake van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "139661000146100" (verdenking op intra-uteriene vruchtdood (situatie)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Vastzittende placenta? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82541
Id peri23-dataelement-82541 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82295 (2014‑09‑15 12:28:46)
Omschrijving Vastzittende placenta?
Een placenta zit vast wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet geboren is.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "109894007" (Retained placenta (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Conditie perineum postpartum 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82543
Id peri23-dataelement-82543 (2016‑11‑22 12:58:07)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1361: Episiotomie kan op meerdere plekken geregistreerd worden (In behandeling)
Omschrijving Conditie perineum postpartum als reden van verwijzing.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-80673 - 2013‑09‑10
Opmerking Hier gaat het erom dat de conditie van het perineum postpartum de reden van verwijzing is. Item 80673 bevat de precieze conditie zélf.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "364297003" (Female perineum observable (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Fluxus postpartum? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82542
Id peri23-dataelement-82542 (2016‑11‑22 12:53:27)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82398 (2016‑03‑23 10:10:19)
Omschrijving Is er sprake van een fluxus postpartum?
Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind meer dan 1000 cc bloedverlies is.

Ja/Nee/Onbekend
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "47821001" (Postpartum hemorrhage (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Postnatale fase 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82544
Id peri23-dataelement-82544 (2016‑11‑22 13:13:07)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Reden verwijzing in de postnatale fase.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82209 - 2014‑06‑06 16:52:31
Bron PRN item 5.7.05.02
Opmerking Waardelijst is dezelfde als bij item 82209 (Postnatale fase / Diagnose postpartum / Pathologie vrouw)
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "362973001" (Disorder of puerperium (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Pathologie vrouw 0 … * Required
peri23-dataelement-82545
Id peri23-dataelement-82545 (2016‑11‑22 13:16:46)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van final peri23-dataelement-82209 (2016‑09‑08)
Omschrijving Specificatie van de pathologie van de vrouw postpartum.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-82209 - 2014‑06‑06 16:52:31
Bron PRN item 5.7.05.02
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "362973001" (Disorder of puerperium (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
(Dreigende) eclampsie, (verdenking op) HELLP-syndroom
code "6010" ((Dreigende) eclampsie, (verdenking op) HELLP-syndroom) uit codesysteem "VILLijst"
Pre-eclampsie
code "398254007" (Pre-eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Pre-eclampsie gesuperponeerde
code "67359005" (Pre-eclampsia added to pre-existing hypertension (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Eclampsie
code "303063000" (Eclampsia in puerperium (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HELLP-syndroom
code "95605009" (Hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombose diep veneuze postpartum
code "56272000" (Postpartum deep phlebothrombosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Postpartum depressie
code "58703003" (Postpartum depression (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Postpartum psychose
code "18260003" (Postpartum psychosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Bloedverlies abnormaal vaginaal
code "301822002" (Abnormal vaginal bleeding (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
Embolie
code "414086009" (Embolism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hematoom
code "385494008" (Hematoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anemie
code "271737000" (Anemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Infectie
code "178280004" (Postnatal infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Endometritis
code "78623009" (Endometritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Mastitis
code "266579006" (ontsteking van mamma (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "45198002" (Mastitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Urineweginfectie
code "68566005" (Urinary tract infectious disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Ontstoken episiotomie
code "300927001" (Episiotomy infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overige infecties
code "6150" (Overige infecties) uit codesysteem "VILLijst"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Postpartum complicatie (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Overig 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82442
Id peri23-dataelement-82442 (2016‑09‑07 11:51:29)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Andere reden van verwijzing dan in bovenstaande categorieën benoemd.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "9999" (Overige verwijsreden) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1 VILLijst)
Waardendomein String
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Van 2e naar 3e lijn 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82451
Id peri23-dataelement-82451 (2016‑11‑06 20:42:31)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1048: verwijzing 2e naar 3e lijn: gecodeerde lijst maken (In behandeling)
Omschrijving Reden verwijzing van 2e naar 3e lijn.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "2" (Van 2e naar 3e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
Waardendomein Tekst
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Van 2e naar 1e lijn 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82448
Id peri23-dataelement-82448 (2016‑11‑06 20:16:43)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Reden verwijzing van 2e naar 1e lijn
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "3" (Van 2e naar 1e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind ongestoord, fysiologie
code "1" (Zwangerschap/baring/kind ongestoord, fysiologie) uit codesysteem "Verwijzing van 2e naar 1e lijn"
Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind ongestoord, met advies Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind ongestoord, met advies. De toelichtende tekst met het advies opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'.
code "2" (Zwangerschap/baring/kind ongestoord, met advies) uit codesysteem "Verwijzing van 2e naar 1e lijn"
Overig Overig. Toelichtende tekst opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'.
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Reden Verwijzing (2e naar 1e lijn) (versie 2016‑11‑22 11:21:07)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Van 3e naar 2e lijn 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82449
Id peri23-dataelement-82449 (2016‑11‑06 20:24:56)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Reden verwijzing van 3e naar 2e lijn
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "4" (Van 3e naar 2e lijn) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.10 Reden Verwijzing)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
OHC indicatie vervallen OHC (Obstetrisch High Care) indicatie vervallen. Toelichting opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'
code "1" (OHC indicatie vervallen) uit codesysteem "Verwijzing van 3e naar 2e lijn"
Overig Overig. Toelichting opnemen in 'Toelichting reden verwijzing'
code "OTH" (overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Reden Verwijzing (3e naar 2e lijn) (versie 2016‑11‑22 11:21:07)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Perinatale periode 0 … 1 Required
peri23-dataelement-20367
Id peri23-dataelement-20367 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Perinatale periode
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-20367 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "PRN210603" (Perinatale periode van overdracht) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 PerinatologyObservationsPRN)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
ante partum
code "100" (ante partum) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
na eerste controle
code "1" (na eerste controle) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
voor 28e week
code "2" (voor 28e week) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
28e tot en met 36e week
code "3" (28e tot en met 36e week) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
vanaf 37e week
code "4" (vanaf 37e week) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
durante partu
code "200" (durante partu) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
tijdens ontsluiting
code "5" (tijdens ontsluiting) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
tijdens uitdrijving
code "6" (tijdens uitdrijving) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
nageboortetijdperk
code "7" (nageboortetijdperk) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
postpartum
code "300" (postpartum) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
direct postpartum
code "8" (direct postpartum) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
tijdens kraambed
code "9" (tijdens kraambed) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
binnen 24 uur
code "91" (binnen 24 uur) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
2e t/m 7e dag
code "92" (2e t/m 7e dag) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
2e week of later
code "10" (2e week of later) uit codesysteem "PerinatalePeriodeOverdrachtConsult"
onbekend
code "UNK" (onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst PerinatalePeriodeOverdrachtConsult (versie 2014‑07‑11 11:49:25)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorgverlener/Zorginstelling 1 … 1 Required
peri23-dataelement-1
Id peri23-dataelement-1 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van peri21-dataelement-1 (2012‑08‑06)
Omschrijving Persoon (met bijbehorende instelling) die verantwoordelijk of uitvoerder was voor de zorg van de patiënt en aanleveraar van de gegevens.
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Zorginstelling 1 … 1 Required
peri23-dataelement-10020
Id peri23-dataelement-10020 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-10020 (2013‑09‑10)
Omschrijving Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Zorginstelling AGB-ID 0 … 1 Required
peri23-dataelement-10022
Id peri23-dataelement-10022 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri21-dataelement-10022 (2012‑08‑06)
Omschrijving Unieke AGB-ID van de instelling
Operationalisatie Vektis AGB-codelijst
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
8 8
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Zorginstelling LVR-ID 1 … 1 Required
peri23-dataelement-10023
Id peri23-dataelement-10023 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 1 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-10023 (2013‑09‑10)
Omschrijving Unieke LVR-identificatie van de zorginstelling.
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
4 5
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Vrouw 1 … 1 Mandatory
peri23-dataelement-2
Id peri23-dataelement-2 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 1 … 1 Mandatory
Omschrijving Vrouw die obstetrische zorgdiensten afneemt / heeft afgenomen.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-2 - 2013‑09‑10
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Burgerservicenummer 0 … 1 Required
peri23-dataelement-10030
Id peri23-dataelement-10030 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt automatisch toegekend bij geboorte en wanneer iemand zich inschrijft bij de Basisregistratie personen (BRP).
Relatie
Specialisatie spirit1a-dataelement-10030 - 2009‑10‑01
Opmerking Modulo 11-proef
Opmerking Modulo 11-proef
Waardendomein Identificatie
Eigenschap
min lengte max lengte
9 9
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Lokale persoonsidentificatie 0 … 1 Required
peri23-dataelement-10031
Id peri23-dataelement-10031 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van spirit1a-dataelement-10031 (2009‑10‑01)
Omschrijving Unieke identificatie van de vrouw binnen de praktijk. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het cliëntnummer voor de 1e lijn of het patiëntnummer voor de 2e lijn.
Waardendomein Identificatie
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Geboortedatum 0 … 1 Required
peri23-dataelement-10040
Id peri23-dataelement-10040 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-10040 (2013‑09‑10)
Omschrijving Geboortedatum.

Indien de dag en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u dit in als 01-01-xxxx. Wanneer het geboortejaar ook onbekend is, is schatten van het geboortejaar toegestaan.
Waardendomein Datum
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Adres 0 … 1 Required
peri23-dataelement-10300
Id peri23-dataelement-10300 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri21-dataelement-1200 (2012‑08‑06)
Omschrijving Adres
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Postcode Conditioneel
peri23-dataelement-10304
Id peri23-dataelement-10304 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … 1 Required For Dutch postal code
0 … 1 Other postal codes will be technically accepted, but the records will not be processed.

Concept erft van peri21-dataelement-1220 (2012‑08‑06)
Omschrijving Postcode van het adres
Waardendomein String
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Etniciteit 0 … 1 Required
peri23-dataelement-10400
Id peri23-dataelement-10400 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-10400 (2013‑09‑10)
Omschrijving Etnische herkomst
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Kaukasisch Nederlands, Blank Europees (excl. Turkije)
code "12" (Kaukasisch) uit codesysteem "EthnicGroup"
Noord-Afrikaans
code "3" (Noord-Afrikaans) uit codesysteem "EthnicGroup"
Overig Afrikaans
code "4" (Overig Afrikaans) uit codesysteem "EthnicGroup"
Turks Turks, Koerdisch
code "5" (Turks) uit codesysteem "EthnicGroup"
Hindoestaans Hindoestaans, Pakistaans, Indiaas, Surinaams/Antilliaans van Hindoestaanse afkomst
code "13" (Hindoestaans) uit codesysteem "EthnicGroup"
(Overig) Aziatisch
code "8" (Overig Aziatisch) uit codesysteem "EthnicGroup"
Latijns Amerikaans
code "14" (Latijns Amerikaans) uit codesysteem "EthnicGroup"
Overig (waaronder gemengd)
code "11" (Meervoudige afkomst / Overig) uit codesysteem "EthnicGroup"
Onbekend (exceptie)
code "UNK" (onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst EthnicGroup (versie 2014‑05‑19 14:35:30)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Anamnese 0 … 1 Required
peri23-dataelement-80811
Id peri23-dataelement-80811 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Anamnese
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-80811 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "417662000" (History of clinical finding in subject (situation)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Onder behandeling (geweest)? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82020
Id peri23-dataelement-82020 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82020 (2013‑09‑19 16:00:44)
Omschrijving Is de vrouw langdurig onder behandeling bij huisarts en/of onder behandeling bij een specialist (geweest)?
Opmerking Wanneer het antwoord op deze vraag 'Nee' is, hoeft 'Algemene anamnese' niet meer door de zorgverlener te worden ingevuld.

Hier zijn dan 'geen bijzonderheden'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "OnderBehandeling" (Onder behandeling (geweest)?) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Algemene anamnese 0 … 1 Required
peri23-dataelement-80904
Id peri23-dataelement-80904 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Omschrijving Algemene anamnese. Ziektegeschiedenis van de vrouw.
Alleen van toepassing wanneer 'Onder behandeling' waar is.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-80904 - 2013‑09‑10
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "312850006" (History of - disorder (context-dependent category)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, 2 templates, 0 maal geërfd
 
final Auto-immuun aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82220
Id peri23-dataelement-82220 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82220 (2014‑07‑01 15:16:14)
Omschrijving Auto-immuun aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "85828009" (Autoimmune disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Systemische Lupus Erythematodes (SLE)
code "55464009" (Systemic lupus erythematosus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Reuma
code "396332003" (Rheumatism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Auto-immuun aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 14:13:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cardiovasculaire aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-80906
Id peri23-dataelement-80906 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80906 (2013‑09‑10)
Omschrijving Cardiovasculaire aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "49601007" (Disorder of cardiovascular system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Hypertensie
code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cardiomyopathie
code "85898001" (Cardiomyopathy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anatomische afwijking hart
code "128599005" (Structural disorder of heart (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hartritmestoornis
code "698247007" (Cardiac arrhythmia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Cardiovasculaire aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:32:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Urogenitale aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82267
Id peri23-dataelement-82267 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82267 (2014‑09‑12 13:27:00)
Omschrijving Urogenitale aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "42030000" (Disorder of the genitourinary system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Bacteriurie
code "61373006" (Bacteriuria (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
Chronische nierziekte
code "90688005" (chronisch nierfalen (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "236425005" (Chronic renal impairment (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Urogenitale aandoening (2.2) (versie 2020‑01‑14 15:57:25)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Oncologische aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82221
Id peri23-dataelement-82221 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82221 (2014‑07‑01 15:22:48)
Omschrijving Oncologische aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363346000" (Malignant neoplastic disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Mammacarcinoom
code "93796005" (Primary malignant neoplasm of female breast (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cervixcarcinoom
code "285432005" (Carcinoma of cervix (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Leukaemie Leukaemie (ALL, AML, CLL, CML)
code "93143009" (Leukemia, disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Longcarcinoom
code "93880001" (Primary malignant neoplasm of lung (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Melanoom
code "372244006" (Malignant melanoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (other) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Oncologische aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 13:18:21)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Schildklier aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-80909
Id peri23-dataelement-80909 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-80909 (2013‑09‑10)
Omschrijving Schildklier aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14304000" (Disorder of thyroid gland (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Hypothyreoidie
code "40930008" (Hypothyroidism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hyperthyreoidie
code "34486009" (Hyperthyroidism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Schildklieraandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:40:02)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes mellitus? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-80910
Id peri23-dataelement-80910 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-80910 (2013‑09‑10)
Omschrijving Is er sprake van diabetes mellitus (type I of type II)?
Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "73211009" (Diabetes mellitus (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Neurologische aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-80912
Id peri23-dataelement-80912 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80912 (2013‑09‑10)
Omschrijving Neurologische aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "118940003" (Disorder of nervous system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Epilepsie
code "84757009" (Epilepsy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cerebrovasculair accident (CVA)
code "230690007" (Cerebrovascular accident (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Multiple Sclerose
code "24700007" (Multiple sclerosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Migraine
code "37796009" (Migraine (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hernia nuclei pulposi
code "84857004" (Herniation of nucleus pulposus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hypofyse afwijking Bijvoorbeeld prolactinoom
code "399244003" (Disease of pituitary gland (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Neurologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:41:40)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectieziekte 0 … * Required
peri23-dataelement-82210
Id peri23-dataelement-82210 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82210 (2014‑06‑25 09:58:57)
Omschrijving Infectieziekte

Let op! Sommige infectieziekten behoeven extra attentiewaarde bij een verwijzing, bijvoorbeeld: MRSA, HIV, Hepatitis.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Bacterieel
code "87628006" (Bacterial infectious disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Chlamydia trachomatis
code "240589008" (Chlamydia trachomatis infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gonorroe
code "15628003" (Gonorrhea (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
GBS Verbijzondering bacterieel, Groep B streptococcus of streptococcus agalactiae
code "426933007" (Streptococcus agalactiae infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus
code "266096002" (Methicillin resistant Staphylococcus aureus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
TBC Tuberculose
code "56717001" (Tuberculosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Viraal
code "34014006" (Viral disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Cytomegalie (CMV)
code "28944009" (Cytomegalovirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Herpes Onafhankelijk waar de herpes zich bevond (genitaal of labiaal)
code "23513009" (Herpesvirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HBsAg-dragerschap
code "165806002" (Hepatitis B surface antigen positive (finding)) uit codesysteem "SNOMED"
HIV humaan immunodeficiëntievirus
code "86406008" (Human immunodeficiency virus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hepatitis B
code "66071002" (Type B viral hepatitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hepatitis C
code "50711007" (Viral hepatitis C (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Rubella Rode hond
code "36653000" (Rubella (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Varicella Zoster Waterpokken
code "309465005" (Varicella-zoster virus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Parvo Vijfde ziekte
code "186748004" (Parvovirus infection (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Parasitair
code "17322007" (Disease caused by parasite (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Lues Syfilis
code "76272004" (Syphilis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Toxoplasmose
code "187192000" (Toxoplasmosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Lyme Ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeet
code "23502006" (Lyme disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Malaria
code "61462000" (Malaria (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trichomonas
code "56335008" (Infection by Trichomonas (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig Nader te specificeren in vrije tekst.
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Infectieziekten (versie 2014‑08‑14 13:43:41)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final MDL aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82219
Id peri23-dataelement-82219 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82219 (2014‑07‑01 15:12:52)
Omschrijving Maag Darm Lever aandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "53619000" (Disorder of digestive system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Chronische leveraandoeningen
code "328383001" (Chronic liver disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Colitis ulcerosa
code "64766004" (Ulcerative colitis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
M. Crohn
code "34000006" (Crohn's disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Maag Darm Lever aandoening (2.2) (versie 2014‑09‑19 14:40:15)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Anemie 0 … * Required
peri23-dataelement-82222
Id peri23-dataelement-82222 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82222 (2014‑07‑01 15:32:29)
Omschrijving Anemie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "271737000" (Anemia (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
IJzergebrek
code "87522002" (Iron deficiency anemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hb-pathie Hemoglobinopathie
code "80141007" (Hemoglobinopathy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Sikkelcel Verbijzondering Hb-pathie
code "127040003" (Hereditary hemoglobinopathy disorder homozygous for hemoglobin S (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Thalassaemie Verbijzondering Hb-pathie
code "40108008" (Thalassemia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Anemie (2.2) (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Longaandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-82266
Id peri23-dataelement-82266 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82266 (2014‑09‑11 18:02:31)
Omschrijving Longaandoening
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "50043002" (Disorder of respiratory system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Astma
code "195967001" (Asthma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
code "13645005" (Chronic obstructive lung disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Sarcoidosis
code "31541009" (Sarcoidosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Longaandoening (versie 2014‑10‑27 14:17:46)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening 0 … * Required
peri23-dataelement-80917
Id peri23-dataelement-80917 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80917 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Orthopedische afwijking 0 … * Required
peri23-dataelement-80918
Id peri23-dataelement-80918 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80918 (2013‑09‑10)
Omschrijving Orthopedische afwijking
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "928000" (Disorder of musculoskeletal system (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Congenitale heupdysplasie
code "48334007" (Congenital dislocation of hip (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trauma bekken
code "282771003" (Pelvic injury (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Orthopedische afwijkingen (versie 2014‑08‑14 13:46:42)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Bloedtransfusie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-10805
Id peri23-dataelement-10805 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-10805 (2013‑09‑10)
Omschrijving Heeft cliente in het verleden een bloedtransfusie gehad?
Bron PWD Acute Fase Overdracht item #114
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "116859006" (Transfusion of blood product (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Transfusiereactie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82231
Id peri23-dataelement-82231 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82231 (2014‑09‑01 15:37:28)
Omschrijving Heeft vrouw een transfusiereactie gehad?

Alleen van toepassing als Bloedtransfusie? = 'Ja'.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "82545002" (Blood transfusion reaction (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type operatie 0 … * Required
peri23-dataelement-80818
Id peri23-dataelement-80818 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80818 (2013‑09‑10)
Omschrijving Type operatie.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "387713003" (Surgical procedure (procedure)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Gynaecologisch
code "12658000" (Operation on female genital organs (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Curettage
code "68688001" (Curettage (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Sectio
code "11466000" (Cesarean section (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Manuele placentaverwijdering
code "28233006" (Manual removal of retained placenta (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus
code "79876008" (Operation on uterus (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Myoomenucleatie
code "42010004" (Uterine myomectomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Ovaria
code "64887002" (Operation on ovary (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Orthopedisch
code "112697007" (Operation on musculoskeletal system (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Bekken
code "12745006" (Operative procedure on pelvis (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Rug
code "129152004:260686004=129284003" (Operation on back (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Abdominaal
code "21371007" (Operation on abdominal region (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Laparotomie
code "86481000" (Laparotomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Appendectomie
code "80146002" (Appendectomy (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Buikwandcorrectie
code "177250006" (Abdominoplasty (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Darm
code "34853001" (Operation on intestine (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Mamma
code "392090004" (Operation on breast (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Vitale organen Zoals nieren, schildklieren, etcetera
code "118717007:260686004=129284003" (Operation on organ (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Nier
code "175898006" (Kidney operation (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Schildklier
code "15463004" (Operation on thyroid gland (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Hart
code "64915003" (Operation on heart (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Bijnier
code "13119002" (Operation on adrenal gland (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Neurologisch
code "16545005" (Operation on nervous system (procedure)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"
Onbekend
code "UNK" (Onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Type operatie (versie 2014‑08‑14 14:30:51)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type stollingsprobleem 0 … * Required
peri23-dataelement-80817
Id peri23-dataelement-80817 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-80817 (2013‑09‑10)
Omschrijving Type stollingsprobleem
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "64779008" (Blood coagulation disorder (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Ziekte van Von Willebrand
code "128105004" (von Willebrand disorder (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Hemofilie
code "90935002" (Hemophilia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombocytopenie
code "302215000" (Thrombocytopenic disorder (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Diffusie intravasale stolling
code "67406007" (Disseminated intravascular coagulation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Thrombofilie
code "234467004" (Thrombophilia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Anti-thrombine III deficiëntie
code "36351005" (Antithrombin III deficiency (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Proteine C deficiëntie
code "76407009" (Protein C deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Proteine S deficiëntie
code "1563006" (Protein S deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Heterozygoot factor V Leiden
code "307116001" (Heterozygous Factor V Leiden mutation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Homozygoot factor V Leiden
code "307115002" (Homozygous Factor V Leiden mutation (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Factor XII deficiëntie
code "46981006" (Factor XII deficiency disease (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Trombose diep veneus
code "128053003" (Deep venous thrombosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Longembolie
code "59282003" (Pulmonary embolism (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Type stollingsprobleem (versie 2014‑08‑14 14:42:07)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Psychiatrie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82159
Id peri23-dataelement-82159 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82159 (2014‑02‑04 16:23:11)
Omschrijving Is er sprake van een psychiatrische aandoening?
Alléén van toepassing bij gediagnostiseerde psychiatrische aandoeningen, niet bij psychosociale problemen
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "74732009" (Mental disorder (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
final Overige aandoening? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82212
Id peri23-dataelement-82212 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82212 (2014‑06‑25 12:42:57)
Omschrijving Overige aandoening?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "OverigeAandoeningenAnamnese" (Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
final Overige aandoening Conditioneel
peri23-dataelement-80919
Id peri23-dataelement-80919 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … * Required Indien sprake is van Overige aandoening
0 … 0 Niet aanwezig anders

Concept erft van peri22-dataelement-80919 (2013‑09‑10)
Omschrijving Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "OverigeAandoeningenAnamnese" (Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Tekst
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Lengte (gemeten) 0 … 1 Required
peri23-dataelement-20212
Id peri23-dataelement-20212 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-20212 (2013‑09‑10)
Omschrijving Lengte zwangere bij aanvang zwangerschap
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "3137-7" (Body height Measured) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein Hoeveelheid
Eigenschap
min incl. eenheid
60 270 cm
Voorbeeld 178 cm
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Vrouwelijke genitale verminking? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-80675
Id peri23-dataelement-80675 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-80675 (2013‑09‑10)
Omschrijving Is er sprake van vrouwelijke genitale verminking?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "95041000119101" (Female genital mutilation (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Type vrouwelijke genitale verminking Conditioneel
peri23-dataelement-80676
Id peri23-dataelement-80676 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit Conditioneel

Card/Conf Conditie
0 … 1 Required Indien er sprake is van VGV
0 … 0 Niet aanwezig anders

Concept erft van peri22-dataelement-80676 (2013‑09‑10)
Omschrijving Type vrouwelijke genitale verminking
Bron World Health Organization (WHO)
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "95041000119101" (Female genital mutilation (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Type 1 Excisie van het preputium clitoris, met of zonder gedeeltelijke of volledige excisie van de clitoris.
code "130631000119108" (Female genital mutilation type 1 (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Type 2 Excisie van de clitoris met gedeeltelijke of volledige excisie van de labia minora.
code "130621000119105" (Female genital mutilation type 2 (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Type 3 Excisie van de externe genitalia en hechten/vernauwen van de introïtus vaginae (infibulatie).
code "130611000119103" (Female genital mutilation type 3 (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Type 4 Overige vormen van vrouwelijke genitale verminking, zoals prikken, piercen, of snijden in de clitoris en/of labia en brandwonden aanbrengen bij de clitoris of vagina.
code "107411000119108" (Female genital mutilation type 4 (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Onbekend
code "UNK" (onbekend) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Type vrouwelijke genitale verminking (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap 0 … * Required
peri23-dataelement-17
Id peri23-dataelement-17 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
Omschrijving Relevante feiten vorige zwangerschap(pen) in chronologische volgorde.
Relatie
Specialisatie peri22-dataelement-17 - 2013‑09‑10
Bron PWD Acute Fase Overdracht item #5
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "248983002" (Obstetric history (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Wijze einde zwangerschap 0 … 1 Required
peri23-dataelement-80623
Id peri23-dataelement-80623 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri21-dataelement-80623 (2013‑02‑18 16:16:04)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1276: Gegevens naar perined vanaf zwangerschapsduur 16+0 weken (In behandeling)
Omschrijving De wijze waarop de zwangerschap geëindigd is.

TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking op of na 16+0 weken (16w0d). Bij TOP wordt hier 'Partus' geregistreerd, zodat dit meegenomen wordt als pariteit. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16 weken wordt bedoeld.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "EindeZw" (Wijze einde zwangerschap) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Partus
code "1" (Partus) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
Miskraam
code "2" (Miskraam) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
Miskraam - Spontaan
code "21" (Spontaan) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
Miskraam - Medicamenteus
code "22" (Medicamenteus) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
Miskraam - Instrumenteel
code "23" (Instrumenteel) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
APLA Zwangerschapsafbreking vóór 16 weken
code "3" (APLA) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
APLA - Medicamenteus
code "31" (Medicamenteus) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
APLA - Instrumenteel
code "32" (Instrumenteel) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
EUG Het gaat hier om een behandelde EUG - de behandeling wordt niet nader gespecificeerd
code "4" (EUG - behandeld) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"
(Partiële) Mola Het gaat hier om een behandelde (Partiële) Mola - de behandeling wordt niet nader gespecificeerd
code "5" ((partiële) Mola - behandeld) uit codesysteem "WijzeEindeZwangerschap"

Waardelijst WijzeEindeZwangerschap (versie 2013‑03‑20)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Definitieve à terme datum 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82337
Id peri23-dataelement-82337 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82160 (2014‑03‑10 15:39:52)
Omschrijving De ‘Definitieve à terme datum’ is de ‘Zekere à terme datum’ bepaald volgens het landelijke protocol "Datering Zwangerschap". Indien er geen ‘Zekere à terme datum’ meer bepaald kan worden op basis van dit protocol is de ‘Definitieve à terme datum’ de à terme datum die voor de rest van de zorgverlening gehanteerd zal worden.
Noot: oorzaken van het niet meer kunnen bepalen van 'Zekere à terme datum' volgens het protocol kunnen bijvoorbeeld zijn: miskraam of te lange zwangerschapsduur.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "EDDDef" (Definitieve à terme datum) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 PerinatologyObservations)
Waardendomein Datum
Eigenschap
Tijdstempelprecisie
tenminste dag, maand en jaar
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
folder draft Diagnose 0 … * Required
peri23-dataelement-82314
Id peri23-dataelement-82314 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … * Required
Concept erft van peri22-dataelement-82268 (2014‑09‑12 14:04:48)
Omschrijving Diagnose relevant voor zwangerschap
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "439401001" (Diagnosis (observable entity)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Gynaecologische aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82317
Id peri23-dataelement-82317 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-80917 (2013‑09‑10)
notice Er is een open issue met betrekking tot dit item:
 • peri-issue-1067: Gynaecologische aandoening - zowel in algemene als in obstetrische anamnese (In behandeling)
Omschrijving Gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "310789003" (Disorder of female genital tract (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Endometriose
code "129103003" (Endometriosis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus myomatosus
code "95315005" (Uterine leiomyoma (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Uterus anomalie
code "37849005" (Congenital uterine anomaly (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst Gynaecologische aandoeningen (versie 2014‑08‑14 13:45:44)
target Gebruikt door één transactie, één template, één maal geërfd
 
final Bloedverlies? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82318
Id peri23-dataelement-82318 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82270 (2014‑09‑12 14:13:59)
Omschrijving Is er sprake van bloedverlies?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "131148009" (Bleeding (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Cervixinsufficiëntie? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82320
Id peri23-dataelement-82320 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82271 (2014‑09‑12 14:29:43)
Omschrijving Is er sprake van cervixinsufficiëntie?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "17382005" (Cervical incompetence (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Infectie 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82321
Id peri23-dataelement-82321 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82273 (2014‑09‑12 14:33:40)
Omschrijving Infectie
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "40733004" (Infectious disease (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Intra-uterien
code "301775005" (Infection of uterus (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Urineweg infectie
code "307534009" (Urinary tract infection in pregnancy (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Pyelonefritis
code "45816000" (Pyelonephritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Gastro-enteritis
code "715852004" (infectieziekte van tractus gastrointestinalis (aandoening)) uit codesysteem "SNOMED"
code "186156007" (Infectious colitis, enteritis and gastroenteritis (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Overig
code "OTH" (Overig) uit codesysteem "NullFlavor"

Waardelijst required Infectie (versie DYNAMISCH)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hyperemesis gravidarum? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82322
Id peri23-dataelement-82322 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82274 (2014‑09‑12 14:41:11)
Omschrijving Is er sprake van hyperemesis gravidarum?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "14094001" (Excessive vomiting in pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Hypertensieve aandoening 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82323
Id peri23-dataelement-82323 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82275 (2014‑09‑12 14:43:21)
Omschrijving Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "38341003" (Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Code
Keuzelijst
Conceptenlijst
Concept Omschrijving Toegewezen referenties
Zwangerschapshypertensie Pregnancy induced hypertension
code "48194001" (Pregnancy-induced hypertension (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Preeclampsie
code "398254007" (Pre-eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
HELLP HELLP-syndroom
code "95605009" (Hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"
Eclampsie
code "15938005" (Eclampsia (disorder)) uit codesysteem "SNOMED"

Waardelijst Hypertensieve aandoening (versie 2014‑10‑20 14:55:18)
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Zwangerschapscholestase? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82324
Id peri23-dataelement-82324 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82276 (2014‑09‑12 14:46:02)
Omschrijving Is er sprake van zwangerschapscholestase?
Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "235888006" (Cholestasis of pregnancy (disorder)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 SNOMED)
Waardendomein Boolean
target Gebruikt door één transactie, één template, 0 maal geërfd
 
final Diabetes gravidarum met insuline? 0 … 1 Required
peri23-dataelement-82325
Id peri23-dataelement-82325 (2016‑09‑08)
Cardinaliteit 0 … 1 Required
Concept erft van peri22-dataelement-82277 (2014‑09‑12 14:50:17)
Omschrijving